vcharkarn.com - View User

User ID #3386

NK

เรียน ม.5/4 ตอนสมัครเวบนี้ใหม่ๆ ปัจจุบัน ปีหนึ่ง วิทยาสาตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาลัยวิทยาลัยราชฏัภเชียงใหม่

คนร่าเริง ไม่ชอบเรียนในห้อง ชอบหาวิชา นอกห้องเรียน (ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง ^^)

Levelvmember
Usernamesackmemory
Emailoceankoth@hotmail.com
Statusactive
First Login10 ธ.ค. 2548 15:08
Last Login6 ก.ย. 2554 10:33
นวนิยายยอดชมคำสั่ง
No results found.
บล๊อกยอดชมคำสั่ง
No results found.