โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2886
“Plastic bottle to string”
1668
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
1855
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
4524
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
3256
จักรยานน้ำ
3988
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1677
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
2582
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
8626
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
56448
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6309
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6575
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22044
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
47713
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
20088
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
17098
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
63773
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12542
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5346
เครื่องสูบน้ำพลังลม
42284