<

ผลงานวิชาการ

ชื่อโครงการ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง สสารในชีวิตประจำวัน (Chemistry of life)
ชื่อผู้ทำโครงงาน พีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา เคมี
บทคัดย่อ ขอฝากงานเขียนชิ้นเล็กๆไว้ในหัวข้อเรื่อง สสารในชีวิประจำวัน เขียนเนื้อหาเชิงสรุปนะครับ มีสิ่งติชมก็ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ(เนื้อหาบางส่วนอาจจะไม่ครบถ้วน) : เน้นการนำเสนอในรูปแบบของรูปภาพและแผนผัง
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
2010-01-01
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1