รัฐบาลสิงคโปร์มอบทุน ASEAN Scholarship

          รัฐบาลสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาที่มีชื่อว่า ASEAN Scholarship เป็นทุนในระดับมัธยมศึกษา และในระดับเตรียมเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 
 
 
       ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเต็มจำนวนซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้ทั้งหมด ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ และยังมีค่าครองชีพให้รายปีให้อีกด้วย
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
 
 
Secondary Three Scholarships ทุนเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบการศึกษา ที่ประเทศสิงคโปร์
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 หรือ 2 – 3 และสอบปลายภาคเสร็จแล้ว
- มีเกรดเฉลี่ยที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.00
- หากมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
 
Pre-University One Scholarships เป็นทุนเรียนต่อในระดับเตรียมมหาวิทยาลัย เป็นจำนวน 2 ปี ที่ประเทศสิงคโปร์
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 4 หรือ 4 – 5 และสอบปลายภาคเสร็จแล้ว
- มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
- หากมีความสามารถและเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 - ใบ Transcript ย้อนหลัง 2 ปี
 - สำเนาบัตรประชาชน
 - สำเนาสูติบัตร
 - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 
 
        โดยเเอกสารทั้งหมดต้องภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องมีเอกสารภาษาไทยแนบไว้เพื่อยืนยันอีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ใน วันที่ 14 มีนาคม 2557 – 2 พฤษภาคม 2557  สามารถสมัครได้ทั้งแบบออนไลน์ และแบบไปรษณีย์
 
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
http://www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand/preuone/
 
 
 
 
ที่อยู่ที่ต้องส่งสมัครทางไปรษณีย์
 
Ministry of Education School Placement & Scholarships Branch
Level 3, Podium Block 1 
North Buona Vista Drive 
Singapore 138675
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : www.wegointer.com