ทุนของรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานระดับปริญญาตรี

          ทุนของรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานระดับปริญญาตรี  สำหรับนักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ (Technical Assistance Programme)  ประจำปีการศึกษา 2556-2557  แก่รัฐบาลไทย  จำนวน 4 ทุน  ประกอบด้วยหลักสูตร Bachelor of medicine and Bachelor of Sergery (MBBS)  จำนวน 2 ทุนและหลักสูตร Bachelor of science in engineering (B.Sc.)  จำนวน 2 ทุน  โดยขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาจากรัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามปากีศถานเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

/uploads/files/ทุนการศึกษา.pdf