มัธยมต้น | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
ระดับชั้นมัธยมต้น    
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
ต่อเงินต่อทอง
โดย : eakchon
5,907 ครั้ง (3,361)
เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
โดย : pundhawee
5,694 ครั้ง (164)
ขี้ผึ้งสมุนไพร
โดย : xaouza04
43,874 ครั้ง (11)
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงานของพนักงานสายการผลิต 14,898 ครั้ง (3,746)
Eils : Extensilbe Interactive Learning System Eils : ระบบการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ ์ 12,010 ครั้ง (3,130)
องค์ดำ บุรุษแห่งสยาม 16,108 ครั้ง (4,503)
การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิคไตรแกรม 13,818 ครั้ง (4,807)
สารเร่งรากกาแฟ 25,223 ครั้ง (28,965)
ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง 30,404 ครั้ง (31,993)
การรักษาดอกมะลิให้คงทน 41,897 ครั้ง (41,134)
การสำรวจผักพื้นบ้าน ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 22,354 ครั้ง (25,475)
ขี้เหล็กเร่งการสุกของผลไม้ 44,864 ครั้ง (47,916)
คุณภาพชีวิตสัตว์ป่า : ศึกษากรณีรังนกปากห่าง 12,267 ครั้ง (9,888)
หมึกจากสนิม 44,037 ครั้ง (37,977)
น้ำแป้งมันเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟาง 22,144 ครั้ง (9,178)
เครื่องพอกไข่เค็ม 25,885 ครั้ง (12,196)
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 42,966 ครั้ง (44,240)
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 27,935 ครั้ง (12)
“ประสิทธิภาพในการซักล้างของสารสกัดจากผลหนามแท่ง” 13,218 ครั้ง (9,563)
การฟักไข่ด้วยใบไม้ 36,734 ครั้ง (24,153)
การลดความบอบช้ำของปลามีเงี่ยงขณะขนส่งด้วยลูกปิงปอง 7,350 ครั้ง (2,295)
กระเจี๊ยบผง 30,046 ครั้ง (15,556)
เซลล์ไฟฟ้าจากใบมะขาม 42,479 ครั้ง (38,602)
การศึกษาการลดความเค็มของดินโดยใช้แกลบและฟางข้าว 14,011 ครั้ง (10,117)
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยกโลหะเงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้วโดยวิธีอิเลคโตรไลต์แบบประยุกต์ 5,958 ครั้ง (1,637)
สีโปสเตอร์ยุคประหยัด 36,954 ครั้ง (30,372)
แป๊บเดียว ข้าวเหนียวนิ่มได้ 38,011 ครั้ง (32,834)
กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ 40,674 ครั้ง (25,423)
การผลิตดินปั้นเทียมโดยใช้เส้นใยจากกระดาษเป็นตัวประสาน 9,654 ครั้ง (3,896)
ระบบเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติด้วยแรงดันน้ำ 25,799 ครั้ง (15,145)
โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ 11,549 ครั้ง (7,122)
เครื่องคั้นน้ำกะทิแบบประหยัด 30,964 ครั้ง (20,150)
จาก...หม้อต้มเหล้าคุณปู่ สู่เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย 12,753 ครั้ง (7,990)
หุ่นยนต์ขนของ 17,514 ครั้ง (12,290)
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะเรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 16,215 ครั้ง (12)
แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 13,998 ครั้ง (8,663)
พูดด้วยหัวใจ SPEAK BY HEART 9,619 ครั้ง (3,254)
สู้ !! อย่างไทย The Fighting of Siam Style 5,097 ครั้ง (1,755)
โปรแกรมจำลองสถานการณ์เพื่อทดสอบการควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วย AI ในมุมมอง 3D 6,656 ครั้ง (2,519)
จุกแสนซน 10,159 ครั้ง (2,615)
โครงการ เอเลเมน คอร์ 5,463 ครั้ง (1,479)
นิวเคลียร์ พลังงานแห่งอนาคต Nuclear power the future 8,854 ครั้ง (2,702)
พืชแสนสนุก(Funny plant) 26,670 ครั้ง (12,414)
เต่าๆ 12,658 ครั้ง (3,121)
พจนานุกรมสำหรับผู้พิการโดยอาศัยเทคนิคการค้นคืนและสั่งงานด้วยเสียง Dictionary for Disabled Person using Speak Command and Retrieval Technique 4,694 ครั้ง (3,047)
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ