โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
4619
“Plastic bottle to string”
3157
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2978
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
6980
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
5564
จักรยานน้ำ
6923
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2550
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
4970
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9723
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
61791
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6630
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
7031
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22933
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
52305
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21550
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18395
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
71027
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
13133
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5861
เครื่องสูบน้ำพลังลม
44712