Monash University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนด้านวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษาจาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย
 
 
 
          Monash University มอบทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ให้กับทั้งชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ในสาขาวิชาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ 
 
       ทุนการศึกษานี้ จะมีมากกว่า 50 ทุน  โดยจะมีมูลค่ากว่า 5,000 เหรียญออสเตรเลีย หรือราว ๆ 145,000 บาท ครอบคลุมค่าเล่าเรียน เฉพาะปีการศึกษาแรกเท่านั้น
 
 
 
 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
-  ผ่านการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 12 ปี
 
-  สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนดเท่านั้น จะเรียนปริญญาเดี่ยว หรือควบก็ได้
 
-  สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาเท่านั้น โดยต้องเรียนไม่ต่ำกว่า 48 หน่วยกิต ในปีการศึกษาแรก
 
-  มีคะแนน ATAR ไม่ต่ำกว่า 90.00
 
 
 
       ทุนการศึกษานี้ จะคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับทุน โดยตัดสินจากผลการเรียนที่ผ่านมาของผู้สมัครโดยตรง  ซึ่งกำหนดการณ์ปิดรับสมัคร สามารถสอบถามได้กับทางเจ้าพนง. มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนนี้และวิธีการสมัครได้ที่ 
 
http://www.monash.edu.au/study/scholarships/international/engineering-international.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : www.scholarship.in.th