เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายชื่อผลงานวิชาการมาใหม่
โดย : นางสาวพิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก
[ชม 1,161] [ดาวน์โหลด 567] โดย pimpraya
โดย : ครูคมแก้ว พิมพ์สิงห์
[ชม 1,153] [ดาวน์โหลด 710] โดย samcha2008
โดย : นางนิตยา บุญเลิศ
[ชม 1,589] [ดาวน์โหลด 2,425] โดย nittaya2557
โดย : นางนารถศิณี ตังคโณบล
[ชม 1,269] [ดาวน์โหลด 1,561] โดย nartsinee
โดย : นางสาวมาลินี เจะโซะ
[ชม 1,142] [ดาวน์โหลด 0] โดย kruMalini
โดย : นางสาวเยาวดี ถาวร
[ชม 1,634] [ดาวน์โหลด 0] โดย nao037511225
โดย : นายสุพจน์ แสงพิมาย
[ชม 1,119] [ดาวน์โหลด 0] โดย krusupot
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :