โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1515
“Plastic bottle to string”
747
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
868
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
2622
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
1638
จักรยานน้ำ
1951
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
967
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
1284
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
6871
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
48693
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6060
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6156
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
20721
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
44880
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
18811
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
15793
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
59698
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12187
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5068
เครื่องสูบน้ำพลังลม
40843