เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก ใหม่-เก่า
รายชื่อผลงานวิชาการเรียงจากเก่าไปใหม่
โดย : นางชบา ชลสีมัธยา
[ชม 5,508] [ดาวน์โหลด 11] โดย nintnint
โดย : นายสามารถ อุทปา
[ชม 4,308] [ดาวน์โหลด 7] โดย LYNlyn
โดย : นางธนันท์ธร วิสิฐนิธิกิจา
[ชม 3,909] [ดาวน์โหลด 7] โดย LYNlyn
โดย : นายปรีดา กำลังดี
[ชม 3,511] [ดาวน์โหลด 7] โดย nintnint
โดย : นายแสวง เหมหงษ์
[ชม 3,034] [ดาวน์โหลด 7] โดย LYNlyn
โดย : นางสาววรนารถ ตันพานิช โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
[ชม 3,761] [ดาวน์โหลด 7] โดย nintnint
โดย : ธารทิพย์ น้อยคำ
[ชม 3,296] [ดาวน์โหลด 7] โดย katsha
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :