เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
บทคัดลอกงานวิจัย
ชื่อผู้ทำ
นางพิกุล มัชฌิกะ
ชื่อตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์พัฒนา)
จังหวัด
ศรีสะเกษ
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
การสร้างบทเรียนโปรแกรมที่มีภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :