บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)32256
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)87200
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9672
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??16021
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ74396
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ50411
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34386
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์56471
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์109756
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์39938
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์74505
กาแล็กซี่กาแล็กซี่40976
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ100737
เอกภพเอกภพ24421
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน86739
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์48349
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา49302
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค118259
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10769
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา93200
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49700
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี25006
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28269
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8804
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23127
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14196
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A22395
พันธะเคมีพันธะเคมี10528
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน30623
ตารางธาตุตารางธาตุ24627
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม40586
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี65450
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน107253
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22228
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17555
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์54877
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์22455
พลาสติกพลาสติก30044
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์28474
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์27625
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47002
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน37034
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14730
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม108335
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม24829
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19484
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ240080
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต62297
โปรตีนโปรตีน51502
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน142652