โครงงานวิทยาศาตร์ | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
หมวดหมู่ โครงงานวิทยาศาตร์    
1 2 3 4 5 6 7 8
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
วิกฤตทางธรรมชาติและความอยู่รอดของมวลมนุษย์ 6,957 ครั้ง (2,085)
ปรากฏการณ์เรือนกระจก 13,142 ครั้ง (5,516)
สภาพแวดล้อมการพัฒนาโปรแกรมบนเว็ปไซต์ 3,939 ครั้ง (1,221)
การสร้างแบบจำลองการไหลของน้ำยางพารา (Modeling of Para Rubber Tree Latex Flow) 7,027 ครั้ง (2,776)
เรารู้ว่าคุณร้อน (I know you feel hot) 8,803 ครั้ง (2,350)
ไบโอดีเซล(Biodiesel) 18,956 ครั้ง (7,403)
ระบบไฟฟ้า 10,287 ครั้ง (3,453)
การปลูกต้นสบู่ดำเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล 8,267 ครั้ง (2,826)
เทคโนโลยีการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ในโลก 7,137 ครั้ง (2,356)
พืชแสนสนุก(Funny plant) 27,987 ครั้ง (12,916)
เต่าๆ 13,514 ครั้ง (3,307)
ข้าวไทย 12,601 ครั้ง (6,064)
เปลี่ยนวิกฤติสภาวะโลกร้อนให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงCharge the Global warming into sufficiencyeconomy 5,062 ครั้ง (1,758)
การใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อทดแทนการใช้สัตว์ทดลองในการศึกษากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 4,192 ครั้ง (1,100)
โครงการ: พันธุศาสตร์เบื้องต้น (Fundamental of Genetic) 6,662 ครั้ง (1,838)
โปรแกรมควบคุมไฟแสดงผลผ่านพอร์ตขนาน 5,590 ครั้ง (2,281)
ระบบคัดแยกขนาดปลาอัตโนมัติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากกล้องวีดีโอ 5,291 ครั้ง (5,272)
กระดานอัจฉริยะ(SmartBoard) 20,766 ครั้ง (11,058)
10 วิธีหยุดโลกร้อน 10,366 ครั้ง (7,221)
ซอฟท์แวร์การออกแบบโครงข่ายยุคหน้าให้มีความทนทานสูง : r-ngnSoft 3,672 ครั้ง (1,206)
ระบบกันขโมยไร้สาย โดยใช้ Zigbee Security Automation with Zigbee 7,205 ครั้ง (5,365)
ระบบกันขโมยไร้สาย โดยใช้ Zigbee Security Automation with Zigbee 5,337 ครั้ง (12)
Simulation of Polymer Crystallization in 3D (การจำลองการตกผลึกของพอลิเมอร์ใน 3 มิติ) 6,767 ครั้ง (2,585)
การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย 9,823 ครั้ง (2,370)
โปรแกรมค้นหาร้านค้าและแนะนำเส้นทางในห้างสรรพสินค้า 3,931 ครั้ง (1,384)
เกษตรอินทรีย์สู่อนาคต 8,196 ครั้ง (3,192)
ระบบประเมินสภาพการจราจรเพื่อวางแผนการเดินทาง Web Services Contest 3,937 ครั้ง (2,784)
ผักกับการรักษาโรค 17,454 ครั้ง (7,866)
Forth Eye 4,055 ครั้ง (1,309)
Calories Calculator on Mobile Phones Mobile Application 4,140 ครั้ง (1,657)
กรีนพลัสซีสเต็ม: ระบบเฝ้าระวังและควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบทันกาลโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สายเพื่อลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศในดาต้าเซ็นเตอร์ 4,015 ครั้ง (4,441)
โครงการการพัฒนาและประเมินสมรรถนะของการควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบดีที่สุด โดยใช้การคำนวณด้วยคลัสเตอร์ 4,191 ครั้ง (2,582)
จิ้งจอกเปลี่ยนสี : ส่วนขยายปรับเปลี่ยนโทนสีของเนื้อหา เพื่อลดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในจอ CRT 3,811 ครั้ง (1,207)
การเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม pendulum ในสองมิติ(The Motion of 2 Dimension Pendulum) 10,938 ครั้ง (5,057)
Handwriting Calculator 4,272 ครั้ง (1,379)
นึกคิด สนุกคิด กับเคมี (Closely enjoy with Chemistry) 10,605 ครั้ง (6,194)
ตาจับสี (Color Eye) 6,279 ครั้ง (12,909)
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนของใบข้าวหลามดง 6,178 ครั้ง (2,111)
การแยกเชื้อแบคทีเรียจากดินและน้ำพุร้อนที่สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยโปรตีนในสภาวะด่างและอุณหภูมิสูง 5,489 ครั้ง (1,702)
การศึกษาความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของเชื้อ Burkholderia pseudomallei 4,422 ครั้ง (1,513)
Genome analysis of Hepatopancreatic parvovirus [HPV] from Penaeus monodon in Thailand 3,516 ครั้ง (2,000)
ศึกษาพาหะของ YHV ( Yellow Head Virus ) ในกุ้งกุลาดำในแหล่งน้ำจืด ด้วยวิธีImmunocytochemistry 3,913 ครั้ง (1,421)
การสกัดดีเอ็นเอจากเซลล์รากผมโดยเทคนิคพีซีอาร์ 6,086 ครั้ง (1,806)
การศึกษาส่วนแรกของกุ้งที่ติดไวรัส 5,453 ครั้ง (1,627)
ศึกษาวิธีการทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์ 4,330 ครั้ง (1,433)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดควบคุมตำแหน่งและทิศทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดา 5,446 ครั้ง (1,971)
การติดตามการเคลื่อนที่และการทับถมของทรายในบริเวณท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลา โดยการใช้เทคนิคติดตามรอยรังสี 3,557 ครั้ง (1,618)
การ Fitting ข้อมูลของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ 5,184 ครั้ง (1,831)
การจัด Loop ของสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์โดยเกณฑ์ต่างๆ 5,678 ครั้ง (2,106)
การควบคุมการปลดปล่อยของปุ๋ยยูเรียโดยใช้เจลที่ได้จาก ใบของต้น Cyclea Barbata Miers (หมาน้อย) 5,792 ครั้ง (2,056)
1 2 3 4 5 6 7 8
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ