โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
4016
“Plastic bottle to string”
2715
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2652
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
6310
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
4856
จักรยานน้ำ
6097
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2291
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
4232
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9447
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
61007
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6547
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6895
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22722
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
51721
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21209
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18122
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
68285
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12946
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5632
เครื่องสูบน้ำพลังลม
43953