โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
3403
“Plastic bottle to string”
2129
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2242
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
5401
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
3920
จักรยานน้ำ
4975
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1958
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
3301
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9155
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
59070
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6404
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6723
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22321
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
49839
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
20643
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
17589
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
66007
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12705
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5450
เครื่องสูบน้ำพลังลม
43015