ทุนเรียนปริญญาตรี Victoria University

         
          Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์กำลังรับสมัครชิงทุนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2015 โดยเปิดรับผู้สมัครจากชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ เป็นทุนช่วยค่าเรียนปีแรก หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2014
          
         ทุนที่ให้มีจำนวน 6 ทุน โดยจะครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมดในปีแรกของการศึกษา  โดยเงื่อนไขในการสมัครมีดังต่อไปนี้
 
-มีสัญชาติประเทศจากอาเซียน
-จบการศึกษาในระดับที่สามารถสมัครเข้าเรียนปริญญาตรี ที่ Victoria University of Wellington
-มีความตั้งใจที่จะทำการยื่นเรื่องสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาต่างชาติ ในปีการศึกษา 2015
-อายุไม่เกิน 23 ปี(นับถึง31 ธ.ค.2014)
-สามารถขอวีซ่านักศึกษาได้
-มีคุณวุฒิทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-ไม่มีที่อยู่ถาวรในนิวซีแลนดื หรือทำเรื่องอพยพมาอาศัยในประเทศนิวซีแลนด์
 
           ผู้สนใจสามารถทำการสมัครขอทุนทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2014 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่