บทความ

 • รางวัลโนเบล 2010: กราฟีน วัสดุแห่งอนาคต รางวัลโนเบล 2010: กราฟีน วัสดุแห่งอนาคต โดย Ouroboros
  การพบกราฟีน วัสดุที่หนาเพียงอะตอมเดียว อาจเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั้งหมด
 • ภาพพิมพ์ 100,000 DPI ขีดสุดของความละเอียด ภาพพิมพ์ 100,000 DPI ขีดสุดของความละเอียด โดย Ouroboros
  นักวิทยาศาสตร์สามารถพิมพ์ภาพที่ความละเอียด 100,000 DPI ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดในทางทฤษฎี เทคนิคในการพิมพ์นี้มีศักยภาพที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้อีกมากมาย
 • วัสดุชนิดใหม่!!! ป้องกันการเกาะของแบคทีเรีย วัสดุชนิดใหม่!!! ป้องกันการเกาะของแบคทีเรีย โดย HippoFat
  การติดเชื้อในขณะรับการรักษาตามสถานพยาบาลเป็นปัญหาสำคัญที่พบได้ทั่วโลก ระดับของความรุนแรงจากการติดเชื้อนี้มีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงเสียชีวิต ร้อยละ 80 ของการติดเชื้อเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการเกิดไบโอฟิล์ม (Biofilm) ซึ่งยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ยังหาทางยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้ แต่ด้วยงานวิจัยที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ จะเป็นกุญแจสำคัญทีจะสามารถลดปัญหาการติดเชื้อที่เกิดจากการเกิดไบโอฟิล์มบนอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้
 • รู้จักกับเทคโนโลยีกล่องดำ รู้จักกับเทคโนโลยีกล่องดำ โดย StarFall1
  กล่องดำเริ่มมีการใช้งานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2493 เพื่อเป็นเครื่องบันทึกข้อมูลการบิน กล่องดำได้รับการพัฒนาเรื่อยมา จนปัจจุบันนี้ รถยนต์ส่วนบุคคลก็อ่านจะได้รับการติดตั้งกล่องดำเหมือนกับเครื่องบิน
 • เซิร์น (CERN), LHC และ หลุมดำจิ๋ว (mini black hole) เซิร์น (CERN), LHC และ หลุมดำจิ๋ว (mini black hole) โดย ดร. พิเชษฐ กิจธารา
  เครื่องเร่งอนุภาค Large Hadron Collider หรือ LHC เป็นเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่และให้พลังงานสูงที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างมา เป็นความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์หลายพันคนในเกือบร้อยประเทศ เป้าหมายของโครงการนี้ก็เพื่อทดสอบและยืนยันทฤษฏีที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน

Blog

ข่าววิทย์

กระทู้