บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)34701
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)91685
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10031
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??16478
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ76153
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ51485
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34773
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์56955
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์114447
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์40903
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์75669
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41253
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ101635
เอกภพเอกภพ24534
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน88573
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์49123
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา50524
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค119094
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10857
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา93936
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49844
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี25598
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28729
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8894
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23308
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14366
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A23198
พันธะเคมีพันธะเคมี10663
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน30971
ตารางธาตุตารางธาตุ24809
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม41109
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี66267
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน107997
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22410
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17794
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์55671
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์22888
พลาสติกพลาสติก30559
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์28950
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28123
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47348
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน37910
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14912
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม109929
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25155
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19813
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ242368
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต63049
โปรตีนโปรตีน52040
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน146262