โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
3132
“Plastic bottle to string”
1914
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2071
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
4951
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
3519
จักรยานน้ำ
4478
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1809
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
2895
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9049
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
58062
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6356
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6653
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22222
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
48767
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
20424
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
17385
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
65173
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12613
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5396
เครื่องสูบน้ำพลังลม
42624