โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YES รุ่น 22 ชิงทุนฟรีและทุนสมทบประเทศต่างๆทั่วโลก

 
 
 

       YES เปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟรี โครงการแลกเปลี่ยน High School 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 8 - 10 เดือน) รุ่นที่ 22 ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน แอฟริกาใต้ และทุนสมทบประเทศต่างๆ ทั่วโลก รุ่นที่ 29 ประจำปี 2558/2559

 

       รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิถุนายน 2557 สอบพร้อมกัน ณ สนามสอบต่างๆ ทั่วประเทศ วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 11.00 น.

 

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ (1) สหรัฐอเมริกา (2) แคนาดา (ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส) (3) นิวซีแลนด์ (4) แอฟริกาใต้ (5) เยอรมัน (6) ฝรั่งเศส (7) จีน (8) ญี่ปุ่น (9) เดนมาร์ก (10) อิตาลี (11) ฟินแลนด์ (12) นอร์เวย์ (13) สวีเดน (14) เชค (15) อินเดีย (16) เอสโตเนีย (เดิมรัสเซีย) (17) เม็กซิโก (18) โปรตุเกส (19) บราซิล (20) ไต้หวัน

 

อ่านระเบียบการรับสมัครสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ ได้ที่นี่

 

คุณสมบัติ


1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า


2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการฯ
 

3. อายุ 15 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และ ไม่เกิน 18.5 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ในวันเดินทาง (ทั้งนี้เงื่อนไขการกำหนดอายุผู้เข้าร่วม-โครงการสามารถยืดหยุ่นได้ในบางประเทศ)
 

4. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ไม่มีเกรด 1 หรือ 0 ในผลการเรียน 3 ปีล่าสุด (กรณีมีเกรด 1 หรือ 0 ในรายวิชาใดก็ตามนักเรียนจะถูกตอบรับเข้าร่วมโครงการ แบบมีเงื่อนไข**ทันที)
 

5. มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคอื่นๆ มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้
 

6. สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ท่านั้น
 

7. กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้ บราซิล โปรตุเกส เม็กซิโก ฟินแลนด์และอิตาลีเท่านั้น

 

การสมัครสอบ


1) ใบสมัครได้ที่ สำนักงาน YES, ศูนย์ประสานงาน YES (โรงเรียนและกวดวิชาทั่วไทย), อาสา YES ทั่วไป ...หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่... 
 

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท โดยโอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขา บุญถาวร เกษตร-นวมินทร์ ชื่อบัญชีนายอาคม ริมทอง เลขที่บัญชี 039-7-06649-9 พร้อมทั้งสำเนาใบสลิป Pay-in จากธนาคารหรือเอทีเอ็มเขียนชื่อนามสกุลพร้อมทั้งระบุถานที่สอบให้ชัดเจน แฟกซ์มาที่ 0 2943 9570 หรือส่งไปรษณีย์มาที่ สำนักงาน YES เลขที่ 9/19 ถ.คลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 ... รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 

2) สมัครผ่านศูนย์ประสานงาน YES ระบุสถานที่สอบให้ชัดเจน ... ตรวจสอบสถานที่สอบ... ชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 200 บาท

 

ประเภทของทุน
 

1. ทุนยุวทูต "YES" หมายถึง นักเรียนที่ผ่านการสอบ และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ ให้ได้รับทุนการศึกษา เต็มจำนวน ประมาณ 7,500 USD โดยผู้ปกครองไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายสมทบอีก ทุนการศึกษาประเภทนี้มอบให้แก่เยาวชน จากทั่วประเทศทุกปีๆ ละ 3 ทุน และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมัน เท่านั้น
 

2. ทุนนักเรียนดีเด่น "YES" หมายถึงนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบดีเด่น และมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ พิจารณาแล้ว มีมูลค่าทุนละ 30,000 บาท จำนวน 7 ทุน โดยผู้ปกครอง ต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมัน เท่านั้น
 

3. ทุนบุตรครู "YES" หมายถึง นักเรียนซึ่งเป็นบุตร-ธิดา ผู้ประสาน YES อาสา YES ครู-อาจารย์ ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับทุน มีมูลค่าทุนละ 30,000 บาท จำนวน 30 ทุนเท่านั้น โดยผู้ปกครอง ต้องชำระเงินสมทบ ทุนบางส่วน และเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ และเยอรมัน เท่านั้น
 

4. ทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม "YES" หมายถึง นักเรียนที่มีผลสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้ปกครอง ต้องชำระเงินสมทบทุนบางส่วน (ซึ่งยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) และทุนประเภทนี้สามารถเลือกเรียนได้หลายประเทศ

 

        สำหรับนักเรียนที่มีผลคะแนน สอบสูงสุด 100 อันดับแรก จะได้รับคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และความสามารถพิเศษเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อคัดเลือกนักเรียนให้เหลือ 10 คน สัมภาษณ์รอบสุดท้าย เพื่อรับทุน "ยุวทูต" และ "นักเรียนดีเด่น"

 

หลักฐานที่ใช้ในการสอบ


1. บัตรประจำตัวนักเรียน / บัตรประชาชน 
2. Email ตอบรับจากการสมัครออนไลน์
3. ใบสลิป PAY-IN

 

สิ่งที่ใช้ในการสอบ 


1. ดินสอ 2B 
2. ยางลบ

 

 

ที่มา : http://www.yesthailand.org