โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
4861
“Plastic bottle to string”
3370
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
3189
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
7427
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
6038
จักรยานน้ำ
7424
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2791
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
6190
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9860
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
62194
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6691
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
7089
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
23082
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
52640
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21709
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18516
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
71983
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
13199
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5921
เครื่องสูบน้ำพลังลม
45023