โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องห่อผลไม้ PT ๒๐๑๓ (Wrapped fruit machine PT ๒๐๑๓)
5276
เครื่องถอนมันสำปะหลัง
4629
เครื่องตัดและห่อผลไม้ (Cutting and wrapping fruit)
3262
วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยอาศัยพฤติกรรมของลูกน้ำ (Elimination aegypti by dint of the behavior of them)
4939
วิชวลไลเซอร์ (Visualizer) ทำได้ ทำง่ายด้วยมือเรา [Easy Visualizer, we can do] ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
2522
เกมเศรษฐีอาเซียน:สื่อการเรียนรู้บูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน
4081
การผลิตและใช้ Activated Microorganism เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
2151
ความหลากหลายของแมงมุมในโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา
4478
เครื่องดูดควันและไอตะกั่วจากหัวแร้ง
6006
เครื่องห่อผลไม้
4822
ต่อเงินต่อทอง
10092
เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
171
ขี้ผึ้งสมุนไพร
11
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงานของพนักงานสายการผลิต
5982
องค์ดำ บุรุษแห่งสยาม
6870
การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิคไตรแกรม
7347
Eils : Extensilbe Interactive Learning System Eils : ระบบการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ ์
4334
สารเร่งรากกาแฟ
43351
ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง
39940
การรักษาดอกมะลิให้คงทน
54361