โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2205
“Plastic bottle to string”
1260
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
1401
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
3560
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
2510
จักรยานน้ำ
2995
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1341
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
1944
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
7912
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
52538
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6213
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6381
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
21401
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
46516
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
19480
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
16460
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
62022
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12387
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5206
เครื่องสูบน้ำพลังลม
41590