โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
3609
“Plastic bottle to string”
2353
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2414
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
5742
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
4236
จักรยานน้ำ
5393
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2103
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
3654
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9246
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
59905
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6451
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6808
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22457
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
50386
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
20869
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
17811
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
66802
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12820
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5524
เครื่องสูบน้ำพลังลม
43344