ทุนเรียนต่อตรี-โท จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ (University of Sydney)

           มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (University of Sydney) ประเทศออสเตรเลีย ประกาศมอบทุนการศึกษา Sydney Achievers International Scholarships   ระดับปริญญาตรีและโทให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2014 จำนวน 100 ทุน/ปี 
 
 
 
 
          ทุนนี้เปิดโอกาสในการศึกษาในทุกสาขา ที่เปิดสอนที่ University of Sydney ในประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นทุนค่าเล่าเรียนซึ่งไม่ครอบคลุมค่าครองชีพ
 
 
            มหาวิทยาลัยซิดนีย์เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1850 จัดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในออสเตรเลีย และเป็นหนึ่งในกลุ่มสมาชิก “Group of Eight” ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด
 
         สถาบันแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยม 100 แห่งทั่วโลก ปัจจุบันมีนักศึกษาอยู่ประมาณ 51,394 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 11,000 คน จาก 134 ประเทศทั่วโลก
 ผู้ที่สนใจจะสมัครทุน สามารถตรวจสอบสาขาวิชาและดูรายละเอียดสาขาที่เปิดสอนทั้งหมดในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://sydney.edu.au/
 
 
 
ประเภทของทุนการศึกษา
 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มูลค่าทุนละ 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ปี (ปีละ 290,000 บาท) ระยะเวลาให้ทุนไม่เกิน 3 ปี 
 
 
ทุนระดับปริญญาโท เป็นทุนที่จ่ายให้ครั้งเดียว ทุนละ 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ปี ระยะเวลาให้ทุน 2 ปี (รวม 20,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 580,000 บาท) 
 
 
 
เกณฑ์การรับสมัคร
 
        ผู้สมัครขอทุนในระดับปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ International Senior Secondary ที่มหาวิทยาลัยยอมรับ ผลการสอบ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า (บางสาขา 6.5)
 
         ส่วนผู้สมัครขอทุนในระดับปริญญาโทต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสายที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประสบการณ์การทำงานได้ (ระยะเวลาประสบการณ์ทำงานแล้วแต่สาขาที่เลือกเรียน) หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่าในระบบการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย ผลการสอบ IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า (บางสาขา 7.0)
 
 
ระยะเวลาการสมัคร
 
สมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2014
สมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2014
 
 
          ทั้งนี้ การยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยซิดนีย์จะถือว่าเป็นการสมัครขอรับทุนการศึกษา หากผู้สมัครมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์จะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ
 
 
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
 
http://sydney.edu.au/scholarships/prospective/sydney-achievers.shtml
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : หนังสือการศึกษาวันนี้