โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องห่อผลไม้ PT ๒๐๑๓ (Wrapped fruit machine PT ๒๐๑๓)
3803
เครื่องถอนมันสำปะหลัง
3573
เครื่องตัดและห่อผลไม้ (Cutting and wrapping fruit)
2410
วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยอาศัยพฤติกรรมของลูกน้ำ (Elimination aegypti by dint of the behavior of them)
3597
วิชวลไลเซอร์ (Visualizer) ทำได้ ทำง่ายด้วยมือเรา [Easy Visualizer, we can do] ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
1700
เกมเศรษฐีอาเซียน:สื่อการเรียนรู้บูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน
3132
การผลิตและใช้ Activated Microorganism เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
1639
ความหลากหลายของแมงมุมในโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
3404
เครื่องดูดควันและไอตะกั่วจากหัวแร้ง
4741
เครื่องห่อผลไม้
3742
ต่อเงินต่อทอง
9484
เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
171
ขี้ผึ้งสมุนไพร
11
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงานของพนักงานสายการผลิต
5719
องค์ดำ บุรุษแห่งสยาม
6655
การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิคไตรแกรม
7041
Eils : Extensilbe Interactive Learning System Eils : ระบบการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ ์
4158
สารเร่งรากกาแฟ
40340
ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง
38160
การรักษาดอกมะลิให้คงทน
52736