วิชาการ.คอม-บทเรียนออนไลน์-ช่วงและการแก้อสมการ | บทเรียน วิชาการ.คอม
คณิตศาสตร์
 

ช่วงและการแก้อสมการ

สร้างเมื่อ 21 พ.ค. 2556 16:16:06
  • ระดับม.4
  • 9,454 view

 

ตัวอย่างการแสดงช่วงด้วยกราฟบนเส้นจำนวน

แบบฝึกหัด 2.5  ก

1.  จงเขียนช่วงต่อไปนี้ในรูปของเซต  พร้อมทั้งแสดงช่วงด้วยกราฟบนเส้นจำนวน