ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเทศแคนาดา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเทศแคนาดา ที่ The University of British Columbia

UBC International Leader of Tomorrow Award ทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับนักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนในระดับปริญญาตรี โดยจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ โดยจะมีมูลค่าเท่ากับส่วนที่เหลือที่นักศึกษาและครอบครัวไม่สามารถจ่ายให้ได้ โดยดูจากหลักฐานทางการเงินของนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครทุนการศึกษานี้

  • - จะต้องสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีนี้ เป็นปริญญาใบแรก
  • - ต้องให้ทางโรงเรียน(ที่จบ)เป็นผู้ที่เสนอชื่อ
  • - สามารถที่จะเข้าในหลักสูตรที่เลือกเป็นอันดับหนึ่งที่สมัครไป และผ่านมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษ
  • - มีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม
  • - มีความต้องการในการสนับสนุนทางด้านการเงิน
  • - เป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีถิ่นฐานถาวรในประเทศแคนาดา ผู้สมัครต้องถือ วีซ่านักเรียน Canadian Study Permit

การสมัครจะเปิดรับในช่วงเดือนกันยายน และจะหมดเขตรับสมัครในวันที่ 10 ธันวาคม 2015

รายละเอียดในการติดต่อเรื่องทุนการศึกษานี้ คลิกที่ http://internationalscholars.ubc.ca