โครงงาน



หมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
5025
“Plastic bottle to string”
3473
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
3268
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
7594
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
6205
จักรยานน้ำ
7674
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2881
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
6789
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9933
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
62506
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6712
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
7114
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
23179
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
52748
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21774
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18573
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
72832
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
13290
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5949
เครื่องสูบน้ำพลังลม
45186