โครงงานวิทยาศาตร์ | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
หมวดหมู่ โครงงานวิทยาศาตร์    
1 2 3 4 5 6 7 8
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
ทฤษฎีอนุภาคคู่ เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลและอะตอม
โดย : pongkan_sl
3,850 ครั้ง (1,156)
ขี้ผึ้งสมุนไพร
โดย : xaouza04
43,871 ครั้ง (11)
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่ 15,020 ครั้ง (5,160)
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย ! 34,318 ครั้ง (18,043)
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 26,961 ครั้ง (38,642)
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล 27,854 ครั้ง (15,901)
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก 13,961 ครั้ง (13,363)
สารเร่งรากกาแฟ 25,218 ครั้ง (28,958)
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี 47,055 ครั้ง (46,969)
ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง 30,401 ครั้ง (31,984)
การรักษาดอกมะลิให้คงทน 41,886 ครั้ง (41,120)
การสำรวจผักพื้นบ้าน ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 22,349 ครั้ง (25,469)
ขี้เหล็กเร่งการสุกของผลไม้ 44,854 ครั้ง (47,895)
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร 29,648 ครั้ง (11,330)
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES 11,871 ครั้ง (4,533)
เครื่องสูบน้ำพลังลม 39,457 ครั้ง (37,108)
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่ 30,910 ครั้ง (13,606)
กระดาษนุ่นปุกปุย 37,568 ครั้ง (21,061)
คุณภาพชีวิตสัตว์ป่า : ศึกษากรณีรังนกปากห่าง 12,263 ครั้ง (9,883)
หมึกจากสนิม 44,025 ครั้ง (37,971)
น้ำแป้งมันเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟาง 22,135 ครั้ง (9,174)
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 42,961 ครั้ง (44,226)
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 27,933 ครั้ง (12)
“ประสิทธิภาพในการซักล้างของสารสกัดจากผลหนามแท่ง” 13,218 ครั้ง (9,561)
การฟักไข่ด้วยใบไม้ 36,725 ครั้ง (24,152)
การลดความบอบช้ำของปลามีเงี่ยงขณะขนส่งด้วยลูกปิงปอง 7,347 ครั้ง (2,294)
กระเจี๊ยบผง 30,041 ครั้ง (15,556)
เซลล์ไฟฟ้าจากใบมะขาม 42,468 ครั้ง (38,592)
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น 13,328 ครั้ง (7,390)
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน 14,969 ครั้ง (7,551)
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว 38,939 ครั้ง (31,432)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 10,196 ครั้ง (4,185)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 7,006 ครั้ง (2,073)
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว 19,671 ครั้ง (7,876)
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน 31,032 ครั้ง (18,034)
การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการลดค่าของกรดในน้ำมันงาที่ผลิตโดยวิธีการอีดงา 7,095 ครั้ง (2,513)
SOLAR ENERGY กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง 9,631 ครั้ง (7,270)
กระดาษกล้วย 43,604 ครั้ง (41,953)
ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ SKELETONEMA COSTATUM 5,735 ครั้ง (2,080)
การศึกษาการลดความเค็มของดินโดยใช้แกลบและฟางข้าว 14,011 ครั้ง (10,113)
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยกโลหะเงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้วโดยวิธีอิเลคโตรไลต์แบบประยุกต์ 5,953 ครั้ง (1,635)
แป๊บเดียว ข้าวเหนียวนิ่มได้ 38,001 ครั้ง (32,833)
เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง 12,442 ครั้ง (5,015)
กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ 40,663 ครั้ง (25,416)
สารกระตุ้นรากจากผักโขม 16,452 ครั้ง (9,137)
ราวอัตโนมัติ 19,400 ครั้ง (10,659)
การเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม 5,734 ครั้ง (1,783)
ถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ 21,077 ครั้ง (9,670)
วงล้อวัดระยะทาง 19,895 ครั้ง (13,533)
ปูนซีเมนต์จากเปลือกหอย ขี้เถ้าแกลบ และดินเหนียว 19,607 ครั้ง (13,605)
1 2 3 4 5 6 7 8
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ