โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
3017
“Plastic bottle to string”
1777
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
1982
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
4776
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
3406
จักรยานน้ำ
4296
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1763
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
2755
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
8877
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
57530
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6339
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6609
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22116
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
48130
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
20235
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
17242
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
64496
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12583
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5368
เครื่องสูบน้ำพลังลม
42459