ทุนการศึกษา ทุนรัฐบาล ทุนก.พ.

ทุนการศึกษา ป.ตรี

หัวข้อทุน ระดับ สถานที่ วันหมดอายุ
Hamburg University ประเทศเยอรมนี เปิดสมัครชิงทุนการศึกษาระดับตรี โท เอก
โดย toongpang เมื่อ 21 เม.ย. 2557 [ชม:414]
ทุน ป.ตรี เยอรมนี 15 ต.ค. 2557
เซนทรัลมอบทุน โครงการ Young Professional Retailer
โดย toongpang เมื่อ 18 เม.ย. 2557 [ชม:480]
ทุน ป.ตรี - 20 พ.ค. 2557
Chatham University เปิดให้นักศึกษาหญิงสมัครชิงทุนการศึกษา
โดย toongpang เมื่อ 18 เม.ย. 2557 [ชม:519]
ทุน ป.ตรี อเมริกา 01 พ.ย. 2557
Creative and Digital Economy เปิดสอบชิงทุน ป.ตรีต่อเนื่อง (ทุนเต็มจำนวน)
โดย toongpang เมื่อ 10 เม.ย. 2557 [ชม:784]
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 15 พ.ค. 2557
ทุนปริญญาตรี เรียนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียนไปกับเซ็นทรัลรีเทล
โดย centralretail เมื่อ 02 เม.ย. 2557 [ชม:924]
ทุน ป.ตรี บริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัด ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมอบทุนแก่นักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีไทย
โดย toongpang เมื่อ 28 มี.ค. 2557 [ชม:663]
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมอบ 30 เม.ย. 2557
รัฐบาลจีน มอบทุนศึกษาต่อ ตรี-โท-เอก
โดย toongpang เมื่อ 26 มี.ค. 2557 [ชม:1320]
ทุน ป.ตรี จีน 30 มิ.ย. 2557
รับสมัคนักศึกษาเพื่อขอรับทุน นักเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2557
โดย yarung เมื่อ 26 มี.ค. 2557 [ชม:614]
ทุน ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 31 พ.ค. 2557
IFA Paris ประเทศฝรั่งเศส มอบทุนเรียนต่อด้านแฟชั่น
โดย toongpang เมื่อ 21 มี.ค. 2557 [ชม:986]
ทุน ป.ตรี ฝรั่งเศส 30 เม.ย. 2557
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่น
โดย toongpang เมื่อ 18 มี.ค. 2557 [ชม:1031]
ทุน ป.ตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 11 เม.ย. 2557
มหาวิทยาลัยมหิดล-สสวช มอบทุนระบบขนส่งทางราง
โดย toongpang เมื่อ 17 มี.ค. 2557 [ชม:742]
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 21 มี.ค. 2557
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
โดย toongpang เมื่อ 10 มี.ค. 2557 [ชม:1126]
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 16 มี.ค. 2557
โครงการนักศึกษาฝึกงาน
โดย pongsatorn22 เมื่อ 07 มี.ค. 2557 [ชม:1147]
ทุน ป.ตรี กรุงเทพมหานคร 31 มี.ค. 2557
หอการค้าอเมริกัน มอบ 180 ทุนการศึกษา
โดย toongpang เมื่อ 06 มี.ค. 2557 [ชม:1587]
ทุน ป.ตรี - 15 พ.ค. 2557
วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ม.รังสิต มอบทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ
โดย toongpang เมื่อ 05 มี.ค. 2557 [ชม:1275]
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 30 เม.ย. 2557
Curtin University มอบทุนด้านการแพทย์และพยาบาล
โดย toongpang เมื่อ 04 มี.ค. 2557 [ชม:1116]
ทุน ป.ตรี ออสเตรเลีย 14 มี.ค. 2557
Nuova Accademia di Belle Arti di Milano ประเทศอิตาลี มอบทุนเรียนต่อปริญญาตรี
โดย toongpang เมื่อ 04 มี.ค. 2557 [ชม:1108]
ทุน ป.ตรี อิตาลี 28 มี.ค. 2557
Zonta International Foundation มอบทุนสาขาบริหารธุรกิจ
โดย toongpang เมื่อ 28 ก.พ. 2557 [ชม:1133]
ทุน ป.ตรี บริหารธุรกิจ ไม่ระบุ
ทุนการศึกษา มูลนิธิจีอี สำหรับนักศึกษา ป.ตรี
โดย Anakinjr54 เมื่อ 25 ก.พ. 2557 [ชม:2554]
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยี 25 มี.ค. 2557
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน พร้อมรับส่วนลดทุนการศึกษา
โดย toongpang เมื่อ 24 ก.พ. 2557 [ชม:727]
ทุน ป.ตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 31 พ.ค. 2557
เชฟรอนชวนร่วมกิจกรรมธรณีวิทยา พร้อมเปิดโอากาสชิงทุนการศึกษา
โดย toongpang เมื่อ 21 ก.พ. 2557 [ชม:1179]
ทุน ป.ตรี - 28 ก.พ. 2557
กรุงเทพประกันชีวิต มอบทุนเรียนต่อตรี - โท ในและต่างประเทศ
โดย toongpang เมื่อ 17 ก.พ. 2557 [ชม:1722]
ทุน ป.ตรี - 18 เม.ย. 2557
J-Challenge Return! ชวนคู่หูร่วมท้าฝันไปญี่ปุ่น 1 สัปดาห์!
โดย jjeducation เมื่อ 15 ก.พ. 2557 [ชม:907]
ทุน ป.ตรี ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ 10 มี.ค. 2557
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี กรุงเทพประกันชีวิต
โดย pongsatorn22 เมื่อ 13 ก.พ. 2557 [ชม:993]
ทุน ป.ตรี กรุงเทพมหานคร 18 เม.ย. 1100
ทุนวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปี 2557
โดย toongpang เมื่อ 13 ก.พ. 2557 [ชม:1103]
ทุน ป.ตรี - 22 พ.ค. 2557
Seoul National University มอบทุน GSFS เรียนต่อเกาหลีใต้
โดย toongpang เมื่อ 13 ก.พ. 2557 [ชม:1412]
ทุน ป.ตรี เกาหลีใต้ 20 มี.ค. 2557
ประกวดภาพถ่าย "ห้องสมุดที่สร้างแรงบรรดาลใจในการอ่าน"
โดย toongpang เมื่อ 13 ก.พ. 2557 [ชม:836]
ทุน ป.ตรี - 28 ก.พ. 2557
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศคัดเลือกนักศึกษาไทยเพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น
โดย toongpang เมื่อ 13 ก.พ. 2557 [ชม:1415]
ทุน ป.ตรี ญี่ปุ่น 25 มี.ค. 2557
Esmod Berlin International University มอบทุนเรียนต่อด้านศิลปะ
โดย toongpang เมื่อ 12 ก.พ. 2557 [ชม:833]
ทุน ป.ตรี เยอรมนี 00 543
สกอ. มอบทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับปริญญาโท-เอก
โดย toongpang เมื่อ 10 ก.พ. 2557 [ชม:866]
ทุน ป.ตรี - 28 มี.ค. 2557
จำนวน 320 กระทู้ หน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย
เรียนภาษา เรียนต่อป.ตรี,ป.โทที่อินเดีย สนใจ ENGLISH SUMMER CAMP & ENGLISH COURSE 2013 คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (เพื่อไปศึกษาต่อในปีพ.ศ.2558) สมัครได้ที่ www.aei.gov.au/endeavour
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
เรียนไต้หวัน
เหตุผลที่ควรไปเรียนที่ไต้หวัน
1. การศึกษาที่มีคุณภาพ
2. มีทุนการศึกษา
3. ค่าเล่าเรียนไม่แพง
4. ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
5. สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
Air Asia
สายการบินไทยแอร์เอเชีย "ใครๆ ก็บินได้" (Everyone Can Fly) การเดินทางไปกับสายการบินไทยแอร์เอเชียจะทำให้ท่านมั่นใจและมีความสุขตลอดการเดินทาง
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนเรียนต่อโท-เอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติ
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม(JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบทุนเรียนต่อโท-เอก
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน ด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปี 2014
นิด้าหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration)เปิดรับสมัครนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติเพื่อรับทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
ขอขอบคุณผู้สนับสนุน