ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ
แบบฝึกหัดทูบา
ชื่อผู้ทำโครงงาน
นายปัญญา มีฤทธิ์
สถาบันการศึกษา
คำม่วง
ระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หมวดวิชา
บทคัดย่อ
แบบฝึกหัดทูบา สำหรับใช้ฝึกวงโยธวาทิตโรงเรียนคำม่วง กาฬสินธุ์
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน
2011-01-01
Download ไฟล์ PDF