Asia University ประเทศไต้หวัน มอบทุนป.ตรี-โท

          Asia University ตั้งอยู่ที่เมืองไถจง ไต้หวัน ยินดีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาใดก็ได้ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
ประเภทของทุน
 
-  Scholarship A     ได้รับค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายรายเดือนเดือนละ 6,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
 
-  Scholarship B+   ได้รับค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนและค่าหอพัก
 
-  Scholarship B     ได้รับค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
 
-  Scholarship C+   ได้รับค่าเล่าเรียน 50% และค่าหอพัก 50%
 
-  Scholarship C    ได้รับค่าเล่าเรียน 50%
 
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 
1. ใบสมัคร 2 ชุด พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
 
2. เอกสารแสดงการจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัย
 
3. จดหมายแนะนำ 1 ฉบับ
 
4. แผนการศึกษา(สำหรับผู้สมัครปริญญาโท)
 
5. สำเนาหนังสือเดินทาง
 
6. เอกสารแสดงสถานะทางการเงินภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
 
7. ผลสอบ TOEFL iBT 61 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.0 คะแนนขึ้นไป
 
8. หากเลือกเรียนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาจีน จะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาจีนยื่นไปด้วย (HSK ระดับ 4)
 
 
ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่
 
Center for International Academic Exchange
Asia University 500 Liufeng Road
Wufeng, Taichung, 41354 Taiwan ROC
 
 
หมดเขต 31 ตุลาคม ประกาศผล 1 ธันวาคม เริ่มเข้าศึกษา กุมภาพันธ์ 2014
 
 
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
 
http://ciae.asia.edu.tw/AdmissionsApply.html
สอบถามเพิ่มเติม betty1101@asia.edu.tw.
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : dek-d.com