ทุน ม.ต้น


หมวดหมู่ หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
เด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2
ทุน ม.ต้น มูลนิธิเอสซีจี 2014-05-30
โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และให้ทุนการศึกษา
ทุน ม.ต้น สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย 2014-02-19
เชิญน้อง ๆ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกวดงานเขียน "เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา" ชิงทุนการศึกษา
ทุน ม.ต้น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.), กระทรวงวัฒนธรรม 2014-02-07
เชิญประกวดโปสเตอร์จุลชีววิทยา งานประชุมวิชาการเห็ดราวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 10
ทุน ม.ต้น สสวท.+BMS+MiSAC 2014-01-09
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK
ทุน ม.ต้น โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย ฯลฯ 2014-01-15
ฟรี!!!!! ทุนเรียนภาษา ที่ประเทศญี่ปุ่น (รับเพิ่ม 2 ทุน)
ทุน ม.ต้น Dynamic Education Network Co.,Ltd (D.E.N.) 2013-11-21
ทุนโครงการสควค. มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2557
ทุน ม.ต้น สควค. 2014-01-06
ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย หัวข้อ "การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีในท้องถิ่น" ชิงเงินรางวัล
ทุน ม.ต้น คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 2014-01-31
"คะโซคุ" จัดโครงการ "สร้างภาษา สร้างอนาคตของชาติ" มอบโอกาสให้น้องๆมัธยม เรียนจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฟรี 30 ชม.
ทุน ม.ต้น โรงเรียนสอนภาษาคะโซคุ 0000-00-00
ทุนก.พ. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
ทุน ม.ต้น สำนักงานก.พ. 2013-08-28
Curtin University ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนช่วยเหลือด้านการเงิน
ทุน ม.ต้น Curtin University 2013-08-09
Manchester Metropolitan University มอบทุนเรียนต่อป.โท ณ ประเทศอังกฤษ
ทุน ม.ต้น Manchester Metropolitan University 2013-08-12
ม.เทคโนฯสุรนารี มอบทุนเรียนต่อระดับโท-เอก สาขาวิศวะไฟฟ้า
ทุน ม.ต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2013-05-29
มูลนิธิ SCG มอบทุนการศึกษาให้น้อง ๆ ม. 3 จำนวน 500 ทุน
ทุน ม.ต้น มูลนิธิ SCG 2013-05-15
ทุน กพ. สำหรับน้องๆ ม.ต้น ไปเรียนต่อต่างประเทศ
ทุน ม.ต้น สำนักงาน ก.พ. 2012-09-26
JGSEE มอบทุนต่อ โท - เอก พลังงาน-สิ่งแวดล้อม รอบ 2
ทุน ม.ต้น บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) 2012-09-30
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-อเมริกา-ยุโรป (FTW) รุ่นที่ 17 เปิดรับสมัครแล้ว
ทุน ม.ต้น โครงการแลกเปลี่ยน FTW 2012-08-14
ทุนเยาวชนแลกเปลี่ยน KIZUNAไปญี่ปุ่น ขยายเวลารับ
ทุน ม.ต้น รัฐบาลญี่ปุ่น 2012-07-25
บริติช เคานซิล จัดประกวดภาพเยาวชนลุ้นรางวัลระดับโลก
ทุน ม.ต้น บริติช เคานซิล 2012-07-29
มูลนิธิทวี บุณยเกตุ มอบ 77 ทุนให้ระดับมัธยม
ทุน ม.ต้น มูลนิธิทวี บุณยเกตุ 2012-08-31
มหาวิทยาลัย Queen's University Belfast, UK ให้ทุนการศึกษาใน 3 หลักสูตร
ทุน ม.ต้น มหาวิทยาลัย Queen's University Belfast, UK 2012-07-09
ทุนพฤกษา
ทุน ม.ต้น ทุนพฤกษา 2012-05-31
รัฐบาลสิงคโปร์ให้ทุน ม.2 - ม.5 เรียนฟรีที่สิงคโปร์
ทุน ม.ต้น กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ 2012-04-30
Postdoctoral position in Scientific Social Responsibility at the Department of Media, Cognition and Communication, Faculty of Humanities, University of Copenhagen, Denmark 2012
ทุน ม.ต้น University of Copenhagen, Denmark 2012 2012-02-15
โครงการเดอะรีเจ้นท์...ช่วยญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ รับนักเรียนจากครอบครัวที่เดือดร้อน
ทุน ม.ต้น โรงเรียนนานาชาติ เดอะ รีเจ้นท์ 2011-03-30
ทุนดนตรี เดอะ รีเจ้นท์ ปี 2011
ทุน ม.ต้น โรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจ้นท์ สาขากรุงเทพ 2011-03-25
ทุนอบรมฟรี
ทุน ม.ต้น Ministry of Health, Labour and Welfare 2011-02-18
ทุน ฟรี อบรมการเป็นแอร์
ทุน ม.ต้น 2010-12-18
สัมมนาเรื่องการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่นและทุกการศึกษา 10
ทุน ม.ต้น โรงเรียนสอนภาษาต่างประัเทศไมนิจิ 2010-08-22
สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียน ม.3 เพื่อเป็นนักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2554
ทุน ม.ต้น สสวท. 2010-08-31
สสวท. เชิญชวนนักเรียน ม. 3 สมัครรับทุนโครงการ พสวท. ประจำปี 2554
ทุน ม.ต้น สสวท. 2010-08-31
สสวท. เชิญชวนนักเรียน ม. 3 สมัครรับทุน (โครงการ พสวท.)
ทุน ม.ต้น สสวท. 2010-08-31
สบศ.ให้ทุนเรียนนาฏศิลป์ฟรีทั่ว ปท.
ทุน ม.ต้น สบศ. 2010-06-03
JIA มอบทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมทั่วประเทศ 2553
ทุน ม.ต้น สถาบันกวดวิชาเจี๋ย 2010-02-22
เอมสตาร์ ให้ทุนเรียนใน-ต่างประเทศ
ทุน ม.ต้น มูลนิธิเอมสตาร์ 2010-04-30