โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
3379
“Plastic bottle to string”
2112
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2228
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
5340
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
3897
จักรยานน้ำ
4934
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1947
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
3275
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9152
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
59015
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6400
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6717
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22315
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
49784
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
20632
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
17576
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
65962
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12701
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5448
เครื่องสูบน้ำพลังลม
42991