บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย
61236
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย
12
“ประสิทธิภาพในการซักล้างของสารสกัดจากผลหนามแท่ง”
12085
การฟักไข่ด้วยใบไม้
27592
คุณภาพชีวิตสัตว์ป่า : ศึกษากรณีรังนกปากห่าง
13919
การลดความบอบช้ำของปลามีเงี่ยงขณะขนส่งด้วยลูกปิงปอง
3265
กระเจี๊ยบผง
18304
เซลล์ไฟฟ้าจากใบมะขาม
49152
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น
9544
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน
9627
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว
37265
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม
5251
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม
3305
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว
9919
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน
22158
การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการลดค่าของกรดในน้ำมันงาที่ผลิตโดยวิธีการอีดงา
3519
SOLAR ENERGY กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง
8865
กระดาษกล้วย
56973
ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ SKELETONEMA COSTATUM
3124
การศึกษาการลดความเค็มของดินโดยใช้แกลบและฟางข้าว
15273
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยกโลหะเงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้วโดยวิธีอิเลคโตรไลต์แบบประยุกต์
2434
สีโปสเตอร์ยุคประหยัด
34580
แป๊บเดียว ข้าวเหนียวนิ่มได้
38272
เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง
6346
กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ
33147
สารกระตุ้นรากจากผักโขม
13372
ราวอัตโนมัติ
15618
การเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม
2815
ถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ
12537
วงล้อวัดระยะทาง
17266