ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนก.พ.

ทุนการศึกษาล่าสุด

หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
ทุน Asian Peacebuilders Scholarship (APS) มอบทุนศึกษาต่อปริญญาโท ด้านสันติภาพ
โดย toongpang เมื่อ 11 เม.ย. 2557 [ชม:237]
ทุนทั่วไป ฟิลิปปินส์ 28 ส.ค. 2557
University of Nottingham ประเทศมาเลเซีย มอบทุนระดับปริญญาโท
โดย toongpang เมื่อ 11 เม.ย. 2557 [ชม:379]
ทุน ป.โท มาเลเซีย 15 ก.ค. 2557
เด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2
โดย Mixmatch เมื่อ 10 เม.ย. 2557 [ชม:311]
ทุน ม.ต้น - 30 พ.ค. 2557
กรมอาเซียน เชิญประกวดภาพวาดเยาวชน "ศิลปะกับสิทธิมนุษยชน"
โดย toongpang เมื่อ 10 เม.ย. 2557 [ชม:288]
ทุนทั่วไป - 16 พ.ค. 2557
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ มอบทุนแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน
โดย toongpang เมื่อ 10 เม.ย. 2557 [ชม:676]
ทุน ม.ปลาย ิสิงคโปร์ 02 พ.ค. 2557
Creative and Digital Economy เปิดสอบชิงทุน ป.ตรีต่อเนื่อง (ทุนเต็มจำนวน)
โดย toongpang เมื่อ 10 เม.ย. 2557 [ชม:361]
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 15 พ.ค. 2557
University of Waterloo มอบทุนทำวิจัยระดับป.โทและเอก ณ ประเทศแคนาดา
โดย toongpang เมื่อ 10 เม.ย. 2557 [ชม:401]
ทุน ป.โท แคนาดา 30 เม.ย. 2557
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557
โดย toongpang เมื่อ 09 เม.ย. 2557 [ชม:514]
ทุนทั่วไป ญี่ปุ่น 30 เม.ย. 2557
ทุนศึกษาต่อด้าน Communications Management programme ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โดย toongpang เมื่อ 08 เม.ย. 2557 [ชม:661]
ทุน ป.โท สวิตเซอร์แลนด์ 17 ต.ค. 2557
กรมประมง เชิญเข้าร่วมประกวดภาพวาด "ประมงไทยก้าวไกลสู่อาเซี่ยน"
โดย toongpang เมื่อ 08 เม.ย. 2557 [ชม:328]
ทุนทั่วไป - 15 มิ.ย. 2557
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอินฮา มอบทุนการศึกษากว่า 80 ทุน
โดย toongpang เมื่อ 08 เม.ย. 2557 [ชม:582]
ทุน ป.โท เกาหลีใต้ 28 เม.ย. 2557
Murdoch University มอบทุนเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย
โดย toongpang เมื่อ 08 เม.ย. 2557 [ชม:497]
ทุน ป.เอก ออสเตรเลีย 30 เม.ย. 2557
รับสมัคร ทุน ปริญญาเอก คปก. รุ่นที่ 16
โดย bundyu เมื่อ 30 มี.ค. 2557 [ชม:347]
ทุน ป.เอก คณะเกษตรศาสร์ ม.ขอนแก่น 30 มี.ค. 2557
ทุนปริญญาตรี เรียนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียนไปกับเซ็นทรัลรีเทล
โดย centralretail เมื่อ 02 เม.ย. 2557 [ชม:579]
ทุน ป.ตรี บริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัด ไม่ระบุ
เรียนต่อ ป.โท ป. เอก ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดย Nitnipaom เมื่อ 01 เม.ย. 2557 [ชม:514]
ทุน ป.โท ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 01 ก.ค. 2557
ทุน KAAD เรียนต่อประเทศเยอรมนี
โดย toongpang เมื่อ 28 มี.ค. 2557 [ชม:1252]
ทุน ป.โท เยอรมนี ไม่ระบุ
International Institute for Asian Studies มอบทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
โดย toongpang เมื่อ 28 มี.ค. 2557 [ชม:674]
ทุนวิจัย เนเธอร์แลนด์ 01 ก.พ. 2558
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมอบทุนแก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีไทย
โดย toongpang เมื่อ 28 มี.ค. 2557 [ชม:592]
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมอบ 30 เม.ย. 2557
เชิญส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4
โดย toongpang เมื่อ 28 มี.ค. 2557 [ชม:624]
ทุนทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร 28 มี.ค. 2557
ทุนศึกษาต่อจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร
โดย toongpang เมื่อ 28 มี.ค. 2557 [ชม:1290]
ทุน ป.โท สหราชอาณาจักร ไม่ระบุ

ทุนการศึกษาที่กำลังจะหมดอายุภายใน 1 เดือน

หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
กรุงเทพประกันชีวิต มอบทุนเรียนต่อตรี - โท ในและต่างประเทศ
โดย toongpang เมื่อ 17 ก.พ. 2557 [ชม:1577]
ทุน ป.ตรี - 18 เม.ย. 2557
ทุนโครงการตามหาสุดยอดนักเขียน พาลัดฟ้าสร้างสรรค์งานเขียนที่ญี่ปุ่น ฟรี!!
โดย toongpang เมื่อ 24 ม.ค. 2557 [ชม:1760]
ทุนทั่วไป ญี่ปุ่น 20 เม.ย. 2557
โครงการสัมนาทางวิชาการ UNAOC - EF Summer School ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย toongpang เมื่อ 17 มี.ค. 2557 [ชม:1209]
ทุน ป.โท สหรัฐอเมริกา 22 เม.ย. 2557
ทุนการศึกษาจากประเทศสก๊อตแลนด์ แห่งสหราชอาณาจักร
โดย toongpang เมื่อ 27 พ.ย. 2556 [ชม:3345]
ทุน ป.โท สหราชอาณาจักร 25 เม.ย. 2557
Westminster University เปิดรับสมัครทุนปริญญาโท ปี 2014 พร้อมมีทุนการศึกษา
โดย toongpang เมื่อ 18 ก.พ. 2557 [ชม:1550]
ทุน ป.โท อังกฤษ 25 เม.ย. 2557
The London School of Economics and Political Science มอบทุนเรียนต่ออังกฤษ
โดย toongpang เมื่อ 18 พ.ย. 2556 [ชม:1571]
ทุน ป.เอก อังกฤษ 28 เม.ย. 2557
L’Oreal funds มอบทุนเรียนต่อฝรั่งเศส
โดย toongpang เมื่อ 28 ม.ค. 2557 [ชม:1360]
ทุน ป.โท ฝรั่งเศส 28 เม.ย. 2557
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีชีวเคมี พระจอมเกล้าธนบุรี
โดย Dudsadee เมื่อ 25 มี.ค. 2557 [ชม:734]
ทุน ป.โท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 28 เม.ย. 2557
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอินฮา มอบทุนการศึกษากว่า 80 ทุน
โดย toongpang เมื่อ 08 เม.ย. 2557 [ชม:582]
ทุน ป.โท เกาหลีใต้ 28 เม.ย. 2557
โครงการศึกษาต่อปริญญาตรี ณ สถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
โดย toongpang เมื่อ 14 มิ.ย. 2556 [ชม:2402]
ทุน ป.ตรี ญี่ปุ่น 30 เม.ย. 2557
ทุนรัฐบาลตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
โดย toongpang เมื่อ 13 ธ.ค. 2556 [ชม:3053]
ทุนทั่วไป - 30 เม.ย. 2557
Asia University ณ ไต้หวัน มอบทุนเรียนต่อระดับตรี-โท
โดย toongpang เมื่อ 03 ม.ค. 2557 [ชม:2643]
ทุน ป.ตรี ไต้หวัน 30 เม.ย. 2557
University of Tokyo มอบทุนปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์
โดย toongpang เมื่อ 20 ม.ค. 2557 [ชม:1528]
ทุน ป.เอก ญี่ปุ่น 30 เม.ย. 2557
Masdar Institute สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
โดย toongpang เมื่อ 21 ม.ค. 2557 [ชม:1253]
ทุน ป.โท สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 30 เม.ย. 2557
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Programme)
โดย toongpang เมื่อ 23 ม.ค. 2557 [ชม:855]
ทุนวิจัย - 30 เม.ย. 2557
โครงการ Scholarship for Overseas Students (SOS) เรียนต่อประเทศอังกฤษ
โดย toongpang เมื่อ 27 ม.ค. 2557 [ชม:1768]
ทุน ป.ตรี อังกฤษ 30 เม.ย. 2557
Xiamen University Scholarships 2014 เรียนต่อประเทศจีน
โดย toongpang เมื่อ 03 ก.พ. 2557 [ชม:1103]
ทุน ป.ตรี จีน 30 เม.ย. 2557
โครงการ Thailand Innovative Teachers 2014 คัดครูเก่งรับทุน
โดย toongpang เมื่อ 13 ก.พ. 2557 [ชม:1028]
ทุนทั่วไป - 30 เม.ย. 2557
ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม โครงการ พวอ.
โดย toongpang เมื่อ 04 มี.ค. 2557 [ชม:760]
ทุนวิจัย - 30 เม.ย. 2557
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ม.รังสิต มอบทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ
โดย toongpang เมื่อ 05 มี.ค. 2557 [ชม:1115]
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 30 เม.ย. 2557

เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย
เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย สนใจ ENGLISH SUMMER CAMP & ENGLISH COURSE 2013 คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (เพื่อไปศึกษาต่อในปีพ.ศ.2558) สมัครได้ที่ www.aei.gov.au/endeavour
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
เรียนไต้หวัน
เหตุผลที่ควรไปเรียนที่ไต้หวัน
1. การศึกษาที่มีคุณภาพ
2. มีทุนการศึกษา
3. ค่าเล่าเรียนไม่แพง
4. ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
5. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
Air Asia
สายการบินไทยแอร์เอเชีย "ใครๆ ก็บินได้" (Everyone Can Fly) การเดินทางไปกับสายการบินไทยแอร์เอเชียจะทำให้ท่านมั่นใจและมีความสุขตลอดการเดินทาง
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนเรียนต่อโท-เอก
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน ด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปี 2014
นิด้าหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration)เปิดรับสมัครนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติเพื่อรับทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ขอขอบคุณผู้สนับสนุน