บทความ

Blog

 • รับสมัครครูสอนพิเศษตามบ้าน และนอกสถานที่ รับสมัครครูสอนพิเศษตามบ้าน และนอกสถานที่ โดย Da
  Tutoring Services เป็นศูนย์จัดหางานการสอนให้กับทางสถาบัน,โรงเรียน, ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ทำงานโดยเราจะคัดเลือกผู้สอนตามความต้องการของทางสถาบันหรือ ผู้เรียนโดยตรง ณ วันนี้เราเปิดโอกาศให้กับครู นักศึกษาที่บรรจุครูหรือผู้ช่วยครูที่ที่สนใจและต้องการประสบการ
 • มนุษย์ต่างดาวผาแต้ม ภาค 1: Alien at Pha taem ,Thailand  edition 1 มนุษย์ต่างดาวผาแต้ม ภาค 1: Alien at Pha taem ,Thailand edition 1 โดย ยรรยง สินธุ์งาม
  4,000 years Pre-history paint in Thailand by Aliens : งานวิจัยที่ใช้การถอดรหัสจากภาพถ่าย เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ที่มนุษยชาติ เคยรับรู้ จากตำนาน กลายเป็น เรื่องจริง !! จากเรื่องจริง กลับกลายเป็นหลอกลวง !!
 • เจาะลึกข้อสอบวิทยาศาสตร์ PISA เจาะลึกข้อสอบวิทยาศาสตร์ PISA โดย RojLiew
  นำเสนอตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์ PISA ที่ประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน คือ การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ การอธิบายปรากฏารณ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์
 • เครื่องอ่านความคิดมนุษย์ไร้สาย Remote Neural Monitoring (RNM) เครื่องอ่านความคิดมนุษย์ไร้สาย Remote Neural Monitoring (RNM) โดย Aewhi_Chaiyo
  คุณเชื่อหรือไม่ว่าในปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถได้ยินความคิดมนุษย์ คิดในใจ พูดในใจ อ่านในใจ ก็สามารถรู้ได้
 • กระบวนการผลิตแว็กซ์จากพืช (Vegetables Wax Process) กระบวนการผลิตแว็กซ์จากพืช (Vegetables Wax Process) โดย candlemaker2008
  ผลิตภัณฑ์แว็กซ์หรือไขที่ได้จากพืช(Vegetables Wax) ส่วนใหญ่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์ม และยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายชนิดที่ได้จากอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งมีกระบวนหลายขั้นตอนกว่าจะมาเป็นแว็กซ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเทียนและอุตสาหกรรมอื่นๆ

ข่าววิทย์

กระทู้