โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องห่อผลไม้ PT ๒๐๑๓ (Wrapped fruit machine PT ๒๐๑๓)
5005
เครื่องถอนมันสำปะหลัง
4398
เครื่องตัดและห่อผลไม้ (Cutting and wrapping fruit)
3066
วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยอาศัยพฤติกรรมของลูกน้ำ (Elimination aegypti by dint of the behavior of them)
4652
วิชวลไลเซอร์ (Visualizer) ทำได้ ทำง่ายด้วยมือเรา [Easy Visualizer, we can do] ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
2288
เกมเศรษฐีอาเซียน:สื่อการเรียนรู้บูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน
3845
การผลิตและใช้ Activated Microorganism เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
1982
ความหลากหลายของแมงมุมในโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
4158
เครื่องดูดควันและไอตะกั่วจากหัวแร้ง
5691
เครื่องห่อผลไม้
4576
ต่อเงินต่อทอง
9965
เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
171
ขี้ผึ้งสมุนไพร
11
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงานของพนักงานสายการผลิต
5915
องค์ดำ บุรุษแห่งสยาม
6818
การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิคไตรแกรม
7253
Eils : Extensilbe Interactive Learning System Eils : ระบบการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ ์
4276
สารเร่งรากกาแฟ
42421
ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง
39512
การรักษาดอกมะลิให้คงทน
53908