โครงงานวิทยาศาตร์ | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
หมวดหมู่ โครงงานวิทยาศาตร์    
1 2 3 4 5 6 7 8
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
โดย : jiraporn_pakorn
814 ครั้ง (174)
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
โดย : jiraporn_pakorn
577 ครั้ง (107)
“Plastic bottle to string”
โดย : jiraporn_pakorn
515 ครั้ง (112)
ความหลากหลายของแมงมุมในโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
โดย : Siricom4
698 ครั้ง (239)
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : jiraporn_pakorn
3,883 ครั้ง (1,157)
เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าแบบท่านั่ง
โดย : jiraporn_pakorn
2,324 ครั้ง (2,653)
เครื่องดูดควันและไอตะกั่วจากหัวแร้ง
โดย : jiraporn_pakorn
3,705 ครั้ง (1,028)
การวิเคราะห์วงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา v802 Aquilae
โดย : jiraporn_pakorn
2,643 ครั้ง (0)
การสังเคราะห์ของโอมิพราโซลและอนุพันธ์สำหรับการประยุกต์ใช้ในโรคถุงน้ำในไต
โดย : jiraporn_pakorn
2,435 ครั้ง (0)
การประเมินความเป็นไปได้ในการเพิ่มชุดโครโมโซมในมันสำปะหลังพันธุ์การค้าห้วยบง 80
โดย : jiraporn_pakorn
2,465 ครั้ง (0)
ประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมลูกน้ำยุงก้นปล่อง Anopheles dirus
โดย : jiraporn_pakorn
3,330 ครั้ง (0)
ผลของเมลาโทนินต่อระดับเอนไซม์ที่ตัดโปรตีนตั้งต้นในตำแหน่งอัลฟาในขบวนการสังเคราะห์โปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ในเซลล์ประสาทนิวโร บลาสโตมา
โดย : jiraporn_pakorn
2,364 ครั้ง (0)
การศึกษาผลของเบนซีนต่ออัตราการรอดชีวิต พฤติกรรม และเนื้อเยื่อตับในหอยหวานตัวเต็มวัย
โดย : jiraporn_pakorn
2,199 ครั้ง (0)
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงของกบหนอง Fejervarya limnocharis (Gravenhorst,1829)ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารฆ่าวัชพืชในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
โดย : jiraporn_pakorn
1,986 ครั้ง (0)
ผลของไฟป่าต่อประชากรของผักหวานป่า
โดย : jiraporn_pakorn
2,624 ครั้ง (0)
การศึกษายีนโพลี่คีไทด์ซินเทสในเชื้อราเอนโดไฟต์ชนิดพันธ์ุ Phomopsis sp. HANT2
โดย : jiraporn_pakorn
2,154 ครั้ง (0)
การจัดสรรเพศและความสำเร็จในการสืบพันธ์ุของกระดุมน้อย (วงศ์มณีเทวา)
โดย : jiraporn_pakorn
2,172 ครั้ง (0)
เซลล์พันธุศาสตร์ของพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Sculze)ในประเทศไทย
โดย : jiraporn_pakorn
2,184 ครั้ง (0)
แมลงเบียนของหนอนกระทู้ผัก Spodopteralitura (Fabricius,1775)ในพื้นที่ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ ต.ไหล่ อ.เวียงสา จ.น่าน
โดย : jiraporn_pakorn
2,228 ครั้ง (0)
ทฤษฎีอนุภาคคู่ เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลและอะตอม
โดย : pongkan_sl
7,721 ครั้ง (2,633)
ขี้ผึ้งสมุนไพร
โดย : xaouza04
54,440 ครั้ง (11)
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่ 17,104 ครั้ง (5,793)
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย ! 39,369 ครั้ง (19,898)
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 31,041 ครั้ง (43,134)
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล 31,946 ครั้ง (17,796)
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก 16,063 ครั้ง (14,923)
สารเร่งรากกาแฟ 29,253 ครั้ง (32,047)
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี 60,270 ครั้ง (56,843)
ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง 33,564 ครั้ง (34,469)
การรักษาดอกมะลิให้คงทน 51,272 ครั้ง (47,700)
การสำรวจผักพื้นบ้าน ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 28,022 ครั้ง (28,465)
ขี้เหล็กเร่งการสุกของผลไม้ 56,144 ครั้ง (57,948)
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร 31,928 ครั้ง (12,013)
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES 13,391 ครั้ง (4,933)
เครื่องสูบน้ำพลังลม 45,268 ครั้ง (40,037)
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่ 34,241 ครั้ง (14,647)
กระดาษนุ่นปุกปุย 42,433 ครั้ง (22,355)
คุณภาพชีวิตสัตว์ป่า : ศึกษากรณีรังนกปากห่าง 13,596 ครั้ง (10,926)
หมึกจากสนิม 55,160 ครั้ง (41,090)
น้ำแป้งมันเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟาง 25,050 ครั้ง (9,859)
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 53,538 ครั้ง (51,577)
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 30,404 ครั้ง (12)
“ประสิทธิภาพในการซักล้างของสารสกัดจากผลหนามแท่ง” 14,834 ครั้ง (10,037)
การฟักไข่ด้วยใบไม้ 41,152 ครั้ง (25,410)
การลดความบอบช้ำของปลามีเงี่ยงขณะขนส่งด้วยลูกปิงปอง 8,490 ครั้ง (2,563)
กระเจี๊ยบผง 33,088 ครั้ง (16,332)
เซลล์ไฟฟ้าจากใบมะขาม 52,212 ครั้ง (41,110)
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น 15,697 ครั้ง (8,002)
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน 16,857 ครั้ง (8,183)
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว 46,836 ครั้ง (33,613)
1 2 3 4 5 6 7 8
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ