ทุนป.ตรี ​มหาวิทยาลัยกรุงเทพ BU-Best Choice

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดมอบทุน BU-Best Choice ให้นักเรียนชั้นม.ปลาย
เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี
เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึง 26 พฤศจิกายน นี้

โดยทุนการศึกษา BU – Best Choice มีมูลค่าทุนการศึกษา 10,000 บาท

ระยะเวลาที่มอบ ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2557


ข้อมูลทุน

1.โครงการนี้เพื่อต้องการให้ทุนกับนักเรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่ต้องการ เลือกเรียนที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยไม่ต้องรอผลสอบตรง หรือไม่สอบ Admissions โดยลงทะเบียนและชําระเงินค่าลงทะเบียนเต็มจํานวนภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

2.ทุนนี้ ใช้ได้สําหรับหลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติและภาคบ่าย เท่านั้น

(ทุนนี้ใช้ไม่ได้กับ :- ภาคพิเศษ หลักสูตรสองภาษา และวิทยาลัยนานาชาติ และ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ)

3. ผู้สมัครต้องไม่ขอกู้กองทุน กรอ. หรือ กยศ.

4. ผู้สมัครไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ

สมัครเรียนและรับทุนได้ที่  http://admonline.bu.ac.th/BUBestChoice/BUBestChoice.html

รายละเอียดเพิ่มเติม          http://www.bu.ac.th/tha/