โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
4678
“Plastic bottle to string”
3234
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
3033
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
7083
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
5728
จักรยานน้ำ
7046
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2619
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
5070
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9771
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
61896
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6663
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
7048
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22984
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
52432
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21608
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18449
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
71301
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
13160
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5878
เครื่องสูบน้ำพลังลม
44809