บทความ

Blog

 • “เส้นทางสู่ฝันบ้านของเรา “เส้นทางสู่ฝันบ้านของเรา" โดย ชิตณรงค์ ขดภูเขียว
  เส้นทางการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนในฝันประสบการณ์ดี ๆ ของเราใน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
 • จัดหาครูไทยและครูชาวต่างชาติ จัดหาครูไทยและครูชาวต่างชาติ โดย Da
  ศูนย์จัดหาคุณภาพทั้งครูไทยและครูชาวต่างชาติ สำหรับโรงเรียนรัฐบาล เอกชน นานาชาติ และสถาบันต่างๆ เราบริการจัดหาครูที่มีความสามารถเฉพาะวิชา อาทิ อังกฤษ คณิตฯ วิทย์ ดนตรี กีฬา ฯลฯ สามารถเลือกใช้บริการทั้ง Full Time และ Part Time หรือเฉพาะวันได้
 • รับสมัครครูสอนพิเศษตามบ้าน และนอกสถานที่ รับสมัครครูสอนพิเศษตามบ้าน และนอกสถานที่ โดย Da
  Tutoring Services เป็นศูนย์จัดหางานการสอนให้กับทางสถาบัน,โรงเรียน, ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ทำงานโดยเราจะคัดเลือกผู้สอนตามความต้องการของทางสถาบันหรือ ผู้เรียนโดยตรง ณ วันนี้เราเปิดโอกาศให้กับครู นักศึกษาที่บรรจุครูหรือผู้ช่วยครูที่ที่สนใจและต้องการประสบการ
 • ครูอาสาชาวต่างชาติ ครูอาสาชาวต่างชาติ โดย Da
  ทางเราทำโครงการจิตอาสาในชื่อ Thailand Volunteers เราจะมีครูต่างชาติที่สนใจเป็นจิตอาสาสอนหนังสือในโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ หากโรงเรียนหรืองค์กรณ์ใดสนใจต้องการครูอาสาชาวต่างชาติ ติดต่อได้ที่ 095-538-6328 คุณดา https://www.facebook.com/thailandvoluntee
 • ดาวน์โหลด e-book หนังสือ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ฟรีๆ ดาวน์โหลด e-book หนังสือ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ฟรีๆ โดย bank50
  โหลดฟรี คณิต เคมี ฟิสิกส์ ม.ต้น ประถม

ข่าววิทย์

กระทู้