เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการแบ่งตามระดับชั้นช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) (ทุกประเภทวิชา)
โดย : นายวิรวุธ บุญลา
[ชม 979] [ดาวน์โหลด 250] โดย opichat
โดย : นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์
[ชม 1,064] [ดาวน์โหลด 436] โดย cokenrays
โดย : นายไพรวัลย์ พรหมจริยะพงษ์
[ชม 914] [ดาวน์โหลด 0] โดย watthakarn
โดย : อภิชาติ จุลพันธ์
[ชม 727] [ดาวน์โหลด 207] โดย piccolo1710
โดย : นางอรุโณทัย ปะเสทะกัง
[ชม 856] [ดาวน์โหลด 309] โดย Arunothai0529
โดย : นายวัฒนา อายุพัฒน์
[ชม 724] [ดาวน์โหลด 0] โดย wattanahobby
โดย : นางสาวน้ำฝน ทองเลิศล้ำ
[ชม 1,004] [ดาวน์โหลด 0] โดย watthakarn
โดย : ศรศิลป์ หอมสุดใจ
[ชม 968] [ดาวน์โหลด 596] โดย sornsin2519
โดย : นางแสงดาว ผมงาม
[ชม 1,000] [ดาวน์โหลด 349] โดย 52000667
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :