โครงงานวิทยาศาตร์ | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
หมวดหมู่ โครงงานวิทยาศาตร์    
1 2 3 4 5 6 7 8
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : jiraporn_pakorn
945 ครั้ง (230)
เครื่องกายภาพบำบัดข้อเข่าแบบท่านั่ง
โดย : jiraporn_pakorn
1,090 ครั้ง (1,139)
เครื่องดูดควันและไอตะกั่วจากหัวแร้ง
โดย : jiraporn_pakorn
1,981 ครั้ง (428)
การวิเคราะห์วงโคจรของระบบดาวคู่อุปราคา v802 Aquilae
โดย : jiraporn_pakorn
2,041 ครั้ง (0)
การสังเคราะห์ของโอมิพราโซลและอนุพันธ์สำหรับการประยุกต์ใช้ในโรคถุงน้ำในไต
โดย : jiraporn_pakorn
1,881 ครั้ง (0)
การประเมินความเป็นไปได้ในการเพิ่มชุดโครโมโซมในมันสำปะหลังพันธุ์การค้าห้วยบง 80
โดย : jiraporn_pakorn
1,901 ครั้ง (0)
ประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมลูกน้ำยุงก้นปล่อง Anopheles dirus
โดย : jiraporn_pakorn
2,443 ครั้ง (0)
ผลของเมลาโทนินต่อระดับเอนไซม์ที่ตัดโปรตีนตั้งต้นในตำแหน่งอัลฟาในขบวนการสังเคราะห์โปรตีนเบต้าอะไมลอยด์ในเซลล์ประสาทนิวโร บลาสโตมา
โดย : jiraporn_pakorn
1,898 ครั้ง (0)
การศึกษาผลของเบนซีนต่ออัตราการรอดชีวิต พฤติกรรม และเนื้อเยื่อตับในหอยหวานตัวเต็มวัย
โดย : jiraporn_pakorn
1,706 ครั้ง (0)
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงของกบหนอง Fejervarya limnocharis (Gravenhorst,1829)ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการใช้สารฆ่าวัชพืชในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
โดย : jiraporn_pakorn
1,533 ครั้ง (0)
ผลของไฟป่าต่อประชากรของผักหวานป่า
โดย : jiraporn_pakorn
2,052 ครั้ง (0)
การศึกษายีนโพลี่คีไทด์ซินเทสในเชื้อราเอนโดไฟต์ชนิดพันธ์ุ Phomopsis sp. HANT2
โดย : jiraporn_pakorn
1,668 ครั้ง (0)
การจัดสรรเพศและความสำเร็จในการสืบพันธ์ุของกระดุมน้อย (วงศ์มณีเทวา)
โดย : jiraporn_pakorn
1,707 ครั้ง (0)
เซลล์พันธุศาสตร์ของพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Sculze)ในประเทศไทย
โดย : jiraporn_pakorn
1,663 ครั้ง (0)
แมลงเบียนของหนอนกระทู้ผัก Spodopteralitura (Fabricius,1775)ในพื้นที่ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำ ต.ไหล่ อ.เวียงสา จ.น่าน
โดย : jiraporn_pakorn
1,761 ครั้ง (0)
ทฤษฎีอนุภาคคู่ เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลและอะตอม
โดย : pongkan_sl
6,943 ครั้ง (2,366)
ขี้ผึ้งสมุนไพร
โดย : xaouza04
51,346 ครั้ง (11)
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่ 16,586 ครั้ง (5,622)
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย ! 38,149 ครั้ง (19,460)
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 29,802 ครั้ง (41,900)
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล 30,788 ครั้ง (17,274)
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก 15,447 ครั้ง (14,503)
สารเร่งรากกาแฟ 28,051 ครั้ง (31,127)
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี 56,002 ครั้ง (53,635)
ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง 32,563 ครั้ง (33,672)
การรักษาดอกมะลิให้คงทน 48,197 ครั้ง (45,477)
การสำรวจผักพื้นบ้าน ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 26,313 ครั้ง (27,507)
ขี้เหล็กเร่งการสุกของผลไม้ 52,249 ครั้ง (54,306)
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร 31,200 ครั้ง (11,811)
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES 13,008 ครั้ง (4,837)
เครื่องสูบน้ำพลังลม 43,287 ครั้ง (39,067)
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่ 33,180 ครั้ง (14,300)
กระดาษนุ่นปุกปุย 40,739 ครั้ง (21,941)
คุณภาพชีวิตสัตว์ป่า : ศึกษากรณีรังนกปากห่าง 13,264 ครั้ง (10,727)
หมึกจากสนิม 51,275 ครั้ง (40,110)
น้ำแป้งมันเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟาง 24,042 ครั้ง (9,613)
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 49,496 ครั้ง (48,812)
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 29,417 ครั้ง (12)
“ประสิทธิภาพในการซักล้างของสารสกัดจากผลหนามแท่ง” 14,324 ครั้ง (9,898)
การฟักไข่ด้วยใบไม้ 39,454 ครั้ง (24,968)
การลดความบอบช้ำของปลามีเงี่ยงขณะขนส่งด้วยลูกปิงปอง 8,178 ครั้ง (2,494)
กระเจี๊ยบผง 31,895 ครั้ง (16,036)
เซลล์ไฟฟ้าจากใบมะขาม 48,870 ครั้ง (40,268)
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น 14,982 ครั้ง (7,832)
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน 16,334 ครั้ง (8,008)
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว 43,799 ครั้ง (32,808)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 11,280 ครั้ง (4,472)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 7,803 ครั้ง (2,286)
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว 21,676 ครั้ง (8,413)
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน 33,384 ครั้ง (18,748)
1 2 3 4 5 6 7 8
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ