เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการแบ่งตามระดับชั้นช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) (ทุกประเภทวิชา)
โดย : นางสาวน้ำฝน ทองเลิศล้ำ
[ชม 975] [ดาวน์โหลด 0] โดย watthakarn
โดย : ศรศิลป์ หอมสุดใจ
[ชม 939] [ดาวน์โหลด 572] โดย sornsin2519
โดย : นางแสงดาว ผมงาม
[ชม 965] [ดาวน์โหลด 331] โดย 52000667
โดย : ครูพรทิพย์ อ่อนท้วม
[ชม 1,034] [ดาวน์โหลด 612] โดย kidakarn
โดย : นางสาวสายฝน ทรัพย์สิน
[ชม 1,091] [ดาวน์โหลด 0] โดย wallika
โดย : นางสุภาพร ชมหมื่น
[ชม 1,514] [ดาวน์โหลด 0] โดย krusuthep
โดย : ปนิดา ทวีชาติ
[ชม 1,122] [ดาวน์โหลด 0] โดย panidaphokpit
โดย : นางวรางคณา บุรณะสุทธิ์
[ชม 1,444] [ดาวน์โหลด 481] โดย WARANGKANA37
โดย : กชกร โรจน์จันทัน
[ชม 1,189] [ดาวน์โหลด 452] โดย kruya2502
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :