ทุนต่อป.เอก ประเทศนิวซีแลนด์

 
 
Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์กำลังรับสมัครทุนระดับปริญญาเอก ทั้งนักศึกษาท้องถิ่นและนานาชาติ โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศของผลการศึกษาที่ผ่านมา ทุนมีมูลค่าเป็นตัวเงินปีละ $23,500บวกค่าเรียน จำนวน 3 ปี หมดเขตรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2014
 
          ทุนVictoria Doctoral Scholarships for New Zealand and International Students in New Zealand, 2015มีจำนวน 35 ทุน รับผู้สมัครที่จบปริญญาโทจากทั้งในและนอกนิวซีแลนด์ ที่ตั้งใจลงทะเบียนทำวิจัยระดับ Doctorate (PhD)ที่ Victoria Universityหรือคนที่กำลังทำ PhD อยู่ที่นี่ก็มีสิทธิเช่นกัน
 
           ปกติทุนใช้เวลาในการศึกษาวิจัย 3 ปี ซึ่งผู้ได้ทุนจะได้รับการยกเว้นค่า Tuition Fees ดังกล่าว รวมทั้งได้รับเงินสนับสนุนปีละ $23,500
 
           ผู้สนใจสามารถดำเนินการสมัครในระบบออนไลน์  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่