โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
3806
“Plastic bottle to string”
2573
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2534
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
6031
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
4611
จักรยานน้ำ
5727
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2187
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
3954
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9357
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
60355
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6518
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6859
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22632
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
51387
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21065
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18024
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
67456
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12886
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5581
เครื่องสูบน้ำพลังลม
43656