โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
4650
“Plastic bottle to string”
3194
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
3005
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
7028
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
5630
จักรยานน้ำ
6986
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2586
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
5027
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9749
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
61844
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6637
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
7038
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22957
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
52345
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21574
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18408
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
71158
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
13142
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5865
เครื่องสูบน้ำพลังลม
44771