บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย
59498
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย
12
“ประสิทธิภาพในการซักล้างของสารสกัดจากผลหนามแท่ง”
10991
การฟักไข่ด้วยใบไม้
26649
คุณภาพชีวิตสัตว์ป่า : ศึกษากรณีรังนกปากห่าง
13025
การลดความบอบช้ำของปลามีเงี่ยงขณะขนส่งด้วยลูกปิงปอง
3054
กระเจี๊ยบผง
17327
เซลล์ไฟฟ้าจากใบมะขาม
43960
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น
8888
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน
9257
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว
35428
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม
5113
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม
2925
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว
9732
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน
20915
การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการลดค่าของกรดในน้ำมันงาที่ผลิตโดยวิธีการอีดงา
3396
SOLAR ENERGY กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง
8421
กระดาษกล้วย
54678
ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ SKELETONEMA COSTATUM
2803
การศึกษาการลดความเค็มของดินโดยใช้แกลบและฟางข้าว
14379
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยกโลหะเงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้วโดยวิธีอิเลคโตรไลต์แบบประยุกต์
2286
สีโปสเตอร์ยุคประหยัด
32455
แป๊บเดียว ข้าวเหนียวนิ่มได้
36015
เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง
6011
กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ
29228
สารกระตุ้นรากจากผักโขม
11408
ราวอัตโนมัติ
13712
การเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม
2629
ถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ
11728
วงล้อวัดระยะทาง
16849