โครงงานวิทยาศาตร์ | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
หมวดหมู่ โครงงานวิทยาศาตร์    
1 2 3 4 5 6 7 8
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : jiraporn_pakorn
2,842 ครั้ง (798)
เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าแบบท่านั่ง
โดย : jiraporn_pakorn
1,882 ครั้ง (2,076)
เครื่องดูดควันและไอตะกั่วจากหัวแร้ง
โดย : jiraporn_pakorn
3,076 ครั้ง (808)
การวิเคราะห์วงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา v802 Aquilae
โดย : jiraporn_pakorn
2,368 ครั้ง (0)
การสังเคราะห์ของโอมิพราโซลและอนุพันธ์สำหรับการประยุกต์ใช้ในโรคถุงน้ำในไต
โดย : jiraporn_pakorn
2,197 ครั้ง (0)
การประเมินความเป็นไปได้ในการเพิ่มชุดโครโมโซมในมันสำปะหลังพันธุ์การค้าห้วยบง 80
โดย : jiraporn_pakorn
2,233 ครั้ง (0)
ประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมลูกน้ำยุงก้นปล่อง Anopheles dirus
โดย : jiraporn_pakorn
2,934 ครั้ง (0)
ผลของเมลาโทนินต่อระดับเอนไซม์ที่ตัดโปรตีนตั้งต้นในตำแหน่งอัลฟาในขบวนการสังเคราะห์โปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ในเซลล์ประสาทนิวโร บลาสโตมา
โดย : jiraporn_pakorn
2,161 ครั้ง (0)
การศึกษาผลของเบนซีนต่ออัตราการรอดชีวิต พฤติกรรม และเนื้อเยื่อตับในหอยหวานตัวเต็มวัย
โดย : jiraporn_pakorn
1,970 ครั้ง (0)
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงของกบหนอง Fejervarya limnocharis (Gravenhorst,1829)ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารฆ่าวัชพืชในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
โดย : jiraporn_pakorn
1,804 ครั้ง (0)
ผลของไฟป่าต่อประชากรของผักหวานป่า
โดย : jiraporn_pakorn
2,364 ครั้ง (0)
การศึกษายีนโพลี่คีไทด์ซินเทสในเชื้อราเอนโดไฟต์ชนิดพันธ์ุ Phomopsis sp. HANT2
โดย : jiraporn_pakorn
1,957 ครั้ง (0)
การจัดสรรเพศและความสำเร็จในการสืบพันธ์ุของกระดุมน้อย (วงศ์มณีเทวา)
โดย : jiraporn_pakorn
1,991 ครั้ง (0)
เซลล์พันธุศาสตร์ของพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Sculze)ในประเทศไทย
โดย : jiraporn_pakorn
1,944 ครั้ง (0)
แมลงเบียนของหนอนกระทู้ผัก Spodopteralitura (Fabricius,1775)ในพื้นที่ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ ต.ไหล่ อ.เวียงสา จ.น่าน
โดย : jiraporn_pakorn
2,017 ครั้ง (0)
ทฤษฎีอนุภาคคู่ เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลและอะตอม
โดย : pongkan_sl
7,388 ครั้ง (2,512)
ขี้ผึ้งสมุนไพร
โดย : xaouza04
53,150 ครั้ง (11)
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่ 16,892 ครั้ง (5,719)
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย ! 38,878 ครั้ง (19,686)
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 30,484 ครั้ง (42,540)
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล 31,464 ครั้ง (17,538)
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก 15,790 ครั้ง (14,731)
สารเร่งรากกาแฟ 28,743 ครั้ง (31,674)
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี 58,661 ครั้ง (55,655)
ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง 33,119 ครั้ง (34,102)
การรักษาดอกมะลิให้คงทน 50,052 ครั้ง (46,855)
การสำรวจผักพื้นบ้าน ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 27,291 ครั้ง (28,019)
ขี้เหล็กเร่งการสุกของผลไม้ 54,508 ครั้ง (56,461)
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร 31,582 ครั้ง (11,908)
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES 13,232 ครั้ง (4,886)
เครื่องสูบน้ำพลังลม 44,433 ครั้ง (39,636)
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่ 33,783 ครั้ง (14,495)
กระดาษนุ่นปุกปุย 41,776 ครั้ง (22,157)
คุณภาพชีวิตสัตว์ป่า : ศึกษากรณีรังนกปากห่าง 13,452 ครั้ง (10,820)
หมึกจากสนิม 53,612 ครั้ง (40,663)
น้ำแป้งมันเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟาง 24,553 ครั้ง (9,733)
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 51,767 ครั้ง (50,458)
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 29,991 ครั้ง (12)
“ประสิทธิภาพในการซักล้างของสารสกัดจากผลหนามแท่ง” 14,618 ครั้ง (9,982)
การฟักไข่ด้วยใบไม้ 40,371 ครั้ง (25,202)
การลดความบอบช้ำของปลามีเงี่ยงขณะขนส่งด้วยลูกปิงปอง 8,348 ครั้ง (2,529)
กระเจี๊ยบผง 32,565 ครั้ง (16,189)
เซลล์ไฟฟ้าจากใบมะขาม 50,831 ครั้ง (40,770)
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น 15,380 ครั้ง (7,929)
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน 16,638 ครั้ง (8,109)
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว 45,582 ครั้ง (33,263)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 11,532 ครั้ง (4,535)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 7,963 ครั้ง (2,320)
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว 22,076 ครั้ง (8,515)
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน 34,148 ครั้ง (19,002)
1 2 3 4 5 6 7 8
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ