โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
4100
“Plastic bottle to string”
2809
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2714
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
6437
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
4953
จักรยานน้ำ
6258
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2342
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
4376
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9477
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
61133
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6561
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6915
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22742
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
51823
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21279
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18170
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
68899
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12978
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5661
เครื่องสูบน้ำพลังลม
44110