ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนก.พ.

ทุนการศึกษาล่าสุด

หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
เปิดรับสมัครแล้ว!!!! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประจำปี 2015 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย counseling เมื่อ 23 ก.ค. 2557 [ชม:663]
ทุน ม.ปลาย สหรัฐอเมริกา 23 ก.ค. 2557
ทุนต่อป.เอก ประเทศนิวซีแลนด์
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 15 ก.ค. 2557 [ชม:1144]
ทุน ป.เอก ประเทศนิวซีแลนด์ 01 พ.ย. 2557
ทุนเรียนต่อป.โท MBA ที่ สวิตเซอร์แลนด์
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 15 ก.ค. 2557 [ชม:1471]
ทุน ป.โท สวิตเซอร์แลนด์ 30 ก.ย. 2557
ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหอการค้าญี่ปุ่น รุ่นที่ 7
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 09 ก.ค. 2557 [ชม:1899]
ทุน ม.ปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร 30 ก.ค. 2557
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2558-2559
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 09 ก.ค. 2557 [ชม:2088]
ทุน ม.ปลาย ประเทศญี่ปุ่น,ราชอาณาจักรเบลเยียม 15 ส.ค. 2557
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครโครงการรับตรงพร้อมมอบทุน 2557
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 08 ก.ค. 2557 [ชม:1187]
ทุน ป.ตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 25 ก.ค. 2557
ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2558
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 04 ก.ค. 2557 [ชม:1710]
ทุน ป.เอก ประเทศญี่ปุ่น 27 ส.ค. 2557
ทุนเรียนปริญญาตรี Victoria University
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 03 ก.ค. 2557 [ชม:2832]
ทุน ป.ตรี ประเทศนิวซีแลนด์ 31 ต.ค. 2557
ทุนต่อปริญญาโท Keele University in UK
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 03 ก.ค. 2557 [ชม:2180]
ทุน ป.โท สหราชอาณาจักร 18 ก.ค. 2557
ประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เฉพาะ นักเรียนที่เชียงใหม่
โดย nthaitour เมื่อ 28 มิ.ย. 2557 [ชม:967]
ทุนทั่วไป เชียงใหม่ 10 ก.ค. 2557
ทุนปริญญาตรี Cass Business School
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 27 มิ.ย. 2557 [ชม:1804]
ทุน ป.ตรี UK 30 มิ.ย. 2557
ทุนศึกษาต่อปริญญาโท Japan-WCO Human Resource Development
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 25 มิ.ย. 2557 [ชม:2635]
ทุน ป.โท ประเทศญี่ปุ่น 21 ส.ค. 2557
ทุนปริญญาตรี Aston Business School
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 25 มิ.ย. 2557 [ชม:1591]
ทุน ป.ตรี UK 30 มิ.ย. 2557
รับสมัครทุนเรียนฟรี พร้อมค่าใช้จ่ายรายเดือน Biotechnology ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โดย yarung เมื่อ 25 มิ.ย. 2557 [ชม:1448]
ทุน ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 30 มิ.ย. 2557
รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น มอบทุนระดับป.ตรี ประจำปี 2558
โดย toongpang เมื่อ 24 มิ.ย. 2557 [ชม:3075]
ทุน ป.ตรี ญี่ปุ่น ไม่ระบุ
University of Manchester ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
โดย toongpang เมื่อ 19 มิ.ย. 2557 [ชม:2837]
ทุน ป.ตรี อังกฤษ 30 มิ.ย. 2557
International Society of Nephrology มอบทุนอบรมและพัฒนาวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โดย toongpang เมื่อ 20 มิ.ย. 2557 [ชม:1330]
ทุนวิจัย - 15 ธ.ค. 2557
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เชิญประกวดโลโก้ ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศ
โดย toongpang เมื่อ 20 มิ.ย. 2557 [ชม:1509]
ทุนทั่วไป - 27 ก.ค. 2557
ทุนสาขา Pharmacy และ Pharmaceutical Science ประเทศออสเตรเลีย
โดย toongpang เมื่อ 19 มิ.ย. 2557 [ชม:2323]
ทุน ป.ตรี ออสเตรเลีย 11 ก.ค. 2557
โครงการโควต้าพิเศษ มหาวิทยาลัยชินวัตร มอบทุนหลักสูตรนานาชาติ
โดย toongpang เมื่อ 19 มิ.ย. 2557 [ชม:1716]
ทุน ป.เอก - 19 มิ.ย. 2557

ทุนการศึกษาที่กำลังจะหมดอายุภายใน 1 เดือน

หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เชิญประกวดโลโก้ ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศ
โดย toongpang เมื่อ 20 มิ.ย. 2557 [ชม:1509]
ทุนทั่วไป - 27 ก.ค. 2557
ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2557
โดย toongpang เมื่อ 04 มี.ค. 2557 [ชม:2381]
ทุนทั่วไป - 30 ก.ค. 2557
ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหอการค้าญี่ปุ่น รุ่นที่ 7
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 09 ก.ค. 2557 [ชม:1899]
ทุน ม.ปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร 30 ก.ค. 2557
University of South Wales มอบทุนโครงการ Creative Industries International Scholarship
โดย toongpang เมื่อ 06 ก.พ. 2557 [ชม:1908]
ทุน ป.ตรี - 31 ก.ค. 2557
มูลนิธิข้าวไทย เชิญประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2557 ชิงเงินรางวัล
โดย toongpang เมื่อ 18 เม.ย. 2557 [ชม:1608]
ทุนทั่วไป - 31 ก.ค. 2557
The Society for Underwater Technology’s Educational มอบทุนสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
โดย toongpang เมื่อ 23 เม.ย. 2557 [ชม:1829]
ทุน ป.โท ออสเตรเลีย 31 ก.ค. 2557
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA (รุ่น 7)
โดย toongpang เมื่อ 19 พ.ค. 2557 [ชม:3944]
ทุน ม.ปลาย - 31 ก.ค. 2557
ทุนMBA Scholarships for International Students at Henley Business School, 2014
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 11 มิ.ย. 2557 [ชม:2842]
ทุน ป.โท สหราชอาณาจักร 31 ก.ค. 2557
กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ สาธารณรัฐมาซิโดเนีย มอบทุนให้นักเรียนต่างชาติ
โดย toongpang เมื่อ 07 พ.ค. 2557 [ชม:1675]
ทุน ป.ตรี สาธารณรัฐมาซิโดเนีย 01 ส.ค. 2557
ทุนการศึกษาจากกระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งประเทศมาซีโดเนีย
โดย toongpang เมื่อ 23 พ.ค. 2557 [ชม:2158]
ทุน ป.ตรี มาซิโดเนีย 01 ส.ค. 2557
ทุนโครงการ “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน Sensor and Electronic Device”
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 27 พ.ค. 2557 [ชม:2236]
ทุนทั่วไป ศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ 01 ส.ค. 2557
ทุนศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ ที่ SIIT ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อทำงานวิจัยด้าน Numerical Analysis/Scientific Computing
โดย gunknot เมื่อ 18 ก.พ. 2557 [ชม:1650]
ทุน ป.เอก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 11 ส.ค. 2557
National University of Singapore มอบทุนด้านสังคมและมนุษยศาสตร์
โดย toongpang เมื่อ 13 มิ.ย. 2557 [ชม:2144]
ทุน ป.เอก สิงคโปร์ 15 ส.ค. 2557
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2558-2559
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 09 ก.ค. 2557 [ชม:2088]
ทุน ม.ปลาย ประเทศญี่ปุ่น,ราชอาณาจักรเบลเยียม 15 ส.ค. 2557
ทุนศึกษาต่อปริญญาโท Japan-WCO Human Resource Development
โดย jiraporn_pakorn เมื่อ 25 มิ.ย. 2557 [ชม:2635]
ทุน ป.โท ประเทศญี่ปุ่น 21 ส.ค. 2557

เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย
เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย สนใจ ENGLISH SUMMER CAMP & ENGLISH COURSE 2013 คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (เพื่อไปศึกษาต่อในปีพ.ศ.2558) สมัครได้ที่ www.aei.gov.au/endeavour
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
เรียนไต้หวัน
เหตุผลที่ควรไปเรียนที่ไต้หวัน
1. การศึกษาที่มีคุณภาพ
2. มีทุนการศึกษา
3. ค่าเล่าเรียนไม่แพง
4. ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
5. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
Air Asia
สายการบินไทยแอร์เอเชีย "ใครๆ ก็บินได้" (Everyone Can Fly) การเดินทางไปกับสายการบินไทยแอร์เอเชียจะทำให้ท่านมั่นใจและมีความสุขตลอดการเดินทาง
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนเรียนต่อโท-เอก
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน ด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปี 2014
นิด้าหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration)เปิดรับสมัครนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติเพื่อรับทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ขอขอบคุณผู้สนับสนุน