ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

          ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุน คปก. โดยศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับทุน

   วุฒิปริญญาตรี-เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ เกียรตินิยมอันดับ 2 (10% แรกของชั้น และมีหนังสือรับรองจากสำนักทะเบียน)

   วุฒิปริญญาโท-จะต้องมีผลการวิจัยตีพิมพ์หรือเสนอผลงานทางด้านวิชาการในที่ประชุมวิชาการที่มีคุณภาพ ที่ สกว. ยอมรับ

   ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์  http://rgj.trf.or.th

 

- งานวิจัยเกี่ยวข้องกับ Plant cell wall degrading enzyme, biomass utilization, aerobic& anaerobic producing metabolite products bacteria เป็นต้น

 

สนใจติดต่อ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ 02-470-7766, 02-470-7760 อีเมล์: chakrit.tac@kmutt.ac.th