โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1859
“Plastic bottle to string”
981
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
1128
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
3076
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
2032
จักรยานน้ำ
2448
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1141
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
1598
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
7366
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
50473
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6122
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6259
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
21016
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
45488
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
19120
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
16020
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
60744
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12271
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5132
เครื่องสูบน้ำพลังลม
41202