ทุนเรียนภาษาจีนที่มหาลัยเฝิงเจี่ย ประเทศไต้หวัน

ทุนเรียนภาษาจีนที่มหาลัยเฝิงเจี่ย ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13- 25 ตุลาคม 2560 จำนวน 25 ทุน

ทุนเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนพร้อมท่องเที่ยวในประเทศไต้หวันสำหรับนักเรียนไทยเป็นเวลา12วันจัดโดยมหาลัยเฝิงเจี่ย มหาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงในประเทศไต้หวันทุนครอบคลุมค่าเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน, บริการรับที่สนามบิน, งานเลี้ยงอำลาและทริปเที่ยวในไต้หวันที่เมืองหนานโถวและเมืองไถหนาน

สิ่งที่จะได้จากโครงการ
(1) ได้เรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน
(2) ได้ท่องเที่ยวในประเทศไต้หวัน
(3) ได้เข้าชมรมของมหาลัย
(4) มีโอกาสได้พบเพื่อนใหม่ทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติ
(5) ได้ประกาศนียบัตรจากมหาลัยเฝิงเจี่ยเมื่อจบโครงการ

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

(1) กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปริญญาตรีหรือปริญญาโทในประเทศไทย
(2) อายุระหว่าง16- 27ปี
(3) มีความสนใจในภาษาจีนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน

*ผู้เข้าร่วมโครงการการต้องสอบวัดระดับภาษาจีนที่มหาลัยก่อนเข้าเรียนตามระดับที่สอบได้*

วิธีการสมัครขอรับทุน

(1) เรียงความภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน1หน้ากระดาษA4หัวข้อ "Why should I learn Chinese?"
(2) สำเนาพาสปอร์ต
(3) ระบุข้อมูลส่วนตัวประกอบด้วยชื่อ,นามสกุล,ชื่อเล่น,อายุ,ที่อยู่,เบอร์โทร,email,วัน/เดือน/ปีเกิด,ประวัติการศึกษา
(4) ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ - Beacon Hotel หรือพักกับโฮสต์แฟมิลี่ช่าวไต้หวันสแกนและส่งมาที่อีเมลล์mameogao155@gmail.com

หมดเขตรับสมัครวันที่5.. 2560

ประกาศผลภายใน3วันหลังวันสมัคร

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

1) ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ10,000 บาท)
(2) ค่าเดินทางในประเทศไต้หวัน
(3) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
(4) ค่าหนังสือเดินทาง
(5) ค่าประกันการเดินทาง/อุบัติเหตุุ
(6) ค่าท่องเที่ยวส่วนตัวในประเทศไต้หวัน
(7) ค่าอาหาร (ประมาณ3,000 บาทสำหรับ13วัน)
(8) ค่าที่พัก12คืน (ประมาณ5,500 – 14,500บาท)

ที่พัก

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกที่พักได้ตามนี้
(1) โรงแรมBeacon (โรงแรม4ดาว)

- ราคา14,500บาทต่อคนต่อ12คืนรวมอาหารเช้าแล้วนอนห้องละ2คน

- เดินไปมหาลัยเพียง5นาทีhttp://www.beaconhotel.com.tw/
(2) พักกับโฮสต์แฟมิลี่ชาวไต้หวัน
- ราคา5,500 บาทต่อคนต่อ12คืนไม่รวมค่าอาหารนอนห้องละ2คน
- ราคา8,000บาทค่อคนต่อ12คืนไม่รวมค่าอาหารนอนห้องละ1คน

ตารางกิจกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.tbridgeth.com

www.facebook.com/TBridgeStudyinTaiwan