<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ แบบฝึกหัดทูบา
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายปัญญา มีฤทธิ์
สถาบันการศึกษา คำม่วง
ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา
บทคัดย่อ แบบฝึกหัดทูบา สำหรับใช้ฝึกวงโยธวาทิตโรงเรียนคำม่วง กาฬสินธุ์
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1