เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สสารในชีวิตประจำวัน (Chemistry of life)
ชื่อผู้ทำ
พีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ
ชื่อตำแหน่ง
นักเรียน - นักศึกษา
ชื่อโรงเรียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัด
นครราชสีมา
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ปี
ไม่ระบุ
บทคัดย่อ
ขอฝากงานเขียนชิ้นเล็กๆไว้ในหัวข้อเรื่อง สสารในชีวิประจำวัน เขียนเนื้อหาเชิงสรุปนะครับ มีสิ่งติชมก็ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ(เนื้อหาบางส่วนอาจจะไม่ครบถ้วน) : เน้นการนำเสนอในรูปแบบของรูปภาพและแผนผัง
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :