โครงงานวิทยาศาตร์ | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
หมวดหมู่ โครงงานวิทยาศาตร์    
1 2 3 4 5 6 7 8
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
ทฤษฎีอนุภาคคู่ เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลและอะตอม
โดย : pongkan_sl
3,740 ครั้ง (1,116)
ขี้ผึ้งสมุนไพร
โดย : xaouza04
43,790 ครั้ง (11)
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่ 14,988 ครั้ง (5,144)
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย ! 34,261 ครั้ง (18,002)
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 26,897 ครั้ง (38,559)
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล 27,799 ครั้ง (15,877)
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก 13,913 ครั้ง (13,296)
สารเร่งรากกาแฟ 25,163 ครั้ง (28,884)
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี 46,948 ครั้ง (46,856)
ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง 30,363 ครั้ง (31,915)
การรักษาดอกมะลิให้คงทน 41,785 ครั้ง (41,062)
การสำรวจผักพื้นบ้าน ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 22,310 ครั้ง (25,417)
ขี้เหล็กเร่งการสุกของผลไม้ 44,745 ครั้ง (47,782)
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร 29,622 ครั้ง (11,313)
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES 11,841 ครั้ง (4,516)
เครื่องสูบน้ำพลังลม 39,398 ครั้ง (37,079)
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่ 30,860 ครั้ง (13,589)
กระดาษนุ่นปุกปุย 37,520 ครั้ง (21,043)
คุณภาพชีวิตสัตว์ป่า : ศึกษากรณีรังนกปากห่าง 12,220 ครั้ง (9,845)
หมึกจากสนิม 43,924 ครั้ง (37,938)
น้ำแป้งมันเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟาง 22,081 ครั้ง (9,155)
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 42,862 ครั้ง (44,101)
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 27,909 ครั้ง (12)
“ประสิทธิภาพในการซักล้างของสารสกัดจากผลหนามแท่ง” 13,178 ครั้ง (9,546)
การฟักไข่ด้วยใบไม้ 36,666 ครั้ง (24,133)
การลดความบอบช้ำของปลามีเงี่ยงขณะขนส่งด้วยลูกปิงปอง 7,305 ครั้ง (2,279)
กระเจี๊ยบผง 29,995 ครั้ง (15,544)
เซลล์ไฟฟ้าจากใบมะขาม 42,372 ครั้ง (38,552)
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น 13,285 ครั้ง (7,372)
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน 14,934 ครั้ง (7,536)
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว 38,888 ครั้ง (31,416)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 10,168 ครั้ง (4,167)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 6,973 ครั้ง (2,057)
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว 19,619 ครั้ง (7,856)
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน 30,990 ครั้ง (18,020)
การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการลดค่าของกรดในน้ำมันงาที่ผลิตโดยวิธีการอีดงา 7,061 ครั้ง (2,500)
SOLAR ENERGY กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง 9,602 ครั้ง (7,260)
กระดาษกล้วย 43,514 ครั้ง (41,919)
ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ SKELETONEMA COSTATUM 5,701 ครั้ง (2,066)
การศึกษาการลดความเค็มของดินโดยใช้แกลบและฟางข้าว 13,973 ครั้ง (10,078)
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยกโลหะเงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้วโดยวิธีอิเลคโตรไลต์แบบประยุกต์ 5,916 ครั้ง (1,626)
แป๊บเดียว ข้าวเหนียวนิ่มได้ 37,950 ครั้ง (32,819)
เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง 12,399 ครั้ง (5,001)
กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ 40,576 ครั้ง (25,383)
สารกระตุ้นรากจากผักโขม 16,419 ครั้ง (9,125)
ราวอัตโนมัติ 19,364 ครั้ง (10,643)
การเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม 5,703 ครั้ง (1,772)
ถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ 21,037 ครั้ง (9,653)
วงล้อวัดระยะทาง 19,856 ครั้ง (13,512)
ปูนซีเมนต์จากเปลือกหอย ขี้เถ้าแกลบ และดินเหนียว 19,568 ครั้ง (13,583)
1 2 3 4 5 6 7 8
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ