โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องห่อผลไม้ PT ๒๐๑๓ (Wrapped fruit machine PT ๒๐๑๓)
2156
เครื่องถอนมันสำปะหลัง
2110
เครื่องตัดและห่อผลไม้ (Cutting and wrapping fruit)
1394
วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยอาศัยพฤติกรรมของลูกน้ำ (Elimination aegypti by dint of the behavior of them)
2084
วิชวลไลเซอร์ (Visualizer) ทำได้ ทำง่ายด้วยมือเรา [Easy Visualizer, we can do] ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
919
เกมเศรษฐีอาเซียน:สื่อการเรียนรู้บูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน
1635
การผลิตและใช้ Activated Microorganism เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
1161
ความหลากหลายของแมงมุมในโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
2565
เครื่องดูดควันและไอตะกั่วจากหัวแร้ง
3438
เครื่องห่อผลไม้
2550
ต่อเงินต่อทอง
7209
เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
171
ขี้ผึ้งสมุนไพร
11
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงานของพนักงานสายการผลิต
5427
องค์ดำ บุรุษแห่งสยาม
6408
การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิคไตรแกรม
6720
Eils : Extensilbe Interactive Learning System Eils : ระบบการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ ์
3987
สารเร่งรากกาแฟ
36602
ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง
36627
การรักษาดอกมะลิให้คงทน
50716