ทุนการศึกษาจาก Amsterdam University College

ทุนการศึกษาจาก Amsterdam University College หรือ ASF Scholrships

เปิดรับสมัครทุนการศึกษานี้ สำหรับว่าที่นักศึกษาของ Amsterdam University College (ทั้งนักศึกษาชาวดัตช์ และนักศึกษาต่างชาติ)


มูลค่าทุนการศึกษา

  • EU students: EUR 5,100 per year
  • Non-EU students: EUR 15,300 per year

 สำหรับทุนการศึกษาบางส่วน อาจจะมีการพิจารณา


เกณฑ์ในการเลือกผู้รับทุนการศึกษา

ทางคณะกรรมการคัดเลือกจะประกอบไปด้วย ตัวแทนจากผู้สนับสนุน และคณะกรรมการอิสระ ซึ่งจะพิจารณาผู้เข้าสมัครทั้งหมด และส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการประจำทุนการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง โดยทุนการศึกษานี้จะให้ตามพื้นฐาน 2 ด้านคือ ผลการศึกษาที่ยอดเยี่ยม และความต้องการในการสนับสนุนทางด้านการเงิน

และเพื่อที่จะเหมาะสมต่อการรับทุนการศึกษา ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
จะต้องสมัครเข้าเรียนใน Amsterdam University College

  • จะต้องมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม และมีจุดมุ่งหมายที่ดี ซึ่งจะสะท้อนออกมาจากเอกสารการสมัครเข้าเรียน
  • ทางคณะกรรมการยังพิจารณาถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และศักยภาพในความเป็นผู้นำ
  • จะต้องแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการสนับสนุนทางด้านการเงิน

การสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่ Amsterdam University College ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2016 จะหมดเขตรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2015

สำหรับผู้ที่สนใจสมัคร หรือต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกได้ที่
www.auc.nl/admissions/financial-support/asf-scholarships/asf-scholarships.html#anker-scholarship-amounts