โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
3622
“Plastic bottle to string”
2368
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2420
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
5761
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
4258
จักรยานน้ำ
5406
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2105
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
3668
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9250
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
59928
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6453
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6813
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22462
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
50411
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
20876
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
17824
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
66838
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12822
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5529
เครื่องสูบน้ำพลังลม
43357