หมวดหมู่ หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
รัฐบาลตุรกี แจกทุน ปริญญาตรี - โท และทุนวิจัย
ทุน ป.ตรี รัฐบาลตุรกี ... 1 มิ.ย. 555
ไทยบริดสโตน มอบทุนนักศึกษา ปริญญาตรี
ทุน ป.ตรี บริษัทไทยบริดสโตน 8 มิ.ย. 2555
Albukhary International University ประเทศมาเลเซียได้มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี
ทุน ป.ตรี Albukhary International ... 30 พ.ค. 2555
University of Waikato นิวซีแลนด์ ให้ทุนวิจัย
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยไวกาโต ... 30 ก.ย. 2555
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ระดับปริญญาตรี
ทุน ป.ตรี รัฐบาลเกาหลี 10 ต.ค. 2555
รัฐบาลศรีลังกา มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวน 100 ทุนการศึกษา
ทุน ป.ตรี รัฐบาลศรีลังกา 30 มิ.ย. 2555
รัฐบาลมาซิโดเนีย มอบทุนม.ปลายไปเรียนต่อปริญญาตรี
ทุน ป.ตรี รัฐบาลมาซิโดเนีย 1 มิ.ย. 555
มูลนิธิ Albukhary มาเลเซีย ให้ทุนเรียนภาษา-ปริญญาตรี
ทุน ป.ตรี มูลนิธิ Albukhary 31 พ.ค. 2555
University of Aberdeen และบริษัท Chevronที่จะมอบทุนเรียนต่อด้านวิศกรรม
ทุน ป.ตรี บริษัท Chevron 22 ต.ค. 2555
รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2556 ระดับนักศึกษาปริญญาตรี
ทุน ป.ตรี รัฐบาลญี่ปุ่น 19 มิ.ย. 2555
ม.ศรีปทุม ขยายเวลาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท พร้อมขานรับนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. / กรอ.
ทุน ป.ตรี 31 พ.ค. 2555
คณะดุริยางคศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี มอบทุน 20,000 บาท จำนวน 40 ทุน
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 31 พ.ค. 2555
ม.ศรีปทุมแจก 93 ทุนพร้อมให้สิทธิพิเศษ The new iPad
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 30 เม.ย. 2555
มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับภาคเอกชน ทุ่มทุน 500 ล้าน แจกทุนเรียนฟรี
ทุน ป.ตรี บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร ... 18 เม.ย. 2555
Heinlein Society มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี ที่สหรัฐอเมริกา
ทุน ป.ตรี องค์การ Heinlein Society ... 15 พ.ค. 2555
มอบทุนม.6 เรียนทันตสาธารณสุข เรียนจบทำงานร.พ.ใกล้บ้าน
ทุน ป.ตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาร ... 20 เม.ย. 2555
รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555/2556
ทุน ป.ตรี รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย 15 พ.ค. 2555
มหาวิทยาลัย Hanze University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ เปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา Hanze Talent Scholarships
ทุน ป.ตรี รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ 1 พ.ค. 2555
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโทควบปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ... 5 เม.ย. 2555
ม.หอการค้าไทย มอบทุนด้านดนตรี ปริญญาตรี-โท
ทุน ป.ตรี ม.หอการค้าไทย ... 20 เม.ย. 2555
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประเทศจีน
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ... 20 พ.ค. 2555
University of Kent มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในเดือนกันยายน 2012
ทุน ป.ตรี University of Kent 5 เม.ย. 2555
รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียมอบทุนการศึกษา 2555 30 ทุน
ทุน ป.ตรี รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย 15 พ.ค. 2555
รับทุนเรียนฟรีจาก The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัย Sydney 31 ต.ค. 2555
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ประกาศมอบทุนการศึกษา (Sydney Achievers International Scholarships)
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเท ... 31 ต.ค. 2556
บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาฟรี
ทุน ป.ตรี บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร ... 4 พ.ค. 2555
มหาวิทยาลัยแคนเบอร์ร่า มอบทุนการศึกษา สำหรับ นักศึกษา ที่สนในศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด
ทุน ป.ตรี The University of Canber ... 30 มี.ค. 2555
ทุน UTCC GOLD ปีการศึกษา 2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการยกเว้นกึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต 20 ทุน
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 27 มี.ค. 2555
สมัครด่วน ทุนรัตนมงคล คณะเศรษฐศาสตร์ หอการค้า มีทุนการศึกษาเต็มจำนวน 20 ทุน กับทุนกึ่งหนึ่งจำนวน 20 ทุน
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 27 มี.ค. 2555
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครนักศึกษาใหม่ “ทุนเรียนดี”
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 23 มี.ค. 2555
ม.ชินวัตรรับสมัครทุนหลักสูตรนานาชาติ ป.ตรี 4 หลักสูตร
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยชินวัตร 31 มี.ค. 2555
ทุนการศึกษามูลนิธิ จีอี (GE Foundation Scholar-Leaders Program)
ทุน ป.ตรี GE Foundation 15 มี.ค. 2555
ม.รังสิต ให้ทุน 84 ทุนการศึกษา แก่นักเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 29 ก.พ. 2555
สัมมนา American Education Expo 2012 / Scholarship Event 2012 นิทรรศการการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา และทุนการศึกษา 2012
ทุน ป.ตรี knowledgeplus 1 ก.พ. 2555
84 ทุน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ของ มหาวิทยาลัยรังสิต
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 29 ก.พ. 2555