บทความ

Blog

 • ครูอาสาชาวต่างชาติ ครูอาสาชาวต่างชาติ โดย Da
  ทางเราทำโครงการจิตอาสาในชื่อ Thailand Volunteers เราจะมีครูต่างชาติที่สนใจเป็นจิตอาสาสอนหนังสือในโรงเรียนและสถานที่ต่างๆ หากโรงเรียนหรืองค์กรณ์ใดสนใจต้องการครูอาสาชาวต่างชาติ ติดต่อ 095-538-6328 ดา
 • ศูนย์จัดหาครูต่างชาติ ศูนย์จัดหาครูต่างชาติ โดย Da
  ศูนย์จัดหาคุณภาพทั้งครูไทยและครูชาวต่างชาติ สำหรับโรงเรียนรัฐบาล เอกชน นานาชาติ และสถาบันต่างๆ เราบริการจัดหาครูที่มีความสามารถเฉพาะวิชา อาทิ อังกฤษ คณิตฯ วิทย์ ดนตรี กีฬา ฯลฯ สามารถเลือกใช้บริการทั้ง Full Time และ Part Time หรือเฉพาะวันได้
 • “เส้นทางสู่ฝันบ้านของเรา “เส้นทางสู่ฝันบ้านของเรา" โดย ชิตณรงค์ ขดภูเขียว
  เส้นทางการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนในฝันประสบการณ์ดี ๆ ของเราใน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
 • บริการส่งครูสอนสอนพิเศษตามบ้านและนอกสถานที่ทั่วไทย บริการส่งครูสอนสอนพิเศษตามบ้านและนอกสถานที่ทั่วไทย โดย Da
  บริการส่งติวเตอร์คุณภาพดีทั่วไทย สอนพิเศษตามบ้านและนอกสถานที่ ทั้งสอนเดี่ยวหรือกลุ่มย่อย สำหรับผู้ปกครองและผู้เรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดทางได้ที่ 095-538-6328 ติดต่อ Da
 • ตราไปรษณียากรที่ระลึกบุคคลสำคัญของไทย ตราไปรษณียากรที่ระลึกบุคคลสำคัญของไทย โดย RojLiew
  รวบรวมภาพและข้อมูลเกี่ยวกับตราไปรษณียากรที่ระลึกบุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับการเชิดชูเกียรติคุณจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และการสื่อสารมวลชน

ข่าววิทย์

กระทู้