มัธยมต้น | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
ระดับชั้นมัธยมต้น    
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
เครื่องดูดควันและไอตะกั่วจากหัวแร้ง
โดย : jiraporn_pakorn
1,219 ครั้ง (369)
เครื่องห่อผลไม้
โดย : jiraporn_pakorn
1,625 ครั้ง (452)
ต่อเงินต่อทอง
โดย : eakchon
9,051 ครั้ง (5,546)
เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
โดย : pundhawee
7,887 ครั้ง (170)
ขี้ผึ้งสมุนไพร
โดย : xaouza04
51,056 ครั้ง (11)
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงานของพนักงานสายการผลิต 17,012 ครั้ง (4,442)
Eils : Extensilbe Interactive Learning System Eils : ระบบการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ ์ 13,490 ครั้ง (3,631)
องค์ดำ บุรุษแห่งสยาม 18,228 ครั้ง (5,079)
การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิคไตรแกรม 15,219 ครั้ง (5,177)
สารเร่งรากกาแฟ 27,926 ครั้ง (31,049)
ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง 32,463 ครั้ง (33,574)
การรักษาดอกมะลิให้คงทน 47,920 ครั้ง (45,290)
การสำรวจผักพื้นบ้าน ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 26,118 ครั้ง (27,418)
ขี้เหล็กเร่งการสุกของผลไม้ 51,918 ครั้ง (54,016)
คุณภาพชีวิตสัตว์ป่า : ศึกษากรณีรังนกปากห่าง 13,229 ครั้ง (10,695)
หมึกจากสนิม 50,977 ครั้ง (40,021)
น้ำแป้งมันเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟาง 23,968 ครั้ง (9,601)
เครื่องพอกไข่เค็ม 27,107 ครั้ง (12,648)
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 49,144 ครั้ง (48,580)
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 29,337 ครั้ง (12)
“ประสิทธิภาพในการซักล้างของสารสกัดจากผลหนามแท่ง” 14,264 ครั้ง (9,881)
การฟักไข่ด้วยใบไม้ 39,327 ครั้ง (24,933)
การลดความบอบช้ำของปลามีเงี่ยงขณะขนส่งด้วยลูกปิงปอง 8,151 ครั้ง (2,490)
กระเจี๊ยบผง 31,819 ครั้ง (16,022)
เซลล์ไฟฟ้าจากใบมะขาม 48,573 ครั้ง (40,187)
การศึกษาการลดความเค็มของดินโดยใช้แกลบและฟางข้าว 15,483 ครั้ง (11,010)
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยกโลหะเงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้วโดยวิธีอิเลคโตรไลต์แบบประยุกต์ 6,557 ครั้ง (1,782)
สีโปสเตอร์ยุคประหยัด 39,130 ครั้ง (30,894)
แป๊บเดียว ข้าวเหนียวนิ่มได้ 40,835 ครั้ง (33,482)
กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ 44,863 ครั้ง (26,649)
การผลิตดินปั้นเทียมโดยใช้เส้นใยจากกระดาษเป็นตัวประสาน 10,609 ครั้ง (4,204)
ระบบเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติด้วยแรงดันน้ำ 28,236 ครั้ง (15,916)
โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ 12,346 ครั้ง (7,354)
เครื่องคั้นน้ำกะทิแบบประหยัด 32,777 ครั้ง (20,765)
จาก...หม้อต้มเหล้าคุณปู่ สู่เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย 13,981 ครั้ง (8,277)
หุ่นยนต์ขนของ 18,961 ครั้ง (12,799)
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะเรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 18,487 ครั้ง (12)
แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 15,879 ครั้ง (9,622)
พูดด้วยหัวใจ SPEAK BY HEART 10,429 ครั้ง (3,542)
สู้ !! อย่างไทย The Fighting of Siam Style 5,645 ครั้ง (1,954)
โปรแกรมจำลองสถานการณ์เพื่อทดสอบการควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วย AI ในมุมมอง 3D 7,223 ครั้ง (2,699)
จุกแสนซน 10,876 ครั้ง (2,781)
โครงการ เอเลเมน คอร์ 6,040 ครั้ง (1,629)
นิวเคลียร์ พลังงานแห่งอนาคต Nuclear power the future 9,586 ครั้ง (2,904)
พืชแสนสนุก(Funny plant) 27,917 ครั้ง (12,897)
เต่าๆ 13,492 ครั้ง (3,299)
พจนานุกรมสำหรับผู้พิการโดยอาศัยเทคนิคการค้นคืนและสั่งงานด้วยเสียง Dictionary for Disabled Person using Speak Command and Retrieval Technique 5,211 ครั้ง (3,309)
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ