ทุน ม.วิกตอเรียแห่งเวลลิงตันเรียนป.ตรี

มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตันประกาศให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปี 2559 จำนวน 5 ทุนแก่นักเรียนจากภูมิภาคอาเซียน เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2558

มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย แห่งเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภททุนค่าเล่าเรียนปีแรก (ASEAN Undergraduate Tuition Fees) สำหรับปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 ทุน

ทั้งนี้เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีศักยภาพความเป็นผู้นำเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์ ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้สมัครจะต้องอายุไม่เกิน 23 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยนักศึกษาสามารถเริ่มศึกษาในมหาวิทยาลัยวิคตอเรียในภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2558

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม เกณฑ์การรับสมัครและให้ทุน และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่ และ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย
มหาวิทยาลัยวิกตอเรียแห่งเวลลิงตัน เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดของนิวซีแลนด์ และได้สั่งสมชื่อเสียงมาอย่างยาวนานด้านความเป็นเลิศในแนวการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัย (research-based teaching) โดยเปิดสอน 7 คณะ ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การศึกษา วิศวกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ และบริหารธุรกิจ (Victoria Business School)

นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับจากรัฐบาลแรกนิวซีแลนด์ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ด้านคุณภาพของงานวิจัย ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยดึงดูดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นและนักศึกษาจากทั่วโลก รูปแบบการจัดการศึกษาเน้นความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิเคราะห์ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ และองค์ความรู้ขั้นสูง ทำให้ปริญญาที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการยอมรับในระดับโลก