โครงงานวิทยาศาตร์ | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
หมวดหมู่ โครงงานวิทยาศาตร์    
1 2 3 4 5 6 7 8
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
วิกฤตทางธรรมชาติและความอยู่รอดของมวลมนุษย์ 7,029 ครั้ง (2,101)
ปรากฏการณ์เรือนกระจก 13,340 ครั้ง (5,569)
สภาพแวดล้อมการพัฒนาโปรแกรมบนเว็ปไซต์ 3,988 ครั้ง (1,226)
การสร้างแบบจำลองการไหลของน้ำยางพารา (Modeling of Para Rubber Tree Latex Flow) 7,107 ครั้ง (2,793)
เรารู้ว่าคุณร้อน (I know you feel hot) 8,935 ครั้ง (2,375)
ไบโอดีเซล(Biodiesel) 19,360 ครั้ง (7,510)
ระบบไฟฟ้า 10,442 ครั้ง (3,486)
การปลูกต้นสบู่ดำเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล 8,389 ครั้ง (2,850)
เทคโนโลยีการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ในโลก 7,249 ครั้ง (2,383)
พืชแสนสนุก(Funny plant) 28,531 ครั้ง (13,081)
เต่าๆ 13,686 ครั้ง (3,325)
ข้าวไทย 12,818 ครั้ง (6,126)
เปลี่ยนวิกฤติสภาวะโลกร้อนให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงCharge the Global warming into sufficiencyeconomy 5,128 ครั้ง (1,772)
การใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อทดแทนการใช้สัตว์ทดลองในการศึกษากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 4,253 ครั้ง (1,107)
โครงการ: พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Fundamental of Genetic) 6,752 ครั้ง (1,849)
โปรแกรมควบคุมไฟแสดงผลผ่านพอร์ตขนาน 5,646 ครั้ง (2,293)
ระบบคัดแยกขนาดปลาอัตโนมัติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากกล้องวีดีโอ 5,365 ครั้ง (5,301)
กระดานอัจฉริยะ(SmartBoard) 21,175 ครั้ง (11,235)
10 วิธีหยุดโลกร้อน 10,466 ครั้ง (7,278)
ซอฟท์แวร์การออกแบบโครงข่ายยุคหน้าให้มีความทนทานสูง : r-ngnSoft 3,725 ครั้ง (1,207)
ระบบกันขโมยไร้สาย โดยใช้ Zigbee Security Automation with Zigbee 7,344 ครั้ง (5,434)
ระบบกันขโมยไร้สาย โดยใช้ Zigbee Security Automation with Zigbee 5,389 ครั้ง (12)
Simulation of Polymer Crystallization in 3D (การจำลองการตกผลึกของพอลิเมอร์ใน 3 มิติ) 6,875 ครั้ง (2,604)
การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย 10,018 ครั้ง (2,398)
โปรแกรมค้นหาร้านค้าและแนะนำเส้นทางในห้างสรรพสินค้า 3,976 ครั้ง (1,395)
เกษตรอินทรีย์สู่อนาคต 8,351 ครั้ง (3,234)
ระบบประเมินสภาพการจราจรเพื่อวางแผนการเดินทาง Web Services Contest 3,988 ครั้ง (2,811)
ผักกับการรักษาโรค 17,741 ครั้ง (7,961)
Forth Eye 4,104 ครั้ง (1,314)
Calories Calculator on Mobile Phones Mobile Application 4,190 ครั้ง (1,669)
กรีนพลัสซีสเต็ม: ระบบเฝ้าระวังและควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบทันกาลโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สายเพื่อลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศในดาต้าเซ็นเตอร์ 4,062 ครั้ง (4,470)
โครงการการพัฒนาและประเมินสมรรถนะของการควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบดีที่สุด โดยใช้การคำนวณด้วยคลัสเตอร์ 4,246 ครั้ง (2,597)
จิ้งจอกเปลี่ยนสี : ส่วนขยายปรับเปลี่ยนโทนสีของเนื้อหา เพื่อลดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในจอ CRT 3,865 ครั้ง (1,214)
การเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม pendulum ในสองมิติ(The Motion of 2 Dimension Pendulum) 11,228 ครั้ง (5,131)
Handwriting Calculator 4,332 ครั้ง (1,387)
นึกคิด สนุกคิด กับเคมี (Closely enjoy with Chemistry) 10,833 ครั้ง (6,242)
ตาจับสี (Color Eye) 6,391 ครั้ง (12,947)
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนของใบข้าวหลามดง 6,280 ครั้ง (2,142)
การแยกเชื้อแบคทีเรียจากดินและน้ำพุร้อนที่สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยโปรตีนในสภาวะด่างและอุณหภูมิสูง 5,570 ครั้ง (1,710)
การศึกษาความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของเชื้อ Burkholderia pseudomallei 4,473 ครั้ง (1,525)
Genome analysis of Hepatopancreatic parvovirus [HPV] from Penaeus monodon in Thailand 3,555 ครั้ง (2,003)
ศึกษาพาหะของ YHV ( Yellow Head Virus ) ในกุ้งกุลาดำในแหล่งน้ำจืด ด้วยวิธีImmunocytochemistry 3,959 ครั้ง (1,432)
การสกัดดีเอ็นเอจากเซลล์รากผมโดยเทคนิคพีซีอาร์ 6,159 ครั้ง (1,820)
การศึกษาส่วนแรกของกุ้งที่ติดไวรัส 5,522 ครั้ง (1,646)
ศึกษาวิธีการทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์ 4,393 ครั้ง (1,444)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดควบคุมตำแหน่งและทิศทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดา 5,558 ครั้ง (2,005)
การติดตามการเคลื่อนที่และการทับถมของทรายในบริเวณท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลา โดยการใช้เทคนิคติดตามรอยรังสี 3,622 ครั้ง (1,641)
การ Fitting ข้อมูลของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ 5,266 ครั้ง (1,845)
การจัด Loop ของสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์โดยเกณฑ์ต่างๆ 5,791 ครั้ง (2,141)
การควบคุมการปลดปล่อยของปุ๋ยยูเรียโดยใช้เจลที่ได้จาก ใบของต้น Cyclea Barbata Miers (หมาน้อย) 5,881 ครั้ง (2,073)
1 2 3 4 5 6 7 8
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ