โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
4497
“Plastic bottle to string”
3096
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2916
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
6852
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
5394
จักรยานน้ำ
6746
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2506
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
4840
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9673
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
61658
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6620
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
7007
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22892
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
52181
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21500
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18345
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
70617
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
13102
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5842
เครื่องสูบน้ำพลังลม
44606