เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายชื่อผลงานวิชาการมาใหม่
โดย : นายธนภัทร วันทาพงษ์
[ชม 747] [ดาวน์โหลด 3,059] โดย thanaphat_91
โดย : นางแร่มจรัส ยศบุรุษ
[ชม 942] [ดาวน์โหลด 398] โดย a&e
โดย : นางสาวหทัยกาณร์ บัวชุม
[ชม 773] [ดาวน์โหลด 2] โดย Hathaikarn2952
โดย : ครูทับทิม พุ่มคล้าย
[ชม 880] [ดาวน์โหลด 536] โดย tubtimpk
โดย : นางสุภา สุขป้อม
[ชม 773] [ดาวน์โหลด 2] โดย supasukpom
โดย : นายวัฒนา จันทะวงษ์
[ชม 905] [ดาวน์โหลด 411] โดย cyberice
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :