เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
ผลงานวิชาการแบ่งตามระดับชั้นช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)(ทุกประเภทวิชา)
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
โดย : นายนรินทร์ เกษสว่าง
[ชม 807] [ดาวน์โหลด 332] โดย Krubannok
โดย : นางปตินุช พรหมบุตร
[ชม 846] [ดาวน์โหลด 401] โดย 240609
โดย : นายจำนงค์ กรุพิมาย
[ชม 903] [ดาวน์โหลด 212] โดย NT0009
โดย : นายจำนงค์ กรุพิมาย
[ชม 876] [ดาวน์โหลด 199] โดย NT0009
โดย : นายจำนงค์ กรุพิมาย
[ชม 896] [ดาวน์โหลด 204] โดย NT0009
โดย : นายจำนงค์ กรุพิมาย
[ชม 904] [ดาวน์โหลด 198] โดย NT0009
โดย : นายจำนงค์ กรุพิมาย
[ชม 876] [ดาวน์โหลด 364] โดย NT0009
โดย : สุทธวิทย์ ศรีบุตตะ
[ชม 1,113] [ดาวน์โหลด 639] โดย oad210486
โดย : สุทธวิทย์ ศรีบุตตะ
[ชม 957] [ดาวน์โหลด 0] โดย oad210486
โดย : นายพชร พิมพ์วาปี
[ชม 1,908] [ดาวน์โหลด 479] โดย kanok_462
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :