เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการแบ่งตามระดับชั้นช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) (ทุกประเภทวิชา)
โดย : ศุภลักษณ์ ขวัญแสน
[ชม 1,035] [ดาวน์โหลด 0] โดย krutiktik
โดย : นิศากร ทองอร่าม
[ชม 920] [ดาวน์โหลด 1,041] โดย thong43170
โดย : นางเจริญพร พิสาดรัมย์
[ชม 1,160] [ดาวน์โหลด 0] โดย niyata wilai
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :