โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2895
“Plastic bottle to string”
1673
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
1863
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
4542
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
3264
จักรยานน้ำ
4022
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1685
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
2587
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
8641
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
56539
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6317
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6579
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22048
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
47761
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
20110
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
17105
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
63825
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12544
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5347
เครื่องสูบน้ำพลังลม
42297