โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2330
“Plastic bottle to string”
1358
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
1494
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
3685
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
2675
จักรยานน้ำ
3177
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1418
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
2060
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
8014
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
52779
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6261
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6427
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
21510
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
46765
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
19547
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
16694
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
62191
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12419
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5241
เครื่องสูบน้ำพลังลม
41686