ทุนเรียนระยะสั้นที่เยอรมนี

Ausschreibung Hochschulsommerkurs ทุนการศึกษาและคอร์สเรียนระยะสั้น สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี Hochschulsommerkurs (HSK) คอร์สเรียนภาคฤดูร้อนในระดับมหาวิทยาลัย

โดยทุนจะเปิดรับนิสิตนักศึกษาปีที่ 2 และ 3 ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน เป็นจำนวน 10 ทุน

ทุนนี้ให้ไปเรียนคอร์สภาคฤดูร้อนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ในเดือนกรกฎาคม/สิงหาคม 2559

หมดเขตรับสมัครวันที่ 11 ตุลาคม 2558

คอร์สเรียนภาคฤดูร้อนในระดับมหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องมีทุนเช่นกัน มีหลากหลายสาขาวิชาและหลากหลายระดับภาษาให้เลือก

รายละเอียดของทุน ดูได้ที่นี่

การสมัครได้ที่นี่

ที่มา

http://www.daad.or.th/