เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก ใหม่-เก่า
รายชื่อผลงานวิชาการเรียงจากเก่าไปใหม่
โดย : นางสาวปณิกา ยิ้มพงษ์
[ชม 1,507] [ดาวน์โหลด 4] โดย panika3412
โดย : นางชวนชม วงค์ชัย
[ชม 1,402] [ดาวน์โหลด 1,537] โดย pirom_haenkham@hotmail.co.th
โดย : พูนสุข ศรีไชย
[ชม 1,485] [ดาวน์โหลด 4] โดย chomphoo18
โดย : นางสาวปิยนาฏ แก้วสวรรค์
[ชม 1,470] [ดาวน์โหลด 4] โดย piyanat1
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :