ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนก.พ.

     ปัจจุบันความต้องการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอีกด้วย ปัจจุบันมีหน่วยงานหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษา ทางเว็บไซต์วิชาการดอทคอมจึงได้พัฒนาแหล่งรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษา รวมถึงโครงการประกวด การแข่งขันชิงประกวดชิงทุน โดยแบ่งเป็นหลากหลายระดับชั้นทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงทุนวิจัย จากทั่วทุกสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ใช้ค้นคว้าหาข้อมูลทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาของตนเองให้แก่บุคคลอื่น ๆ ด้วย

ทุนการศึกษาล่าสุด

หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
ทุนการศึกษา Lazada Scholarship 2014
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 31 ก.ค. 2557 [ชม:264]
ทุน ป.ตรี - 30 ก.ย. 2557
UCSI University Trust ประเทศมาเลเซีย มอบทุนต่อ ป.โท
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 31 ก.ค. 2557 [ชม:251]
ทุน ป.โท ประเทศมาเลเซีย 01 ม.ค. 557
Monterey Institute of International Studies มอบทุน ป.ตรีและป.โท
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 31 ก.ค. 2557 [ชม:256]
ทุน ป.โท สหรัฐอเมริกา ไม่ระบุ
เปิดรับสมัครแล้ว!!!! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประจำปี 2015 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย counseling เมื่อ 23 ก.ค. 2557 [ชม:1241]
ทุน ม.ปลาย สหรัฐอเมริกา 23 ก.ค. 2557
ทุนต่อป.เอก ประเทศนิวซีแลนด์
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 15 ก.ค. 2557 [ชม:1465]
ทุน ป.เอก ประเทศนิวซีแลนด์ 01 พ.ย. 2557
ทุนเรียนต่อป.โท MBA ที่ สวิตเซอร์แลนด์
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 15 ก.ค. 2557 [ชม:1950]
ทุน ป.โท สวิตเซอร์แลนด์ 30 ก.ย. 2557
ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหอการค้าญี่ปุ่น รุ่นที่ 7
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 09 ก.ค. 2557 [ชม:2267]
ทุน ม.ปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร 30 ก.ค. 2557
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2558-2559
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 09 ก.ค. 2557 [ชม:2496]
ทุน ม.ปลาย ประเทศญี่ปุ่น,ราชอาณาจักรเบลเยียม 15 ส.ค. 2557
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครโครงการรับตรงพร้อมมอบทุน 2557
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 08 ก.ค. 2557 [ชม:1332]
ทุน ป.ตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 25 ก.ค. 2557
ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2558
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 04 ก.ค. 2557 [ชม:1948]
ทุน ป.เอก ประเทศญี่ปุ่น 27 ส.ค. 2557
ทุนเรียนปริญญาตรี Victoria University
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 03 ก.ค. 2557 [ชม:3221]
ทุน ป.ตรี ประเทศนิวซีแลนด์ 31 ต.ค. 2557
ทุนต่อปริญญาโท Keele University in UK
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 03 ก.ค. 2557 [ชม:2433]
ทุน ป.โท สหราชอาณาจักร 18 ก.ค. 2557
ประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เฉพาะ นักเรียนที่เชียงใหม่
โดย nthaitour เมื่อ 28 มิ.ย. 2557 [ชม:1046]
ทุนทั่วไป เชียงใหม่ 10 ก.ค. 2557
ทุนปริญญาตรี Cass Business School
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 27 มิ.ย. 2557 [ชม:1937]
ทุน ป.ตรี UK 30 มิ.ย. 2557
ทุนศึกษาต่อปริญญาโท Japan-WCO Human Resource Development
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 25 มิ.ย. 2557 [ชม:2929]
ทุน ป.โท ประเทศญี่ปุ่น 21 ส.ค. 2557
ทุนปริญญาตรี Aston Business School
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 25 มิ.ย. 2557 [ชม:1709]
ทุน ป.ตรี UK 30 มิ.ย. 2557
รับสมัครทุนเรียนฟรี พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน Biotechnology ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โดย yarung เมื่อ 25 มิ.ย. 2557 [ชม:1556]
ทุน ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 30 มิ.ย. 2557
รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น มอบทุนระดับป.ตรี ประจำปี 2558
โดย toongpang เมื่อ 24 มิ.ย. 2557 [ชม:3382]
ทุน ป.ตรี ญี่ปุ่น ไม่ระบุ
University of Manchester ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
โดย toongpang เมื่อ 19 มิ.ย. 2557 [ชม:2998]
ทุน ป.ตรี อังกฤษ 30 มิ.ย. 2557
International Society of Nephrology มอบทุนอบรมและพัฒนาวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดย toongpang เมื่อ 20 มิ.ย. 2557 [ชม:1426]
ทุนวิจัย - 15 ธ.ค. 2557

ทุนการศึกษาที่กำลังจะหมดอายุภายใน 1 เดือน

หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
University of South Wales มอบทุนโครงการ Creative Industries International Scholarship
โดย toongpang เมื่อ 06 ก.พ. 2557 [ชม:1995]
ทุน ป.ตรี - 31 ก.ค. 2557
มูลนิธิข้าวไทย เชิญประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2557 ชิงเงินรางวัล
โดย toongpang เมื่อ 18 เม.ย. 2557 [ชม:1679]
ทุนทั่วไป - 31 ก.ค. 2557
The Society for Underwater Technology’s Educational มอบทุนสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
โดย toongpang เมื่อ 23 เม.ย. 2557 [ชม:1888]
ทุน ป.โท ออสเตรเลีย 31 ก.ค. 2557
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA (รุ่น 7)
โดย toongpang เมื่อ 19 พ.ค. 2557 [ชม:4114]
ทุน ม.ปลาย - 31 ก.ค. 2557
ทุนMBA Scholarships for International Students at Henley Business School, 2014
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 11 มิ.ย. 2557 [ชม:2991]
ทุน ป.โท สหราชอาณาจักร 31 ก.ค. 2557
Monterey Institute of International Studies มอบทุน ป.ตรีและป.โท
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 31 ก.ค. 2557 [ชม:256]
ทุน ป.โท สหรัฐอเมริกา ไม่ระบุ
กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ สาธารณรัฐมาซิโดเนีย มอบทุนให้นักเรียนต่างชาติ
โดย toongpang เมื่อ 07 พ.ค. 2557 [ชม:1754]
ทุน ป.ตรี สาธารณรัฐมาซิโดเนีย 01 ส.ค. 2557
ทุนการศึกษาจากกระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งประเทศมาซีโดเนีย
โดย toongpang เมื่อ 23 พ.ค. 2557 [ชม:2287]
ทุน ป.ตรี มาซิโดเนีย 01 ส.ค. 2557
ทุนโครงการ “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน Sensor and Electronic Device”
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 27 พ.ค. 2557 [ชม:2351]
ทุนทั่วไป ศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ 01 ส.ค. 2557
ทุนศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ ที่ SIIT ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อทำงานวิจัยด้าน Numerical Analysis/Scientific Computing
โดย gunknot เมื่อ 18 ก.พ. 2557 [ชม:1718]
ทุน ป.เอก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 11 ส.ค. 2557
National University of Singapore มอบทุนด้านสังคมและมนุษยศาสตร์
โดย toongpang เมื่อ 13 มิ.ย. 2557 [ชม:2276]
ทุน ป.เอก สิงคโปร์ 15 ส.ค. 2557
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2558-2559
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 09 ก.ค. 2557 [ชม:2496]
ทุน ม.ปลาย ประเทศญี่ปุ่น,ราชอาณาจักรเบลเยียม 15 ส.ค. 2557
ทุนศึกษาต่อปริญญาโท Japan-WCO Human Resource Development
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 25 มิ.ย. 2557 [ชม:2929]
ทุน ป.โท ประเทศญี่ปุ่น 21 ส.ค. 2557
ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2558
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 04 ก.ค. 2557 [ชม:1948]
ทุน ป.เอก ประเทศญี่ปุ่น 27 ส.ค. 2557
ทุน Asian Peacebuilders Scholarship (APS) มอบทุนศึกษาต่อปริญญาโท ด้านสันติภาพ
โดย toongpang เมื่อ 11 เม.ย. 2557 [ชม:1423]
ทุนทั่วไป ฟิลิปปินส์ 28 ส.ค. 2557
มูลนิธิเอสซีจี เชิญเยาวชนร่วมประกวด "Young Thai Artist Award 2014"
โดย toongpang เมื่อ 21 เม.ย. 2557 [ชม:1548]
ทุนทั่วไป - 29 ส.ค. 2557
กระทรวงพลังงาน เชิญส่งผลงานประกวดหัวข้อ "พลังไทยใต้ร่มพระบารมี" ชิงเงินรางวัล
โดย toongpang เมื่อ 08 พ.ค. 2557 [ชม:1980]
ทุนทั่วไป - 29 ส.ค. 2557
NABA ประเทศอิตาลี มอบทุนเรียนต่อด้านปริญญาโท สาขาด้านการออกแบบ
โดย toongpang เมื่อ 12 พ.ค. 2557 [ชม:1018]
ทุนทั่วไป อิตาลี 29 ส.ค. 2557

เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย
เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย สนใจ ENGLISH SUMMER CAMP & ENGLISH COURSE 2013 คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (เพื่อไปศึกษาต่อในปีพ.ศ.2558) สมัครได้ที่ www.aei.gov.au/endeavour
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
เรียนไต้หวัน
เหตุผลที่ควรไปเรียนที่ไต้หวัน
1. การศึกษาที่มีคุณภาพ
2. มีทุนการศึกษา
3. ค่าเล่าเรียนไม่แพง
4. ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
5. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
Air Asia
สายการบินไทยแอร์เอเชีย "ใครๆ ก็บินได้" (Everyone Can Fly) การเดินทางไปกับสายการบินไทยแอร์เอเชียจะทำให้ท่านมั่นใจและมีความสุขตลอดการเดินทาง
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนเรียนต่อโท-เอก
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน ด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปี 2014
นิด้าหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration)เปิดรับสมัครนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติเพื่อรับทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ขอขอบคุณผู้สนับสนุน