โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
5303
“Plastic bottle to string”
5667
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
3456
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
7937
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
6666
จักรยานน้ำ
8277
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
3089
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
8831
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
10074
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
62951
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
7981
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
7187
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
23413
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
53112
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21925
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18843
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
74418
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
13415
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
6064
เครื่องสูบน้ำพลังลม
45817