โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
4179
“Plastic bottle to string”
2863
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2756
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
6540
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
5041
จักรยานน้ำ
6360
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2388
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
4478
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9513
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
61274
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6577
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6932
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22761
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
51934
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21352
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18209
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
69423
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
13013
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5741
เครื่องสูบน้ำพลังลม
44239