โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
3946
“Plastic bottle to string”
2645
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2598
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
6191
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
4758
จักรยานน้ำ
5957
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2247
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
4104
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9416
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
60775
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6534
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6880
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22677
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
51590
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21163
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18085
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
67904
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12920
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5612
เครื่องสูบน้ำพลังลม
43839