my love is battle ท้าประลองนายสุดแสบกับยายสุดซ่า

my love is battle ท้าประลองนายสุดแสบกับยายสุดซ่า

ความรักของผมเกิดจากการท้าประลองเต้นกันและยาย ออกัส(ออกัส พัสเวนเดอร์ริน)กับผม เดลีนาย(เดลีนาย ดายเวนเจอร์)ที่มาท้าประลองกันโดยมีการพนันว่าใครจะเป็นคนชนะในการเต้นครั้งนี้และแน่นอนว่าผมกับยายออกัสเป็นคู่แข่งที่ทุกคนอยากดูมากที่สุด มันต้องสนุกแน่ๆ

ผู้เขียน JSN ploy ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด

สารบัญ

หน้า ดำเนินการ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา