ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนก.พ.

     ปัจจุบันความต้องการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอีกด้วย ปัจจุบันมีหน่วยงานหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษา ทางเว็บไซต์วิชาการดอทคอมจึงได้พัฒนาแหล่งรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษา รวมถึงโครงการประกวด การแข่งขันชิงประกวดชิงทุน โดยแบ่งเป็นหลากหลายระดับชั้นทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงทุนวิจัย จากทั่วทุกสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ใช้ค้นคว้าหาข้อมูลทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาของตนเองให้แก่บุคคลอื่น ๆ ด้วย

ทุนการศึกษาล่าสุด

หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
ม.ศิลปากรร่วมกับ ปตท. เชิญประกวดศิลปกรรม "ก้าวไปด้วยกัน สู่วันพรุ่งนี้" ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ
โดย toongpang เมื่อ 23 เม.ย. 2557 [ชม:30]
ทุนทั่วไป - 09 พ.ค. 2557
The Society for Underwater Technology’s Educational มอบทุนสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
โดย toongpang เมื่อ 23 เม.ย. 2557 [ชม:43]
ทุน ป.โท ออสเตรเลีย 31 ก.ค. 2557
Edith Cowan University มอบทุนเรียนโท เอก ที่ออสเตรเลีย
โดย toongpang เมื่อ 23 เม.ย. 2557 [ชม:85]
ทุน ป.โท ออสเตรเลีย 30 พ.ค. 2557
โครงการ 2014 World Youth Rally แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เกาหลีใต้
โดย toongpang เมื่อ 23 เม.ย. 2557 [ชม:103]
ทุนทั่วไป เกาหลีใต้ 19 พ.ค. 2557
เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี และ ป.โท (มีทุนเรียนเพียบ) เรียนหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โดย yarung เมื่อ 19 เม.ย. 2557 [ชม:103]
ทุน ป.โท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 00 543
Nagoya University บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรชีวภาพ มอบทุนศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
โดย toongpang เมื่อ 21 เม.ย. 2557 [ชม:192]
ทุน ป.โท ญี่ปุ่น 16 พ.ค. 2557
มูลนิธิเอสซีจี เชิญเยาวชนร่วมประกวด "Young Thai Artist Award 2014"
โดย toongpang เมื่อ 21 เม.ย. 2557 [ชม:160]
ทุนทั่วไป - 29 ส.ค. 2557
Hamburg University ประเทศเยอรมนี เปิดสมัครชิงทุนการศึกษาระดับตรี โท เอก
โดย toongpang เมื่อ 21 เม.ย. 2557 [ชม:414]
ทุน ป.ตรี เยอรมนี 15 ต.ค. 2557
NABA และ Media Design School มอบทุน Summer Course ณ ประเทศอิตาลี
โดย toongpang เมื่อ 21 เม.ย. 2557 [ชม:208]
ทุนทั่วไป อิตาลี 09 พ.ค. 2557
เซนทรัลมอบทุน โครงการ Young Professional Retailer
โดย toongpang เมื่อ 18 เม.ย. 2557 [ชม:480]
ทุน ป.ตรี - 20 พ.ค. 2557
Chatham University เปิดให้นักศึกษาหญิงสมัครชิงทุนการศึกษา
โดย toongpang เมื่อ 18 เม.ย. 2557 [ชม:520]
ทุน ป.ตรี อเมริกา 01 พ.ย. 2557
มูลนิธิข้าวไทย เชิญประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2557 ชิงเงินรางวัล
โดย toongpang เมื่อ 18 เม.ย. 2557 [ชม:269]
ทุนทั่วไป - 31 ก.ค. 2557
BIGSAS มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ประเทศเยอรมนี
โดย toongpang เมื่อ 18 เม.ย. 2557 [ชม:323]
ทุน ป.เอก เยอรมนี 15 พ.ค. 2557
University of Nottingham ประเทศมาเลเซีย มอบทุนระดับปริญญาโท
โดย toongpang เมื่อ 11 เม.ย. 2557 [ชม:1131]
ทุน ป.โท มาเลเซีย 15 ก.ค. 2557
สกอ.อาชีวศึกษา มอบทุนเรียนต่อระดับ ปวช/ปวส
โดย toongpang เมื่อ 17 เม.ย. 2557 [ชม:211]
ทุนทั่วไป - 25 เม.ย. 2557
ประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2557
โดย toongpang เมื่อ 17 เม.ย. 2557 [ชม:164]
ทุนทั่วไป - 30 มิ.ย. 2557
University of Exeter มอบทุนเรียนด้านกฎหมาย ประเทศอังกฤษ
โดย toongpang เมื่อ 17 เม.ย. 2557 [ชม:316]
ทุน ป.โท อังกฤษ 30 พ.ค. 2557
ทุน Asian Peacebuilders Scholarship (APS) มอบทุนศึกษาต่อปริญญาโท ด้านสันติภาพ
โดย toongpang เมื่อ 11 เม.ย. 2557 [ชม:672]
ทุนทั่วไป ฟิลิปปินส์ 28 ส.ค. 2557
เด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2
โดย Mixmatch เมื่อ 10 เม.ย. 2557 [ชม:613]
ทุน ม.ต้น - 30 พ.ค. 2557
กรมอาเซียน เชิญประกวดภาพวาดเยาวชน "ศิลปะกับสิทธิมนุษยชน"
โดย toongpang เมื่อ 10 เม.ย. 2557 [ชม:584]
ทุนทั่วไป - 16 พ.ค. 2557

ทุนการศึกษาที่กำลังจะหมดอายุภายใน 1 เดือน

หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
ทุนการศึกษาจากประเทศสก๊อตแลนด์ แห่งสหราชอาณาจักร
โดย toongpang เมื่อ 27 พ.ย. 2556 [ชม:3594]
ทุน ป.โท สหราชอาณาจักร 25 เม.ย. 2557
Westminster University เปิดรับสมัครทุนปริญญาโท ปี 2014 พร้อมมีทุนการศึกษา
โดย toongpang เมื่อ 18 ก.พ. 2557 [ชม:1747]
ทุน ป.โท อังกฤษ 25 เม.ย. 2557
สกอ.อาชีวศึกษา มอบทุนเรียนต่อระดับ ปวช/ปวส
โดย toongpang เมื่อ 17 เม.ย. 2557 [ชม:211]
ทุนทั่วไป - 25 เม.ย. 2557
The London School of Economics and Political Science มอบทุนเรียนต่ออังกฤษ
โดย toongpang เมื่อ 18 พ.ย. 2556 [ชม:1740]
ทุน ป.เอก อังกฤษ 28 เม.ย. 2557
L’Oreal funds มอบทุนเรียนต่อฝรั่งเศส
โดย toongpang เมื่อ 28 ม.ค. 2557 [ชม:1543]
ทุน ป.โท ฝรั่งเศส 28 เม.ย. 2557
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีชีวเคมี พระจอมเกล้าธนบุรี
โดย Dudsadee เมื่อ 25 มี.ค. 2557 [ชม:887]
ทุน ป.โท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 28 เม.ย. 2557
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอินฮา มอบทุนการศึกษากว่า 80 ทุน
โดย toongpang เมื่อ 08 เม.ย. 2557 [ชม:908]
ทุน ป.โท เกาหลีใต้ 28 เม.ย. 2557
โครงการศึกษาต่อปริญญาตรี ณ สถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
โดย toongpang เมื่อ 14 มิ.ย. 2556 [ชม:2595]
ทุน ป.ตรี ญี่ปุ่น 30 เม.ย. 2557
ทุนรัฐบาลตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
โดย toongpang เมื่อ 13 ธ.ค. 2556 [ชม:3298]
ทุนทั่วไป - 30 เม.ย. 2557
Asia University ณ ไต้หวัน มอบทุนเรียนต่อระดับตรี-โท
โดย toongpang เมื่อ 03 ม.ค. 2557 [ชม:2833]
ทุน ป.ตรี ไต้หวัน 30 เม.ย. 2557
University of Tokyo มอบทุนปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์
โดย toongpang เมื่อ 20 ม.ค. 2557 [ชม:1744]
ทุน ป.เอก ญี่ปุ่น 30 เม.ย. 2557
Masdar Institute สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
โดย toongpang เมื่อ 21 ม.ค. 2557 [ชม:1412]
ทุน ป.โท สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 30 เม.ย. 2557
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Programme)
โดย toongpang เมื่อ 23 ม.ค. 2557 [ชม:1010]
ทุนวิจัย - 30 เม.ย. 2557
โครงการ Scholarship for Overseas Students (SOS) เรียนต่อประเทศอังกฤษ
โดย toongpang เมื่อ 27 ม.ค. 2557 [ชม:1991]
ทุน ป.ตรี อังกฤษ 30 เม.ย. 2557
Xiamen University Scholarships 2014 เรียนต่อประเทศจีน
โดย toongpang เมื่อ 03 ก.พ. 2557 [ชม:1313]
ทุน ป.ตรี จีน 30 เม.ย. 2557
โครงการ Thailand Innovative Teachers 2014 คัดครูเก่งรับทุน
โดย toongpang เมื่อ 13 ก.พ. 2557 [ชม:1212]
ทุนทั่วไป - 30 เม.ย. 2557
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม โครงการ พวอ.
โดย toongpang เมื่อ 04 มี.ค. 2557 [ชม:905]
ทุนวิจัย - 30 เม.ย. 2557
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ม.รังสิต มอบทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ
โดย toongpang เมื่อ 05 มี.ค. 2557 [ชม:1276]
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 30 เม.ย. 2557
ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557
โดย toongpang เมื่อ 05 มี.ค. 2557 [ชม:1021]
ทุนวิจัย - 30 เม.ย. 2557
IFA Paris ประเทศฝรั่งเศส มอบทุนเรียนต่อด้านแฟชั่น
โดย toongpang เมื่อ 21 มี.ค. 2557 [ชม:986]
ทุน ป.ตรี ฝรั่งเศส 30 เม.ย. 2557

เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย
เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย สนใจ ENGLISH SUMMER CAMP & ENGLISH COURSE 2013 คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (เพื่อไปศึกษาต่อในปีพ.ศ.2558) สมัครได้ที่ www.aei.gov.au/endeavour
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
เรียนไต้หวัน
เหตุผลที่ควรไปเรียนที่ไต้หวัน
1. การศึกษาที่มีคุณภาพ
2. มีทุนการศึกษา
3. ค่าเล่าเรียนไม่แพง
4. ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
5. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
Air Asia
สายการบินไทยแอร์เอเชีย "ใครๆ ก็บินได้" (Everyone Can Fly) การเดินทางไปกับสายการบินไทยแอร์เอเชียจะทำให้ท่านมั่นใจและมีความสุขตลอดการเดินทาง
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนเรียนต่อโท-เอก
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน ด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปี 2014
นิด้าหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration)เปิดรับสมัครนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติเพื่อรับทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ขอขอบคุณผู้สนับสนุน