มัธยมปลาย | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
ระดับชั้นมัธยมปลาย    
1 2 3 4 5 6 7
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : jiraporn_pakorn
3,031 ครั้ง (879)
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
โดย : jiraporn_pakorn
1,799 ครั้ง (1,026)
จักรยานน้ำ
โดย : jiraporn_pakorn
2,481 ครั้ง (1,198)
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
โดย : jiraporn_pakorn
2,200 ครั้ง (682)
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
โดย : jiraporn_pakorn
2,501 ครั้ง (803)
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
โดย : qpuii
14,678 ครั้ง (5,461)
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี 61,688 ครั้ง (42,858)
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 16,289 ครั้ง (5,989)
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่ 16,917 ครั้ง (5,726)
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย ! 38,946 ครั้ง (19,718)
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 30,571 ครั้ง (42,617)
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล 31,529 ครั้ง (17,572)
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก 15,843 ครั้ง (14,774)
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี 58,909 ครั้ง (55,816)
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร 31,611 ครั้ง (11,914)
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES 13,251 ครั้ง (4,893)
เครื่องสูบน้ำพลังลม 44,557 ครั้ง (39,697)
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่ 33,846 ครั้ง (14,513)
กระดาษนุ่นปุกปุย 41,885 ครั้ง (22,183)
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น 15,418 ครั้ง (7,939)
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน 16,674 ครั้ง (8,124)
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว 45,787 ครั้ง (33,312)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 11,558 ครั้ง (4,544)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 7,979 ครั้ง (2,323)
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว 22,114 ครั้ง (8,527)
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน 34,227 ครั้ง (19,019)
การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการลดค่าของกรดในน้ำมันงาที่ผลิตโดยวิธีการอีดงา 8,070 ครั้ง (2,798)
SOLAR ENERGY กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง 10,949 ครั้ง (7,581)
กระดาษกล้วย 53,833 ครั้ง (45,217)
ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ SKELETONEMA COSTATUM 6,715 ครั้ง (2,294)
เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง 13,902 ครั้ง (5,381)
สารกระตุ้นรากจากผักโขม 18,765 ครั้ง (9,867)
ราวอัตโนมัติ 21,948 ครั้ง (11,608)
การเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม 6,750 ครั้ง (2,038)
ถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ 23,528 ครั้ง (10,365)
วงล้อวัดระยะทาง 22,613 ครั้ง (14,567)
ปูนซีเมนต์จากเปลือกหอย ขี้เถ้าแกลบ และดินเหนียว 22,242 ครั้ง (14,436)
เครื่องแกะกระเทียม 19,871 ครั้ง (15,838)
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าว 27,803 ครั้ง (18,894)
การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชที่มีรสขม 14,501 ครั้ง (5,335)
ฝ่ามิติระบบจำนวนจริง 43,474 ครั้ง (16,604)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 5,019 ครั้ง (2,917)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 26,931 ครั้ง (10,019)
หัวใจใสใสไร้มลพิษ The good environment by teenager 10,175 ครั้ง (4,176)
จราจรน้อยช่วยคุณไค้ The junior traffic can help you 6,008 ครั้ง (1,998)
เศรษฐีน้อยMillionaire Baby 6,785 ครั้ง (2,235)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 4,778 ครั้ง (13)
การกลับมาอัศวินน้อยนักคำนวณ 14,811 ครั้ง (5,250)
ระบบจำลองการเรียนรู้รหัสคอมพิวเตอร์ (Simulation System of Learning Computer Code : SSLCC) 6,413 ครั้ง (2,318)
เสียงสวรรค์ 8,220 ครั้ง (4,176)
1 2 3 4 5 6 7
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ