โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2085
“Plastic bottle to string”
1158
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
1304
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
3393
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
2320
จักรยานน้ำ
2770
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1269
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
1823
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
7768
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
52167
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6183
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6344
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
21242
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
46184
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
19399
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
16245
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
61680
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12345
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5178
เครื่องสูบน้ำพลังลม
41451