โครงงานวิทยาศาตร์ | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
หมวดหมู่ โครงงานวิทยาศาตร์    
1 2 3 4 5 6 7 8
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
โปรแกรมควบคุมไฟแสดงผลผ่านพอร์ตขนาน 5,096 ครั้ง (2,131)
ระบบคัดแยกขนาดปลาอัตโนมัติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากกล้องวีดีโอ 4,800 ครั้ง (4,850)
กระดานอัจฉริยะ(SmartBoard) 19,408 ครั้ง (10,250)
10 วิธีหยุดโลกร้อน 9,743 ครั้ง (6,828)
ซอฟท์แวร์การออกแบบโครงข่ายยุคหน้าให้มีความทนทานสูง : r-ngnSoft 3,202 ครั้ง (1,067)
ระบบกันขโมยไร้สาย โดยใช้ Zigbee Security Automation with Zigbee 6,488 ครั้ง (4,999)
ระบบกันขโมยไร้สาย โดยใช้ Zigbee Security Automation with Zigbee 4,877 ครั้ง (12)
Simulation of Polymer Crystallization in 3D (การจำลองการตกผลึกของพอลิเมอร์ใน 3 มิติ) 6,212 ครั้ง (2,422)
การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย 8,886 ครั้ง (2,141)
โปรแกรมค้นหาร้านค้าและแนะนำเส้นทางในห้างสรรพสินค้า 3,439 ครั้ง (1,245)
เกษตรอินทรีย์สู่อนาคต 7,412 ครั้ง (2,978)
ระบบประเมินสภาพการจราจรเพื่อวางแผนการเดินทาง Web Services Contest 3,489 ครั้ง (2,497)
ผักกับการรักษาโรค 16,227 ครั้ง (7,452)
Forth Eye 3,578 ครั้ง (1,171)
Calories Calculator on Mobile Phones Mobile Application 3,675 ครั้ง (1,489)
กรีนพลัสซีสเต็ม: ระบบเฝ้าระวังและควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบทันกาลโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สายเพื่อลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศในดาต้าเซ็นเตอร์ 3,571 ครั้ง (4,003)
โครงการการพัฒนาและประเมินสมรรถนะของการควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบดีที่สุด โดยใช้การคำนวณด้วยคลัสเตอร์ 3,715 ครั้ง (2,327)
จิ้งจอกเปลี่ยนสี : ส่วนขยายปรับเปลี่ยนโทนสีของเนื้อหา เพื่อลดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในจอ CRT 3,373 ครั้ง (1,066)
การเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม pendulum ในสองมิติ(The Motion of 2 Dimension Pendulum) 10,043 ครั้ง (4,746)
Handwriting Calculator 3,820 ครั้ง (1,245)
นึกคิด สนุกคิด กับเคมี (Closely enjoy with Chemistry) 9,766 ครั้ง (5,702)
ตาจับสี (Color Eye) 5,681 ครั้ง (12,710)
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนของใบข้าวหลามดง 5,588 ครั้ง (1,942)
การแยกเชื้อแบคทีเรียจากดินและน้ำพุร้อนที่สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยโปรตีนในสภาวะด่างและอุณหภูมิสูง 4,948 ครั้ง (1,539)
การศึกษาความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของเชื้อ Burkholderia pseudomallei 3,998 ครั้ง (1,391)
Genome analysis of Hepatopancreatic parvovirus [HPV] from Penaeus monodon in Thailand 3,122 ครั้ง (1,870)
ศึกษาพาหะของ YHV ( Yellow Head Virus ) ในกุ้งกุลาดำในแหล่งน้ำจืด ด้วยวิธีImmunocytochemistry 3,514 ครั้ง (1,308)
การสกัดดีเอ็นเอจากเซลล์รากผมโดยเทคนิคพีซีอาร์ 5,411 ครั้ง (1,641)
การศึกษาส่วนแรกของกุ้งที่ติดไวรัส 4,941 ครั้ง (1,491)
ศึกษาวิธีการทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์ 3,814 ครั้ง (1,288)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดควบคุมตำแหน่งและทิศทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดา 4,849 ครั้ง (1,781)
การติดตามการเคลื่อนที่และการทับถมของทรายในบริเวณท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลา โดยการใช้เทคนิคติดตามรอยรังสี 3,125 ครั้ง (1,488)
การ Fitting ข้อมูลของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ 4,668 ครั้ง (1,677)
การจัด Loop ของสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์โดยเกณฑ์ต่างๆ 5,049 ครั้ง (1,911)
การควบคุมการปลดปล่อยของปุ๋ยยูเรียโดยใช้เจลที่ได้จาก ใบของต้น Cyclea Barbata Miers (หมาน้อย) 5,225 ครั้ง (1,902)
เซลล์กัลป์วานิกส์จากน้ำทะเล 8,269 ครั้ง (3,115)
การดูดซับ Cd และ Pb บน Na-X 6,251 ครั้ง (3,015)
การเกิดสีของดอก Pereskia bleo 7,345 ครั้ง (2,934)
Serching for the γ -tocopherolMethyltransferase production gene in Thai frit plants 3,295 ครั้ง (1,256)
การศึกษาผลกระทบของตะกั่วที่สะสมภายในอ่าวปัตตานีต่อแปลงเพราะเลี้ยงหอยบริเวณบ้านแหลมนก ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 3,263 ครั้ง (1,611)
Cloning and Expression of Candidate Drug Target Protien from Plasmodium Falciparum in Escherichia coli 2,941 ครั้ง (1,055)
Red Cell Survival of Splenectomized Thalasemic Mice 2,930 ครั้ง (1,334)
การหาแผ่นปิดทับเส้นโค้งปิด 1 หน่วย 4,273 ครั้ง (1,422)
การทำนายการดื้อยาของเชื้อไวรัสเอชไอวี-1Prediction of HIV-1 drug resistance 4,201 ครั้ง (1,647)
การพัฒนาหุ่นยนต์กิ้งกือเบื้องต้น 6,452 ครั้ง (2,183)
ระบบช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาข้ามถนน 7,382 ครั้ง (2,653)
การประยุกต์ใช้กล้องขนาดเล็กสำหรับเว็บ (Webcam)เพื่อทดแทนและลดต้นทุนเครื่องมือในการวัดทางวิทยาศาสตร์ 4,907 ครั้ง (1,618)
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Soccer robot)ที่ได้จากการเรียนรู้และการออกแบบโดยทฤษฎีระบบควบคุม 3,439 ครั้ง (1,235)
RoboCup 2006 3,244 ครั้ง (1,174)
POWER LINE WEBCAMERA 3,658 ครั้ง (1,360)
1 2 3 4 5 6 7 8
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ