โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2571
“Plastic bottle to string”
1524
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
1663
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
4094
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
2978
จักรยานน้ำ
3514
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
1541
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
2304
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
8267
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
53931
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6286
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6497
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
21746
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
47201
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
19782
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
16870
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
62812
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
12491
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5286
เครื่องสูบน้ำพลังลม
42002