เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
ชื่อผู้ทำ
นายวิริชัย แก้วเวียง
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองขาม
จังหวัด
ขอนแก่น
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ปี
2553
บทคัดย่อ
ขอเผยแพร่ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ดังไฟล์ที่แนบ อาจารย์ท่านใดสนใจนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ สามารถติดต่อเพื่อเรียนรู้ร่วมกันได้ที่

นายวิริชัย แก้วเวียง
โรงเรียนบ้านหนองขาม
อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5


 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :