ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนก.พ.

     ปัจจุบันความต้องการที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอีกด้วย ปัจจุบันมีหน่วยงานหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนับสนุนมอบทุนการศึกษา ทางเว็บไซต์วิชาการดอทคอมจึงได้พัฒนาแหล่งรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษา รวมถึงโครงการประกวด การแข่งขันชิงประกวดชิงทุน โดยแบ่งเป็นหลากหลายระดับชั้นทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงทุนวิจัย จากทั่วทุกสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ใช้ค้นคว้าหาข้อมูลทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวทุนการศึกษาของตนเองให้แก่บุคคลอื่น ๆ ด้วย

ทุนการศึกษาล่าสุด

หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษา)
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 01 ก.ย. 2557 [ชม:559]
ทุน ม.ปลาย - 22 ก.ย. 2557
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557
โดย yrprincess เมื่อ 25 ส.ค. 2557 [ชม:747]
ทุน ป.โท สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป 30 ก.ย. 2557
ทุนป.ตรี-ป.โท Monash International Merit Scholarship ประเทศออสเตรเลีย
โดย yrprincess เมื่อ 29 ส.ค. 2557 [ชม:976]
ทุน ป.โท Monash University ประเทศออสเตรเลีย ไม่ระบุ
ทุนป.ตรี-ป.โท Monash International Merit Scholarship ประเทศออสเตรเลีย
โดย yrprincess เมื่อ 29 ส.ค. 2557 [ชม:641]
ทุน ป.ตรี Monash University ออสเตรเลีย ไม่ระบุ
เชิญน้องนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ร่วมประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ตามโครงการ
โดย yrprincess เมื่อ 29 ส.ค. 2557 [ชม:561]
ทุนทั่วไป ประเทศไทย 01 ธ.ค. 2557
ทุน ป.โท ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
โดย yrprincess เมื่อ 28 ส.ค. 2557 [ชม:392]
ทุน ป.โท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 31 ธ.ค. 2557
ทุน International Foundation Programme Entry Scholarships ณ สหราชอาณาจักร
โดย toongpang เมื่อ 30 พ.ค. 2557 [ชม:3668]
ทุนทั่วไป สหราชอาณาจักร 24 ต.ค. 2557
ทุนต่อป.เอก ประเทศนิวซีแลนด์
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 15 ก.ค. 2557 [ชม:3710]
ทุน ป.เอก ประเทศนิวซีแลนด์ 01 พ.ย. 2557
ทุนเรียนต่อป.โท MBA ที่ สวิตเซอร์แลนด์
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 15 ก.ค. 2557 [ชม:4493]
ทุน ป.โท สวิตเซอร์แลนด์ 30 ก.ย. 2557
ทุนเรียนปริญญาตรี Victoria University
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 03 ก.ค. 2557 [ชม:6141]
ทุน ป.ตรี ประเทศนิวซีแลนด์ 31 ต.ค. 2557
โครงการทุนการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาตรี
โดย Pelic_camp เมื่อ 05 ส.ค. 2556 [ชม:3089]
ทุน ม.ปลาย Pelic English Immersion Camp ไม่ระบุ
ทุน Asian Peacebuilders Scholarship (APS) มอบทุนศึกษาต่อปริญญาโท ด้านสันติภาพ
โดย toongpang เมื่อ 11 เม.ย. 2557 [ชม:2187]
ทุนทั่วไป ฟิลิปปินส์ 28 ส.ค. 2557
ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2558
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 04 ก.ค. 2557 [ชม:3270]
ทุน ป.เอก ประเทศญี่ปุ่น 27 ส.ค. 2557
ทุนศึกษาต่อปริญญาโท Japan-WCO Human Resource Development
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 25 มิ.ย. 2557 [ชม:4493]
ทุน ป.โท ประเทศญี่ปุ่น 21 ส.ค. 2557
UCSI University Trust ประเทศมาเลเซีย มอบทุนต่อ ป.โท
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 31 ก.ค. 2557 [ชม:2744]
ทุน ป.โท ประเทศมาเลเซีย 01 ม.ค. 2558
ทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 18 ส.ค. 2557 [ชม:2348]
ทุน ม.ปลาย พสวท 30 ก.ย. 2557
ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทุนการศึกษานักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 07 ส.ค. 2557 [ชม:3516]
ทุน ป.ตรี ธนาคารแห่งประเทศไทย 15 ก.ย. 2557
ทุนการศึกษา Lazada Scholarship 2014
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 31 ก.ค. 2557 [ชม:3676]
ทุน ป.ตรี - 30 ก.ย. 2557
Monterey Institute of International Studies มอบทุน ป.ตรีและป.โท
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 31 ก.ค. 2557 [ชม:3311]
ทุน ป.โท สหรัฐอเมริกา ไม่ระบุ
เปิดรับสมัครแล้ว!!!! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประจำปี 2015 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย counseling เมื่อ 23 ก.ค. 2557 [ชม:3510]
ทุน ม.ปลาย สหรัฐอเมริกา 23 ก.ค. 2557

ทุนการศึกษาที่กำลังจะหมดอายุภายใน 1 เดือน

หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
The Nippon Foundation มอบทุนโครงการ Asian Peacebuilders
โดย toongpang เมื่อ 14 พ.ค. 2557 [ชม:5218]
ทุน ป.โท ญี่ปุ่น 08 ก.ย. 2557
ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทุนการศึกษานักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 07 ส.ค. 2557 [ชม:3516]
ทุน ป.ตรี ธนาคารแห่งประเทศไทย 15 ก.ย. 2557
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษา)
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 01 ก.ย. 2557 [ชม:559]
ทุน ม.ปลาย - 22 ก.ย. 2557
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557
โดย yrprincess เมื่อ 25 ส.ค. 2557 [ชม:747]
ทุน ป.โท สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป 30 ก.ย. 2557
IMD College มอบทุนโครงการ Nestlé Women Scholarship from Developing Countries
โดย toongpang เมื่อ 04 ก.พ. 2557 [ชม:1589]
ทุน ป.โท สวิตเซอร์แลนด์ 30 ก.ย. 2557
Bond University มอบทุนเรียนต่อออสเตรเลีย หลากหลายสาขาวิชา
โดย toongpang เมื่อ 02 มิ.ย. 2557 [ชม:3188]
ทุนทั่วไป ออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2557
ทุนการศึกษา Lazada Scholarship 2014 ประกวดทำคลิปวิดีโอ 1 นาที ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท
โดย Buruma เมื่อ 13 มิ.ย. 2557 [ชม:2359]
ทุน ป.ตรี บริษัท ลาซาด้า จำกัด 140 อาคารวันแปซิฟิคเพลส ชั้น 8 ห้อง 801 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 30 ก.ย. 2557
ทุนเรียนต่อป.โท MBA ที่ สวิตเซอร์แลนด์
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 15 ก.ค. 2557 [ชม:4493]
ทุน ป.โท สวิตเซอร์แลนด์ 30 ก.ย. 2557
ทุนการศึกษา Lazada Scholarship 2014
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 31 ก.ค. 2557 [ชม:3676]
ทุน ป.ตรี - 30 ก.ย. 2557
ทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 18 ส.ค. 2557 [ชม:2348]
ทุน ม.ปลาย พสวท 30 ก.ย. 2557
East Tennessee State University ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนเรียนต่อป.ตรี-โท
โดย toongpang เมื่อ 06 ก.พ. 2557 [ชม:1918]
ทุน ป.ตรี สหรัฐอเมริกา 01 ต.ค. 2557
ประกวดสุนทรพจน์ครั้งที่ 6 (2557) ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
โดย toongpang เมื่อ 16 มิ.ย. 2557 [ชม:2300]
ทุนทั่วไป - 00 543
University of Sydney เปิดสมัครชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
โดย toongpang เมื่อ 16 มิ.ย. 2557 [ชม:6272]
ทุน ป.โท ออสเตรเลีย 02 ต.ค. 2557

เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย
เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย สนใจ ENGLISH SUMMER CAMP & ENGLISH COURSE 2013 คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (เพื่อไปศึกษาต่อในปีพ.ศ.2558) สมัครได้ที่ www.aei.gov.au/endeavour
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
เรียนไต้หวัน
เหตุผลที่ควรไปเรียนที่ไต้หวัน
1. การศึกษาที่มีคุณภาพ
2. มีทุนการศึกษา
3. ค่าเล่าเรียนไม่แพง
4. ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
5. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
Air Asia
สายการบินไทยแอร์เอเชีย "ใครๆ ก็บินได้" (Everyone Can Fly) การเดินทางไปกับสายการบินไทยแอร์เอเชียจะทำให้ท่านมั่นใจและมีความสุขตลอดการเดินทาง
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนเรียนต่อโท-เอก
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน ด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปี 2014
นิด้าหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration)เปิดรับสมัครนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติเพื่อรับทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ขอขอบคุณผู้สนับสนุน