โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
4013
“Plastic bottle to string”
2713
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2651
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
6306
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
4856
จักรยานน้ำ
6095
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2289
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
4230
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9444
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
61005
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6546
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6895
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22719
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
51712
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21202
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18116
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
68236
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12946
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5632
เครื่องสูบน้ำพลังลม
43948