โครงงานวิทยาศาสตร์ คอมติวเตอร์ คณิตศาสตร์ โปรเจค | โครงงาน วิชาการ.คอม

บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
เด็กดีรีไซเคิ้ล Baby Good recycle
6798
สันติภาพสีเขียว Green peace
4364
มาต่อกัน Jigsaw Computer
3130
สึนามิ Tsunami
6587
ผจญภัยไปกับ Flash Advenger go to flash
3822
โมบาย Hi 6 Mobile Hi 6
3751
ระบบจำลองการจัดสวนออนไลน์ Online Virtual Gardening System
10106
วัดค่าความอ้วนBody mass lndex
12928
การประหยัดพลังงานSAVE ENERGY
14130
เมาไม่ขับ Drink No Drive
5312
บทเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานผ่านทางมือถือ Basic English Learning on Mobile Phone
9935
มาสร้างบ้านประหยัดพลังงานกันเถอะ Home energy diet simulator
8731
ซียูวีไมนเนอร์ ซอฟต์แวร์ทำเหมืองข้อมูลเชิงปริมาตรโดยใช้การวิเคราะห์ทอพอลอยีสามมิติ CUVMiner : Volume Data Mining Software Using 3D Field Topology Analysis
2479
สนุกกับวิชาปัญญาประดิษฐ์ AI is fun
3980
เกมขุนแผน ( The Story of Khun Pan )
3607
อิงลิช พิชิตแต้ม The shooting code
2582
เครื่องตรวจมะขามไฮเทค Tamarin Test
3728
น้ำใสด้วยมือเรา H2O HAHA
9183
ย้อนรอยกรุงเก่า AYUTTHAYA U-TURN
2598
เกมส์ระนาดเอก THAI XYLOPHONE GAME
2461
ขุนยักษ์จับลิงเกมส์ Khun Yak Jab Ling game
2095
พาวเวอร์ โอทู กู้โลกร้อน Super Power O2 Max
3036
ยางพาราพารวย The rubber tree to millionaire
6011
ซียูเท็กซ์ไทล์: ซอฟต์แวร์ออกแบบลายผ้าสามมิติ CU Textile Design
6846
เกมส์ไอศกรีม ไฮเทค Hi-Tech Ice-cream game
3572
ระบบการติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Server Software Installation
3482
การสแกนช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านหน้าเว็บ Web based Computer Security Vulnerability Scanner
6160
ระบบการติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Server Software Installation
12
อโยธยาศรีรามเทพนคร AYOTHAYA SRIRAMTEPNAKORN
2094
กษัตริย์แห่งอโยธยา THE KING OF AYOTHAYA
2715