มัธยมปลาย | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
ระดับชั้นมัธยมปลาย    
1 2 3 4 5 6 7
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
โดย : qpuii
8,453 ครั้ง (3,100)
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี 47,043 ครั้ง (36,314)
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 14,629 ครั้ง (5,415)
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่ 14,962 ครั้ง (5,134)
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย ! 34,236 ครั้ง (17,980)
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 26,882 ครั้ง (38,530)
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล 27,779 ครั้ง (15,863)
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก 13,893 ครั้ง (13,277)
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี 46,910 ครั้ง (46,808)
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร 29,614 ครั้ง (11,308)
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES 11,832 ครั้ง (4,509)
เครื่องสูบน้ำพลังลม 39,371 ครั้ง (37,069)
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่ 30,838 ครั้ง (13,580)
กระดาษนุ่นปุกปุย 37,501 ครั้ง (21,039)
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น 13,271 ครั้ง (7,366)
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน 14,912 ครั้ง (7,528)
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว 38,872 ครั้ง (31,411)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 10,158 ครั้ง (4,158)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 6,960 ครั้ง (2,053)
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว 19,598 ครั้ง (7,848)
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน 30,969 ครั้ง (18,011)
การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการลดค่าของกรดในน้ำมันงาที่ผลิตโดยวิธีการอีดงา 7,044 ครั้ง (2,495)
SOLAR ENERGY กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง 9,585 ครั้ง (7,248)
กระดาษกล้วย 43,479 ครั้ง (41,903)
ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ SKELETONEMA COSTATUM 5,690 ครั้ง (2,059)
เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง 12,378 ครั้ง (4,992)
สารกระตุ้นรากจากผักโขม 16,407 ครั้ง (9,119)
ราวอัตโนมัติ 19,347 ครั้ง (10,632)
การเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม 5,686 ครั้ง (1,767)
ถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ 21,020 ครั้ง (9,647)
วงล้อวัดระยะทาง 19,840 ครั้ง (13,500)
ปูนซีเมนต์จากเปลือกหอย ขี้เถ้าแกลบ และดินเหนียว 19,541 ครั้ง (13,575)
เครื่องแกะกระเทียม 17,223 ครั้ง (14,797)
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าว 24,933 ครั้ง (18,054)
การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชที่มีรสขม 12,717 ครั้ง (4,849)
ฝ่ามิติระบบจำนวนจริง 38,345 ครั้ง (15,214)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 4,436 ครั้ง (2,596)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 23,402 ครั้ง (8,718)
หัวใจใสใสไร้มลพิษ The good environment by teenager 9,239 ครั้ง (3,885)
จราจรน้อยช่วยคุณไค้ The junior traffic can help you 5,275 ครั้ง (1,823)
เศรษฐีน้อยMillionaire Baby 5,779 ครั้ง (1,917)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 4,160 ครั้ง (13)
การกลับมาอัศวินน้อยนักคำนวณ 12,292 ครั้ง (4,597)
ระบบจำลองการเรียนรู้รหัสคอมพิวเตอร์ (Simulation System of Learning Computer Code : SSLCC) 5,607 ครั้ง (2,066)
เสียงสวรรค์ 7,318 ครั้ง (3,776)
โปรแกรมฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย 5,880 ครั้ง (2,242)
โปรแกรมฝึกออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย 5,317 ครั้ง (12)
ตะลุย !!! ปราสาทอัลมาเกส Go! Go! Almagest Castle 3,950 ครั้ง (3,394)
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาเคมีพื้นฐานเรื่องสารชีวโมเลกุล โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ 7,819 ครั้ง (5,917)
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 17,626 ครั้ง (6,965)
1 2 3 4 5 6 7
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ