บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)24760
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)69248
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต8523
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??14045
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ63395
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ44713
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ31075
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์49934
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์88707
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์33961
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์65703
กาแล็กซี่กาแล็กซี่38199
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ89475
เอกภพเอกภพ23006
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน73382
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์42180
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา39072
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค109465
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10302
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา85095
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก47527
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี21410
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ26055
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8397
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A21252
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A12681
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A17832
พันธะเคมีพันธะเคมี9570
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน27413
ตารางธาตุตารางธาตุ23777
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม36935
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี58880
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน98621
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี20507
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี15073
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์47596
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์19254
พลาสติกพลาสติก26487
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์23958
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์23851
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน42494
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน31559
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13254
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม93237
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม21822
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก17198
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ218757
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต54343
โปรตีนโปรตีน46792
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน114476