โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
5445
“Plastic bottle to string”
5864
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
3574
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
8112
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
7008
จักรยานน้ำ
8717
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
3241
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
9714
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
10177
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
63370
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
9583
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
7236
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
23525
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
53378
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
22023
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
19055
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
75423
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
13512
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
6135
เครื่องสูบน้ำพลังลม
46402