โครงงานหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวโหลด
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
4394
“Plastic bottle to string”
3008
ทางเท้าก้าวรักษ์โลก
2862
รถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์
6754
เครื่องตรวจจับก๊าซ LPG (LPG Detector)
5256
จักรยานน้ำ
6627
เครื่องปั่นอัจฉริยะ 7 in 1
2463
เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว 3in 1
4728
การหาสูตรทั่วไปอย่างง่ายของความสัมพันธ์ของจำนวนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
9614
โครงงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ธนาคารความดี
61520
รายงานวิธีการและผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
6604
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
6982
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
22849
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
52101
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21457
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18299
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
70180
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
13068
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
5828
เครื่องสูบน้ำพลังลม
44489