เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายชื่อผลงานวิชาการมาใหม่
โดย : อัจจิมา เครือวัลย์
[ชม 2,552] [ดาวน์โหลด 1,161] โดย jeab_1274
โดย : นางผาสุข หาญสันเทียะ
[ชม 2,534] [ดาวน์โหลด 7] โดย ผาสุข หาญสันเทียะ
โดย : รักชนก คำวัจนัง
[ชม 1,987] [ดาวน์โหลด 7] โดย nok.ruknok@gmail.com
โดย : รักชนก คำวัจนัง
[ชม 1,901] [ดาวน์โหลด 847] โดย nok.ruknok@gmail.com
โดย : นายสิทธิพร ผกากลีบ
[ชม 2,250] [ดาวน์โหลด 1,177] โดย krujoyppw
โดย : นายกิตติชัย แผ่นจันทร์
[ชม 2,113] [ดาวน์โหลด 7] โดย tomttpp
โดย : นางสมควร ชัยเฉลียว
[ชม 1,953] [ดาวน์โหลด 7] โดย buaph
โดย : นางสมควร ชัยเฉลียว
[ชม 1,840] [ดาวน์โหลด 7] โดย buaph
โดย : ครูคำปอน ไสยชาติ
[ชม 1,849] [ดาวน์โหลด 7] โดย saharatrack
โดย : นันทรัตน์ อะรี
[ชม 2,258] [ดาวน์โหลด 1,124] โดย jeab_1274
โดย : นางสาวกนกพร ผิวงาม
[ชม 2,367] [ดาวน์โหลด 7] โดย kanokporn.ph
โดย : นางเบ็ญจวรรณ นุแรมรัมย์
[ชม 2,292] [ดาวน์โหลด 7] โดย tikbenjawan
โดย : นางสาวเกศี รักษาสวัสดิ์
[ชม 2,443] [ดาวน์โหลด 7] โดย kasee
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :