บทความ

 • แนะนำอาชีพ..นักแปล แนะนำอาชีพ..นักแปล โดย panchee
  นักแปลเป็นอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องภาษา เพราะต้องแปลข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากภาษาหนึ่ง ไปอีกภาษาหนึ่งให้ถูกต้อง แล้วต้องเรียนอะไรมาจึงจะประกอบอาชีพนี้ได้และวิธีการทำงานอย่างไร
 • ทับศัพท์ทีไรเพี้ยนไปทุกที ตอนที่ 2 ทับศัพท์ทีไรเพี้ยนไปทุกที ตอนที่ 2 โดย อ.พนิตนาฏ ชูฤกษ์
  อ่านบทความนี้ แล้วคุณจะเข้าใจวิธีอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เพราะการที่เราออกเสียงไม่ถูกต้อง ทำให้ภาษาเพี้ยนไป เป็นคนละความหมายได้ อาจทำให้เจ้าของภาษาเข้าใจผิดได้
 • ทับศัพท์ทีไรเพี้ยนไปทุกที ทับศัพท์ทีไรเพี้ยนไปทุกที โดย อ.พนิตนาฏ ชูฤกษ์
  ทำไมต้องใช้คำทับศัพท์ หากเรามีภาษาไทยที่เป็นภาษาแม่ของเราใช้ หากไม่จำเป็น ลองกลับมาใช้ภาษาไทยกันดีไหมคะ เพื่อจะได้ไม่ผิดเพี้ยน หรือพูดภาษาไทยคำ ภาษาอังกฤษคำ แล้วทำให้การสื่อสารไม่เข้าใจกัน เผลอๆ จะออกเสียงแล้วความหมายเพี้ยนไปกันใหญ่..
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่เด็กไทยต้องรู้ ตอนที่8-H คำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่เด็กไทยต้องรู้ ตอนที่8-H โดย อำนวย สุนทรโชติ
  มาติดตามกันต่อกับคำศัพท์ต่างของตัวอักษร ตัว H สำหรับนักเรียนไทยส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ คือ แต่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง และพูดไม่ได้
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่เด็กไทยต้องรู้ ตอนที่7-G คำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่เด็กไทยต้องรู้ ตอนที่7-G โดย อำนวย สุนทรโชติ
  มาติดตามกันต่อกับคำศัพท์ต่างของตัวอักษรตัว G สำหรับนักเรียนไทยส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ คือ แต่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง และพูดไม่ได้

Blog

กระทู้