โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2203
“Plastic bottle to string”
1257
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
1399
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
3555
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
2508
จักรยานน้ำ
2989
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1340
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
1939
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
7909
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
52533
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6212
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6378
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
21394
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
46504
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
19476
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
16451
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
62016
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12385
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5205
เครื่องสูบน้ำพลังลม
41585