โครงงานวิทยาศาตร์ | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
หมวดหมู่ โครงงานวิทยาศาตร์    
1 2 3 4 5 6 7 8
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
โปรแกรมควบคุมไฟแสดงผลผ่านพอร์ตขนาน 5,121 ครั้ง (2,141)
ระบบคัดแยกขนาดปลาอัตโนมัติ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากกล้องวีดีโอ 4,824 ครั้ง (4,904)
กระดานอัจฉริยะ(SmartBoard) 19,441 ครั้ง (10,314)
10 วิธีหยุดโลกร้อน 9,765 ครั้ง (6,840)
ซอฟท์แวร์การออกแบบโครงข่ายยุคหน้าให้มีความทนทานสูง : r-ngnSoft 3,226 ครั้ง (1,075)
ระบบกันขโมยไร้สาย โดยใช้ Zigbee Security Automation with Zigbee 6,526 ครั้ง (5,024)
ระบบกันขโมยไร้สาย โดยใช้ Zigbee Security Automation with Zigbee 4,903 ครั้ง (12)
Simulation of Polymer Crystallization in 3D (การจำลองการตกผลึกของพอลิเมอร์ใน 3 มิติ) 6,239 ครั้ง (2,437)
การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย 8,906 ครั้ง (2,153)
โปรแกรมค้นหาร้านค้าและแนะนำเส้นทางในห้างสรรพสินค้า 3,460 ครั้ง (1,255)
เกษตรอินทรีย์สู่อนาคต 7,438 ครั้ง (2,992)
ระบบประเมินสภาพการจราจรเพื่อวางแผนการเดินทาง Web Services Contest 3,517 ครั้ง (2,547)
ผักกับการรักษาโรค 16,256 ครั้ง (7,469)
Forth Eye 3,603 ครั้ง (1,187)
Calories Calculator on Mobile Phones Mobile Application 3,700 ครั้ง (1,502)
กรีนพลัสซีสเต็ม: ระบบเฝ้าระวังและควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบทันกาลโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สายเพื่อลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศในดาต้าเซ็นเตอร์ 3,598 ครั้ง (4,044)
โครงการการพัฒนาและประเมินสมรรถนะของการควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบดีที่สุด โดยใช้การคำนวณด้วยคลัสเตอร์ 3,742 ครั้ง (2,350)
จิ้งจอกเปลี่ยนสี : ส่วนขยายปรับเปลี่ยนโทนสีของเนื้อหา เพื่อลดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในจอ CRT 3,397 ครั้ง (1,079)
การเคลื่อนที่ของลูกตุ้ม pendulum ในสองมิติ(The Motion of 2 Dimension Pendulum) 10,070 ครั้ง (4,760)
Handwriting Calculator 3,841 ครั้ง (1,258)
นึกคิด สนุกคิด กับเคมี (Closely enjoy with Chemistry) 9,788 ครั้ง (5,732)
ตาจับสี (Color Eye) 5,710 ครั้ง (12,724)
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนของใบข้าวหลามดง 5,608 ครั้ง (1,956)
การแยกเชื้อแบคทีเรียจากดินและน้ำพุร้อนที่สามารถผลิตเอนไซม์ย่อยโปรตีนในสภาวะด่างและอุณหภูมิสูง 4,973 ครั้ง (1,558)
การศึกษาความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของเชื้อ Burkholderia pseudomallei 4,024 ครั้ง (1,401)
Genome analysis of Hepatopancreatic parvovirus [HPV] from Penaeus monodon in Thailand 3,139 ครั้ง (1,886)
ศึกษาพาหะของ YHV ( Yellow Head Virus ) ในกุ้งกุลาดำในแหล่งน้ำจืด ด้วยวิธีImmunocytochemistry 3,537 ครั้ง (1,323)
การสกัดดีเอ็นเอจากเซลล์รากผมโดยเทคนิคพีซีอาร์ 5,433 ครั้ง (1,652)
การศึกษาส่วนแรกของกุ้งที่ติดไวรัส 4,959 ครั้ง (1,502)
ศึกษาวิธีการทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์ 3,835 ครั้ง (1,298)
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดควบคุมตำแหน่งและทิศทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดา 4,883 ครั้ง (1,797)
การติดตามการเคลื่อนที่และการทับถมของทรายในบริเวณท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสงขลา โดยการใช้เทคนิคติดตามรอยรังสี 3,143 ครั้ง (1,500)
การ Fitting ข้อมูลของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ 4,692 ครั้ง (1,692)
การจัด Loop ของสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์โดยเกณฑ์ต่างๆ 5,076 ครั้ง (1,923)
การควบคุมการปลดปล่อยของปุ๋ยยูเรียโดยใช้เจลที่ได้จาก ใบของต้น Cyclea Barbata Miers (หมาน้อย) 5,254 ครั้ง (1,915)
เซลล์กัลป์วานิกส์จากน้ำทะเล 8,294 ครั้ง (3,134)
การดูดซับ Cd และ Pb บน Na-X 6,270 ครั้ง (3,029)
การเกิดสีของดอก Pereskia bleo 7,371 ครั้ง (2,949)
Serching for the γ -tocopherolMethyltransferase production gene in Thai frit plants 3,318 ครั้ง (1,274)
การศึกษาผลกระทบของตะกั่วที่สะสมภายในอ่าวปัตตานีต่อแปลงเพราะเลี้ยงหอยบริเวณบ้านแหลมนก ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 3,279 ครั้ง (1,624)
Cloning and Expression of Candidate Drug Target Protien from Plasmodium Falciparum in Escherichia coli 2,961 ครั้ง (1,071)
Red Cell Survival of Splenectomized Thalasemic Mice 2,962 ครั้ง (1,343)
การหาแผ่นปิดทับเส้นโค้งปิด 1 หน่วย 4,299 ครั้ง (1,439)
การทำนายการดื้อยาของเชื้อไวรัสเอชไอวี-1Prediction of HIV-1 drug resistance 4,228 ครั้ง (1,667)
การพัฒนาหุ่นยนต์กิ้งกือเบื้องต้น 6,476 ครั้ง (2,208)
ระบบช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาข้ามถนน 7,414 ครั้ง (2,663)
การประยุกต์ใช้กล้องขนาดเล็กสำหรับเว็บ (Webcam)เพื่อทดแทนและลดต้นทุนเครื่องมือในการวัดทางวิทยาศาสตร์ 4,943 ครั้ง (1,633)
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Soccer robot)ที่ได้จากการเรียนรู้และการออกแบบโดยทฤษฎีระบบควบคุม 3,464 ครั้ง (1,251)
RoboCup 2006 3,269 ครั้ง (1,190)
POWER LINE WEBCAMERA 3,682 ครั้ง (1,376)
1 2 3 4 5 6 7 8
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ