โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1521
“Plastic bottle to string”
752
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
875
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
2630
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
1647
จักรยานน้ำ
1969
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
974
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
1295
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
6884
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
48755
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6062
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6160
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
20730
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
44963
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
18821
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
15799
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
59721
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12193
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5069
เครื่องสูบน้ำพลังลม
40849