ทุนป.ตรี-ป.โท Monash International Merit Scholarship ประเทศออสเตรเลีย


31 ทุนการศึกษา ปี 2015 จากมหาวิทยาลัย Monash

Monash University ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1958 และเป็นหนึ่งใน Group of Eight Australian Universities (Go8) ที่มีชื่อเสียง มีจำนวนนักศึกษากว่า 50,000 คน แบ่งออกเป็นวิทยาเขตทั้งหมด 6 แห่งในรัฐวิกตอเรีย ได้แก่ เบอร์วิค, คอลฟิลด์, เพนนินซูล่า, เคลตัน, กิพส์แลนด์ และพาร์ควิลล์ มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลายหลักสูตร เช่น ศิลปะ, การค้า, วิศวกรรม, การศึกษา, กฎหมาย, การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะตั้งอยู่ภายในวิทยาเขตเคลตันอีกด้วย 

ประเภททุนการศึกษา:
ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน สำหรับปริญญาตรีหรือโทหลักสูตรเต็มเวลา

จำนวนทุน:
31 ทุน

กลุ่มเป้าหมาย:
นักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติพื้นฐานตรงตามเงื่อนไขของแต่ละสาขาวิชา

มูลค่าทุนการศึกษา:                                                     

ทุนการศึกษาเต็มเวลาจำนวน 10,000 ดอลล่าร์ต่อปี (48 หน่วยกิต) โดยจะมอบทุนให้จนจบการศึกษา

สาขาวิชา:
สาขาวิชาใดก็ได้ใน Monash University

เงื่อนไข:

  • ผู้รับทุนอาจได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในการโปรโมตลงสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัย หรือเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • แต่ละภาคการศึกษาผู้ได้รับทุนต้องทำคะแนนสอบได้ 70% ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • เป็นนักศึกษาต่างชาติ
  • มีคุณสมบัติและศักยภาพที่เหมาะสม
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • สมัครหลักสูตรเต็มเวลาเท่านั้น
  • ส่งใบได้ภายในระยะเวลาการรับสมัครของแต่ละช่วงที่กำหนดไว้ 6 ครั้งด้านล่าง
  • ผู้ที่ได้รับทุน ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในหลักสูตรเต็มเวลาที่ Monash University ก่อน
  • ไม่ต้องแนบเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมมาพร้อมกับใบสมัคร เพราะไม่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกแต่อย่างใด

หมายเหตุ:

นักเรียนต่างชาติที่กำลังศึกษาระดับ Year 12 ในออสเตรเลีย ไม่มีสิทธิ์สำหรับทุนการศึกษานี้ แต่อาจสามารถสมัครทุน Monash International Scholarship for Excellence แทนได้ ถ้าคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

กำหนดการ:
รอบและวันปิดรับสมัคร 6 รอบดังนี้

รอบที่ 1:   ปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2014
รอบที่ 2:   15 พฤศจิกายน 2014
รอบที่ 3:   15 มกราคม 2015
รอบที่ 4:   15 มีนาคม 2015
รอบที่ 5:   15 เมษายน 2015
รอบที่ 6:   12 มิถุนายน 2015

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง 

http://www.monash.edu.au/study/scholarships/international/international-merit.html

 

ที่มา http://www.hotcourses.in.th/study-in-australia/student-finance/31-scholarship-from-monash-university-in-2015/?campaign=4104