โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2565
“Plastic bottle to string”
1518
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
1660
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
4075
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
2962
จักรยานน้ำ
3501
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1535
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
2297
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
8258
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
53884
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6285
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6492
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
21738
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
47176
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
19780
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
16867
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
62786
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12490
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5284
เครื่องสูบน้ำพลังลม
41994