หมวดหมู่ หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
Hubert H. Humphrey Fellowship มอบทุนวิจัย – อบรมหลังจบปริญญาตรี
ทุน ป.ตรี Hubert H. Humphrey Fello ... 15 พ.ค. 2556
Tohoku University มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี แก่น้อง ๆ สายวิทย์
ทุน ป.ตรี Tohoku University 31 พ.ค. 2556
Manchester Law School มอบทุนเรียนต่อด้านกฏหมายที่ประเทศอังกฤษ
ทุน ป.ตรี Manchester Law School 21 มิ.ย. 2556
California Institute of Integral Studies มอบทุน Bachelor of Arts Completion Program 2013-2014
ทุน ป.ตรี California Institute of ... 15 ต.ค. 2556
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ Admission ไม่ผ่านและ มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 7 พ.ค. 2556
Musicians Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา มอบทุนเรียนต่อป.ตรี สาขาวิชา Vocal Performance
ทุน ป.ตรี Musicians Institute 30 ส.ค. 2556
โครงการ Slovak Republic Government Scholarship ทุนเรียนต่อจากรัฐบาลสโลวัก
ทุน ป.ตรี รัฐบาลสโลวัก 10 พ.ค. 2556
ม.หัวเฉียวฯ เปิดรับนักศึกษาใหม่ พร้อมมีทุนให้
ทุน ป.ตรี ม.หัวเฉียวฯ ... 24 เม.ย. 2556
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับHanban มอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ณ ประเทศจีน
ทุน ป.ตรี กระทรวงศึกษาธิการของไทย ... 30 เม.ย. 2556
ACER ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนเรียนต่อป.ตรี ให้นักศึกษาต่างชาติ
ทุน ป.ตรี The Australian Council f ... 1 ก.พ. 2557
University of East Anglia ประเทศอังกฤษ มอบให้เรียนต่อปริญญาตรี
ทุน ป.ตรี University of East Angli ... 31 พ.ค. 2556
University of Manchester ประเทศอังกฤษประกาศมอบทุนระดับปริญญาตรี
ทุน ป.ตรี University of Manchester 30 ส.ค. 2556
ACER ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
ทุน ป.ตรี The Australian Council f ... 1 ก.พ. 2557
ทุนเรียนต่อปริญญาตรี แบบเต็มจำนวน จาก SIM Global Education ประเทศสิงคโปร์
ทุน ป.ตรี SIM Global Education 30 ก.ย. 2556
Saxion University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี
ทุน ป.ตรี Saxion University of App ... 1 พ.ค. 2556
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อาเซียน รอบ 2 ประจำปี 2556
ทุน ป.ตรี สำนักงานคณะกรรมการการอุด ... 30 เม.ย. 2556
โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ฯ มอบทุนวิจัยให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุน ป.ตรี โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผ ... 30 เม.ย. 2556
บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า มอบ 40 ทุนปริญญาตรี เรียนฟรีที่ PIM
ทุน ป.ตรี บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ... 4 มี.ค. 2556
ทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 21 เม.ย. 2556
ทุน CNIO ประเทศสเปน มอบทุนวิจัยระยะสั้นให้นักศึกษาปริญญาตรี
ทุน ป.ตรี Spanish National Cancer ... 27 ก.พ. 2556
โครงการ UCM Scholarship จาก Maastricht University ประเทศเนเธอร์แลนด์
ทุน ป.ตรี Maastricht University 1 มี.ค. 2556
Asian Women In Business Fund มอบทุนให้สาวไทยเรียนต่อสหรัฐอเมริกา
ทุน ป.ตรี Asian Women In Business ... 1 ส.ค. 2556
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประกาศให้ 80 ทุน ประจำปีการศึกษา 2556
ทุน ป.ตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ... 28 ก.พ. 2556
University of Glasgow ประเทศสก็อตแลนด์ มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี
ทุน ป.ตรี University of Glasgow ... 18 ก.พ. 2556
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
ทุน ป.ตรี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ... 30 พ.ค. 2556
State University of New York ประเทศเกาหลีใต้ มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี
ทุน ป.ตรี State University of New ... 28 ก.พ. 2556
สถานฑูตญี่ปุ่นร่วมมือกับ MEXT มอบทุนเรียนต่อญี่ปุ่น พร้อมมีเงินเดือนให้
ทุน ป.ตรี สถานฑูตญี่ปุ่นร่วมมือกับ ... 1 มี.ค. 2556
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับสมัครนักศึกษาทุนรัตนมงคล โควตาเรียนดี-กิจกรรมเด่น
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 8 มี.ค. 2556
ไทยออยล์ มอบทุนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ !!
ทุน ป.ตรี บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มห ... 5 ก.พ. 2556
มหาวิทยาลัย Pai Chai มอบทุนเรียนต่อป.ตรี ณ เกาหลีใต้
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัย Pai Chai 19 ก.พ. 2556
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดรับสมัครป.ตรีพร้อมทุนการศึกษาในหลักสูตร
ทุน ป.ตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวั ... 30 ม.ค. 2556
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556
ทุน ป.ตรี ธนาคารแห่งประเทศไทย 9 ก.พ. 2556
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย มอบให้เรียนต่อปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ
ทุน ป.ตรี ธนาคารแห่งประเทศไทย 25 ม.ค. 2556
ด่วน!! ทุนประกวดการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นชิงทุนเรียนที่ญี่ปุ่นระยะสั้นและทุนการศึกษาอื่น ๆ
ทุน ป.ตรี Mainichi Academic Group ... 25 ก.พ. 2556
มหาวิทยาลัยเอโมรี สหรัฐอเมริกา มอบทุนระดับป.ตรีเต็มจำนวนแก่นักศึกษาต่างชาติ 2013
ทุน ป.ตรี Emory University 1 เม.ย. 2556