เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการแบ่งตามระดับชั้นช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3)(ทุกประเภทวิชา)
โดย : นางสาวสุปรีย์ สุขสัมฤทธิ์
[ชม 864] [ดาวน์โหลด 528] โดย supree_suksumrith
โดย : นางสาวเรืองอุไร พุดสี
[ชม 643] [ดาวน์โหลด 0] โดย vanitta
โดย : นางสาวภัทรรักษ์ ร้านจันทร์
[ชม 665] [ดาวน์โหลด 0] โดย patthararak
โดย : พบกับครูสอนภาษาอังกฤษที่เป็นมิตรในขณะนี้
[ชม 633] [ดาวน์โหลด 0] โดย karl1
โดย : บุคลิกภาพที่ดีภาษาอังกฤษครูที่กำลังมองหางานใหม่
[ชม 687] [ดาวน์โหลด 0] โดย karl1
โดย : นางสาวภัทรรักษ์ ร้านจันทร์
[ชม 712] [ดาวน์โหลด 0] โดย patthararak
โดย : นางนิรัชชา ตรีเมฆ
[ชม 783] [ดาวน์โหลด 0] โดย pkton55
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :