มัธยมปลาย | โครงงาน วิชาการ.คอม
วิชาการดอทคอม ptt logo
ระดับชั้นมัธยมปลาย    
1 2 3 4 5 6 7
ประเภท ชื่อโครงงาน ยอดชม (ดาวน์โหลด)
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
โดย : jiraporn_pakorn
890 ครั้ง (214)
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
โดย : jiraporn_pakorn
1,181 ครั้ง (636)
จักรยานน้ำ
โดย : jiraporn_pakorn
1,547 ครั้ง (767)
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
โดย : jiraporn_pakorn
1,481 ครั้ง (426)
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
โดย : jiraporn_pakorn
1,595 ครั้ง (473)
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
โดย : qpuii
13,521 ครั้ง (4,979)
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี 59,706 ครั้ง (41,844)
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 16,164 ครั้ง (5,964)
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่ 16,577 ครั้ง (5,621)
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย ! 38,133 ครั้ง (19,451)
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า 29,795 ครั้ง (41,897)
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล 30,775 ครั้ง (17,273)
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก 15,443 ครั้ง (14,502)
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี 55,948 ครั้ง (53,601)
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร 31,196 ครั้ง (11,811)
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES 13,000 ครั้ง (4,837)
เครื่องสูบน้ำพลังลม 43,264 ครั้ง (39,052)
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่ 33,168 ครั้ง (14,296)
กระดาษนุ่นปุกปุย 40,712 ครั้ง (21,935)
ผลของฮอร์โมนเร่งรากจากวัชพืชในท้องถิ่น 14,968 ครั้ง (7,831)
จ่ายน้ำอัตโนมัติกับแม่เหล็กไฟฟ้าพลังดิน 16,321 ครั้ง (8,002)
เปลือกมังคุดกับการดูดซับสารตะกั่ว 43,765 ครั้ง (32,797)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 11,271 ครั้ง (4,472)
รีดอกซ์กับการย้อมสีเส้นใยไหม 7,802 ครั้ง (2,285)
การใช้เปลือกเม็ดมะขามป้องกันการหืนของน้ำมันมะพร้าว 21,663 ครั้ง (8,411)
เชื้อเพลิงอุ่นอาหารภูมิปัญญาชาวบ้าน 33,371 ครั้ง (18,742)
การศึกษาหาสาเหตุและแนวทางในการลดค่าของกรดในน้ำมันงาที่ผลิตโดยวิธีการอีดงา 7,900 ครั้ง (2,751)
SOLAR ENERGY กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง 10,737 ครั้ง (7,541)
กระดาษกล้วย 50,896 ครั้ง (44,360)
ผลของความเค็มต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์ของ SKELETONEMA COSTATUM 6,563 ครั้ง (2,272)
เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง 13,657 ครั้ง (5,333)
สารกระตุ้นรากจากผักโขม 18,286 ครั้ง (9,724)
ราวอัตโนมัติ 21,459 ครั้ง (11,420)
การเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม 6,613 ครั้ง (2,008)
ถุงเพาะเมล็ดปลอดมลภาวะ 22,991 ครั้ง (10,220)
วงล้อวัดระยะทาง 21,927 ครั้ง (14,296)
ปูนซีเมนต์จากเปลือกหอย ขี้เถ้าแกลบ และดินเหนียว 21,675 ครั้ง (14,272)
เครื่องแกะกระเทียม 19,361 ครั้ง (15,646)
เชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าว 27,143 ครั้ง (18,702)
การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากพืชที่มีรสขม 14,148 ครั้ง (5,233)
ฝ่ามิติระบบจำนวนจริง 42,104 ครั้ง (16,242)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 4,960 ครั้ง (2,895)
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้ 26,340 ครั้ง (9,820)
หัวใจใสใสไร้มลพิษ The good environment by teenager 10,029 ครั้ง (4,125)
จราจรน้อยช่วยคุณไค้ The junior traffic can help you 5,889 ครั้ง (1,981)
เศรษฐีน้อยMillionaire Baby 6,615 ครั้ง (2,188)
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN) 4,719 ครั้ง (13)
การกลับมาอัศวินน้อยนักคำนวณ 14,237 ครั้ง (5,096)
ระบบจำลองการเรียนรู้รหัสคอมพิวเตอร์ (Simulation System of Learning Computer Code : SSLCC) 6,305 ครั้ง (2,288)
เสียงสวรรค์ 8,053 ครั้ง (4,136)
1 2 3 4 5 6 7
ตัวอย่างโครงงานแนะนำ