โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
3741
“Plastic bottle to string”
2527
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2492
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
5930
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
4499
จักรยานน้ำ
5597
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2163
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
3865
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9334
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
60225
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6505
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6848
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22581
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
51207
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
20994
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
17964
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
67314
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12864
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5563
เครื่องสูบน้ำพลังลม
43544