โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
5560
“Plastic bottle to string”
5974
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
3664
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
8252
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
7268
จักรยานน้ำ
8977
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
3335
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
9829
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
10232
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
63527
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
10015
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
7273
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
23604
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
53528
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
22087
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
19173
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
75786
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
13552
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
6172
เครื่องสูบน้ำพลังลม
46596