มัธยมต้น | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
ระดับชั้นมัธยมต้น    
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
ต่อเงินต่อทอง
โดย : eakchon
5,718 ครั้ง (3,233)
เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
โดย : pundhawee
5,588 ครั้ง (164)
ขี้ผึ้งสมุนไพร
โดย : xaouza04
43,766 ครั้ง (11)
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงานของพนักงานสายการผลิต 14,808 ครั้ง (3,700)
Eils : Extensilbe Interactive Learning System Eils : ระบบการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ ์ 11,919 ครั้ง (3,087)
องค์ดำ บุรุษแห่งสยาม 16,011 ครั้ง (4,459)
การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิคไตรแกรม 13,770 ครั้ง (4,778)
สารเร่งรากกาแฟ 25,148 ครั้ง (28,863)
ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง 30,352 ครั้ง (31,889)
การรักษาดอกมะลิให้คงทน 41,748 ครั้ง (41,039)
การสำรวจผักพื้นบ้าน ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 22,297 ครั้ง (25,395)
ขี้เหล็กเร่งการสุกของผลไม้ 44,706 ครั้ง (47,752)
คุณภาพชีวิตสัตว์ป่า : ศึกษากรณีรังนกปากห่าง 12,212 ครั้ง (9,825)
หมึกจากสนิม 43,903 ครั้ง (37,927)
น้ำแป้งมันเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟาง 22,069 ครั้ง (9,152)
เครื่องพอกไข่เค็ม 25,823 ครั้ง (12,168)
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 42,834 ครั้ง (44,071)
สารครัวเรือนกำจัดลูกน้ำยุงลาย 27,898 ครั้ง (12)
“ประสิทธิภาพในการซักล้างของสารสกัดจากผลหนามแท่ง” 13,164 ครั้ง (9,540)
การฟักไข่ด้วยใบไม้ 36,653 ครั้ง (24,124)
การลดความบอบช้ำของปลามีเงี่ยงขณะขนส่งด้วยลูกปิงปอง 7,291 ครั้ง (2,273)
กระเจี๊ยบผง 29,981 ครั้ง (15,540)
เซลล์ไฟฟ้าจากใบมะขาม 42,337 ครั้ง (38,542)
การศึกษาการลดความเค็มของดินโดยใช้แกลบและฟางข้าว 13,954 ครั้ง (10,069)
การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยกโลหะเงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้วโดยวิธีอิเลคโตรไลต์แบบประยุกต์ 5,904 ครั้ง (1,622)
สีโปสเตอร์ยุคประหยัด 36,880 ครั้ง (30,350)
แป๊บเดียว ข้าวเหนียวนิ่มได้ 37,932 ครั้ง (32,816)
กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ 40,535 ครั้ง (25,368)
การผลิตดินปั้นเทียมโดยใช้เส้นใยจากกระดาษเป็นตัวประสาน 9,597 ครั้ง (3,881)
ระบบเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติด้วยแรงดันน้ำ 25,713 ครั้ง (15,114)
โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ 11,507 ครั้ง (7,102)
เครื่องคั้นน้ำกะทิแบบประหยัด 30,896 ครั้ง (20,123)
จาก...หม้อต้มเหล้าคุณปู่ สู่เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย 12,676 ครั้ง (7,967)
หุ่นยนต์ขนของ 17,462 ครั้ง (12,258)
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะเรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 16,148 ครั้ง (12)
แบบฝึกพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 13,929 ครั้ง (8,608)
พูดด้วยหัวใจ SPEAK BY HEART 9,569 ครั้ง (3,230)
สู้ !! อย่างไทย The Fighting of Siam Style 5,053 ครั้ง (1,738)
โปรแกรมจำลองสถานการณ์เพื่อทดสอบการควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วย AI ในมุมมอง 3D 6,611 ครั้ง (2,499)
จุกแสนซน 10,112 ครั้ง (2,601)
โครงการ เอเลเมน คอร์ 5,437 ครั้ง (1,453)
นิวเคลียร์ พลังงานแห่งอนาคต Nuclear power the future 8,811 ครั้ง (2,687)
พืชแสนสนุก(Funny plant) 26,620 ครั้ง (12,383)
เต่าๆ 12,622 ครั้ง (3,108)
พจนานุกรมสำหรับผู้พิการโดยอาศัยเทคนิคการค้นคืนและสั่งงานด้วยเสียง Dictionary for Disabled Person using Speak Command and Retrieval Technique 4,661 ครั้ง (3,015)
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ