​มหาวิทยาลัยลินคอล์นแจกทุนป.ตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยลินคอล์นแจกทุนป.ตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 10 ทุนภายใต้โครงการ “Global Challenges Scholarship” ซึ่งเป็นการมอบทุนแก่นักศึกษาต่างชาติเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยลินคอล์น

มิส ฟิโอนา สก็อตต์ ผู้จัดการโครงการ SchoolsLinc และ Global Challenges กล่าวว่า “ทุนการศึกษามีมูลค่าทุนละ 6,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ หรือประมาณ 150,000 บาท โดยผู้รับทุนจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตสำนึกและความห่วงใยต่อปัญหาที่มนุษย์และโลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การผลิตและความปลอดภัยด้านอาหาร ปัญหาด้านทรัพยากรโลก การขยายตัวของเมือง ความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลงและมลภาวะ นอกจากนี้ ผู้รับทุนยังจะต้องทำหน้าที่ทูตของโครงการ Global Challenges และทำงานร่วมกับชุมชนในระหว่างที่มาศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์”

“นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งวีดีโอความยาว 3 นาที บรรยายถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญ และเหตุผลที่นักเรียนต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว” มิส ฟิโอนากล่าวปิดท้าย

ทุน Global Challenges ของมหาวิทยาลัยลินคอล์น หมดเขตรับสมัครในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 สามารถดูรายละเอียดของทุนและคุณสมบัติได้ที่ www.lincoln.ac.nz/globalchallenges

นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถพบตัวแทนมหาวิทยาลัยลินคอล์น ได้ที่งาน นิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ครั้งที่ 21 ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 11.00 – 17.00 น.