โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
4237
“Plastic bottle to string”
2912
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2781
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
6595
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
5103
จักรยานน้ำ
6444
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2406
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
4543
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9530
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
61356
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6585
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6946
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22786
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
51995
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21371
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18252
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
69581
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
13026
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5767
เครื่องสูบน้ำพลังลม
44319