โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องห่อผลไม้ PT ๒๐๑๓ (Wrapped fruit machine PT ๒๐๑๓)
4112
เครื่องถอนมันสำปะหลัง
3823
เครื่องตัดและห่อผลไม้ (Cutting and wrapping fruit)
2579
วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยอาศัยพฤติกรรมของลูกน้ำ (Elimination aegypti by dint of the behavior of them)
3848
วิชวลไลเซอร์ (Visualizer) ทำได้ ทำง่ายด้วยมือเรา [Easy Visualizer, we can do] ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1833
เกมเศรษฐีอาเซียน:สื่อการเรียนรู้บูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน
3329
การผลิตและใช้ Activated Microorganism เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
1727
ความหลากหลายของแมงมุมในโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
3560
เครื่องดูดควันและไอตะกั่วจากหัวแร้ง
4938
เครื่องห่อผลไม้
3924
ต่อเงินต่อทอง
9597
เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
171
ขี้ผึ้งสมุนไพร
11
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงานของพนักงานสายการผลิต
5763
องค์ดำ บุรุษแห่งสยาม
6690
การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิคไตรแกรม
7076
Eils : Extensilbe Interactive Learning System Eils : ระบบการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ ์
4189
สารเร่งรากกาแฟ
40726
ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง
38343
การรักษาดอกมะลิให้คงทน
52987