รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุน IJEP ประจำปีการศึกษา 2557

          รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร International Joint Education Program for Science and Technology (IJEP) ประจำปีการศึกษา 2557 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดของหลักสูตร
 
         เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ เริ่มศึกษาในเดือนตุลาคม 2557 
 
 
เงินสนับสนุน (Japanese Government (MEXT) Scholarship
 
1.เงินค่าใช้จ่ายรายเดือน
-ระดับปริญญาโท ประมาณ 46,000 บาท
-ระดับปริญญาเอก ประมาณ 46,500 บาท
2.การยกเว้นค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิต
3.ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ (ในกรณีที่ผู้สมัครเลือกสมัครType A)
 
 
 
ระยะเวลาการรับทุน
 
1.ระดับปริญาโท เดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2559
2.ระดับปริญญาเอก เดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2560
 
 
 
ผู้สนใจดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้โดยตรงจากเว็บไซต์ 
 
http://www.gsst.kumamoto-u.ac.jp/en/admissions/
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ENN ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย