โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
5173
“Plastic bottle to string”
5563
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
3372
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
7751
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
6431
จักรยานน้ำ
7998
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
3009
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
7504
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
10012
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
62675
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
7290
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
7148
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
23296
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
52896
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21832
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18692
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
73588
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
13354
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
6005
เครื่องสูบน้ำพลังลม
45451