เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการแบ่งตามระดับชั้นช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)(ทุกประเภทวิชา)
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
โดย : สมใจ จิตสิริไพบูลย์
[ชม 567] [ดาวน์โหลด 334] โดย sanruethai
โดย : นายสมศักดิ์ ป้องทอง
[ชม 560] [ดาวน์โหลด 313] โดย somsakpongthong
โดย : นางสาวจรรยา ศรีสังข์งาม
[ชม 542] [ดาวน์โหลด 0] โดย koyphat
โดย : นางสาวจรรยา ศรีสังข์งาม
[ชม 532] [ดาวน์โหลด 691] โดย koyphat
โดย : นางสาวจรรยา ศรีสังข์งาม
[ชม 719] [ดาวน์โหลด 414] โดย koyphat
โดย : นางสาวจรรยา ศรีสังข์งาม
[ชม 518] [ดาวน์โหลด 0] โดย koyphat
โดย : นางสาวจรรยา ศรีสังข์งาม
[ชม 469] [ดาวน์โหลด 0] โดย koyphat
โดย : นางสาวจรรยา ศรีสังข์งาม
[ชม 487] [ดาวน์โหลด 0] โดย koyphat
โดย : นางสาวจรรยา ศรีสังข์งาม
[ชม 508] [ดาวน์โหลด 0] โดย koyphat
โดย : นรมน นันทะมีชัย
[ชม 524] [ดาวน์โหลด 483] โดย nicnoiyna
โดย : วนิดา จันทร์เขียว
[ชม 1,241] [ดาวน์โหลด 1] โดย 056281067
โดย : นางสมใจ จิตสิริไพบูลย์
[ชม 593] [ดาวน์โหลด 0] โดย kroowijit
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :