เผยแพร่ผลงานวิชาการ :
ศูนย์รวมและช่องทางสำหรับครูในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย, ผลงานครู , ผลงานวิชาการ
เรียงผลงานวิชาการจาก เก่า-ใหม่
รายละเอียดผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม วิชาคณิตสาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 เอกนาม
ชื่อผู้ทำ
นางสุทธิดา เขาน้อย
ชื่อตำแหน่ง
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
ชื่อโรงเรียน
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
จังหวัด
บุรีรัมย์
ช่วงชั้น
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ปี
2554
บทคัดย่อ
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม วิชาคณิตสาสตร์ เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวนทั้งหมด 10 ดังนี้

เล่มที่ 1 เอกนาม
เล่มที่ 2 การบวกเอกนาม
เล่มที่ 3 การลบเอกนาม
เล่มที่ 4 พหุนาม
เล่มที่ 5 การบวกพหุนาม
เล่มที่ 6 การลบพหุนาม
เล่มที่ 7 การคูณเอกนามกับเอกนาม
เล่มที่ 8 การคูณเอกนามกับพหุนาม
เล่มที่ 9 การหารเอกนามด้วยเอกนาม
เล่มที่ 10 การหารพหุนามด้วยเอกนาม
Download ไฟล์
 
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์วิชาการ.คอม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูผู้วิจัย
วิชาการ.คอม ไม่มีส่วนในการยืนยันความถูกต้องของผลงาน
ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
ทั้งหมด
 
ชื่อเรื่อง
 
ชื่อผู้ทำ
 
ชื่อตำแหน่ง
 
โรงเรียน
 
บทคัดย่อ
 
รางวัลที่ได้รับ
ช่วงชั้น :
สาระการเรียนรู้ :