โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1862
“Plastic bottle to string”
983
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
1133
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
3079
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
2038
จักรยานน้ำ
2452
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1144
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
1603
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
7373
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
50499
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6125
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6262
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
21023
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
45502
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
19122
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
16028
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
60748
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12273
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5135
เครื่องสูบน้ำพลังลม
41207