โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
3123
“Plastic bottle to string”
1909
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2067
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
4940
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
3511
จักรยานน้ำ
4469
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1809
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
2883
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9048
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
58024
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6355
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6652
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22222
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
48747
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
20422
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
17381
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
65148
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12611
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5395
เครื่องสูบน้ำพลังลม
42613